Jeśli jesteś ciekawy, kto powinien posiadać uprawnienia ciepłownicze G2 i jak je zdobyć oraz kto je wydaje, ten artykuł odpowie na Twoje pytania!

Co oznacza skrót SEP?

Skrót SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Jest to jedno z wielu Stowarzyszeń, które w Polsce może egzaminować i nadawać zaświadczenia kwalifikacyjne w ramach uprawnień energetycznych, do których należą właśnie uprawnienia elektryczne, ale także uprawnienia gazowe i cieplne.

Co oznaczają skróty: G1, G2, G3?

G1 – to nic innego jak Grupa 1 – tak określa się uprawnienia elektryczne. Tu możesz przeczytać wpis o uprawnieniach G1
G2 – to Grupa 2 – tak określa się uprawnienia ciepłownicze
G3 – to Grupa 3 – tak określa się uprawnienia gazowe

Kto może wykonywać czynności ciepłownicze?

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ENERGII z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Osoba uprawniona to osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm)

RODZAJ I ZAKRES WNIOSKOWANYCH UPRAWNIEŃ Z GRUPY 2
(zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.)

Grupa 2 Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne*:
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad
100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowych

Tak wygląda wniosek egzaminacyjny z zakresu eksploatacji – na szkoleniu jest szczegółowo omawiany.

Przystępując do egzaminu, warto abyś wiedział-wiedziała, które punkt z wymienionych powyżej od 1-10 musisz posiadać na zaświadczeniu kwalifikacyjnym oraz w jakim zakresie.

Tu masz do wyboru: obsługę, konserwacje, remonty, montaż i czynności kontrolno-pomiarowe.

Może się oczywiście okazać, że potrzebujesz więcej niż jedną czynność, wtedy zaznaczasz na wniosku egzaminacyjnym to co potrzebujesz.

Skoro możesz mieć więcej punktów i czynności zaznaczonych w ramach jednej opłaty egzaminacyjnej, dlaczego z tego nie skorzystać, prawda?

Kto może przystąpić do egzaminu?

Wszyscy, którzy potrzebują zaświadczenia kwalifikacyjne.

Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem firmy zajmującej się instalacjami ciepłowniczymi – KONIECZNE – abyś posiadał uprawnienia G2.

Jeśli jesteś np. Palaczem kotłów Centralnego Ogrzewania – PAMIĘTAJ – potrzebujesz uprawnień ciepłowniczych G2.
Wykonując podstawowe czynności, wystarczą Ci uprawnienia w zakresie EKSPLOATACJI.

Jeśli jednak kontrolujesz czynności wykonane przez kogoś innego lub sam podpisujesz się na protokołach, potrzebujesz uprawnień z zakresu DOZORU.

W dziedzinie uprawnień energetycznych nieustannie dokonywane są zmiany, dlatego warto być na bieżąco.

TERMIN WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ:

1. Uprawnienia na 5 lat dla osób, które wykonują swoje czynności w różnych miejscach.

Przykład:
Prowadzisz firmę z zakresu instalacji ciepłowniczych, wobec czego świadczysz te usługi u różnych klientów, w różnych miejscach – co 5 lat należy weryfikować uprawnienia.

2. Uprawnienia bezterminowe – dla osób, które są zatrudnione na stanowisku, na którym wykonują czynności cały czas te same i w tym samym miejscu.

Bezterminowość uprawnień ma zostać zniesiona, wobec czego każdy będzie zobowiązany do weryfikowania uprawnień.
Oczywiście, jak tylko wejdzie w życie ten przepis, czym prędzej dam znać.

Jeśli chcesz w tym roku zdobyć bądź zweryfikować uprawnienia, zapoznaj się z najbliższymi terminami naszych szkoleń i egzaminów.

Zostań ze mną w kontakcie!

The form you have selected does not exist.