Chcesz zdobyć kwalifikacje operatora wózków jezdniowych podnośnikowych, suwnic lub innych urządzeń technicznych? Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, musisz zdać egzamin UDT, który potwierdzi zdobyte informacje teoretyczne oraz umiejętności praktyczne. Dowiedz się, jak on wygląda i doskonale do niego się przygotuj. Odpowiadamy na 3 najważniejsze pytania!

Droga do zdobycia zaświadczenia o kwalifikacjach

Jeśli chcesz zawodowo zajmować się obsługą urządzeń transportu bliskiego, musisz zdobyć stosowne uprawnienia. Umożliwiają je praktyczne szkolenia zawodowe, które przygotowują do egzaminu UDT, zdawanego przed inspektorami Urzędu Dozoru Technicznego. Program obejmuje zajęcia teoretyczne (wykłady) oraz praktyczne, przygotowujące kandydata do sprawnej i bezpiecznej pracy ze sprzętem oraz do jego prawidłowej konserwacji.

Gdy chcesz przystąpić do egzaminu UDT, musisz wypełnić wniosek o sprawdzenie kwalifikacji i złożyć go do jednostki dozoru technicznego. Co wydarzy się dalej? Oto najważniejsze informacje.

Kiedy poznam termin egzaminu i co jeżeli nie mogę do niego przystąpić?

Właściwy organ ma prawny obowiązek wyznaczenia egzaminu UDT nie później niż w terminie 30 dni roboczych od momentu złożenia kompletnego wniosku. Gdy dostarczony dokument nie będzie kompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia. Wtedy termin będzie liczony od momentu dokonania weryfikacji. Powiadomienie z datą powinieneś otrzymać około 14 dni wcześniej (jednak nie ma przepisów, które by to ustanawiały, dlatego Urząd Dozoru Technicznego może Cię poinformować także później).

Co zrobić, gdy termin wyznaczony przez UDT nie będzie Ci odpowiadał ze względu na zobowiązania zawodowe, stan zdrowia lub inne ważne sprawy? Artykuł 3 ust. 2 obowiązującego rozporządzenia przewiduje możliwość przesunięcia egzaminu na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Co najmniej na 3 dni robocze przed ustaloną datą poinformuj pisemnie właściwy organ dozoru o swoim problemie z przystąpieniem do egzaminu. Możesz dostarczyć pismo w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej) bądź elektronicznej. Dzięki temu wniesiona opłata nie przepadnie. Wybierasz, czy zostanie Ci zwrócona, czy zaliczona na poczet kolejnego egzaminu.

Jak przebiegają egzaminy UDT?

Każdy egzamin UDT obejmuje:

  • część teoretyczną – w ciągu 30 minut musisz rozwiązać test jednokrotnego wyboru, który zawiera 15 pytań z puli przygotowanej dla danej grupy. Ich tematyka jest na bieżąco podawana przez organ dozoru technicznego do publicznej wiadomości. By zdać, musisz udzielić co najmniej 11 poprawnych odpowiedzi,

  • część praktyczną – ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydata w obsłudze i konserwacji wybranego urządzenia technicznego. Kolejne kroki do wykonania są uzależnione od rodzaju sprzętu. Przy egzaminie na wózek widłowy polecenia mogą obejmować np. przewiezienie ładunku czy zrobienie ósemki na placu manewrowym. Operator suwnicy może zostać poproszony m.in. o przewiezienie ładunku bądź wykonanie próby hamulca mechanizmu podnoszenia.

Wyniki są podawane od razu.

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze

 Jak się przygotować, żeby zdać?

 Pozytywne zakończenie wymaga zdania obu części. Gdy kandydat nie   zaliczy teorii, nie zostaje dopuszczony do etapu praktycznego. Zbyt duża   liczba błędów na polu manewrowym oznacza konieczność powtórzenia w   kolejnym terminie także testu pisemnego.

 Jak widać, bardzo ważne jest kompleksowe przygotowanie. Praktyczne   szkolenia zawodowe w ośrodku szkoleniowym pomagają poznać zakres   tematyki obowiązującej na teście oraz utrwalić zdobytą wiedzę. Instruktor analizuje sytuacje niestandardowe, podpowiada sprawdzone rozwiązania i pomaga wyeliminować błędy w obsłudze lub konserwacji sprzętu, które mogłyby okazać się dyskwalifikujące na egzaminie praktycznym. Warto więc brać udział we wszystkich zajęciach i wykonywać wcześniej testy przygotowujące.

Wybierz nasze szkolenia zawodowe i zdobądź nowe kwalifikacje!

Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje cenne na rynku pracy? Specjalna Strefa Szkoleń 3S pomoże Ci skutecznie przygotować się do egzaminu UDT. W ofercie dostępne są m.in. praktyczne szkolenia zawodowe na operatora wózka jezdniowego podnośnikowego, suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, podestów ruchomych przejezdnych czy konserwatora urządzeń dźwignicowych. Sprawdź ofertę i zaufaj profesjonalistom w swoim fachu.

The form you have selected does not exist.