OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

Strefa szkoleń zawodowych

Osoby, które chcą zyskać nowe kwalifikacje, zmienić zawód, albo potwierdzić swoje umiejętności, mogą skorzystać z oferty Strefy Szkoleń 3S. Firma szkoleniowa w swoim szerokim pakiecie zawiera praktyczne szkolenia zawodowe, jak operator podestów ruchomych, wózka jezdniowego podnośnikowego, w tym z wysięgnikiem i kabiną podnoszoną do góry. Można też zdobyć m.in. uprawnienia energetyczne na Śląsku w formie zajęć stacjonarnych. Istnieje także możliwość skorzystania z materiałów teoretycznych dla pracowników, którzy są doświadczeni w obsłudze maszyn i chcą swoje zdolności udokumentować, mając wiedzę merytoryczną i zdając egzamin kwalifikacyjny.

Zajęcia dostosowane do uczestników

Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego pozwalają na wykonywanie zawodów w sektorach, w których używa się różnego rodzaju specjalistycznych maszyn i urządzeń. Obsługa ich musi być potwierdzona odpowiednimi umiejętnościami manualnymi, predyspozycjami psychofizycznymi, oraz zdobytą wiedzą teoretyczną.

Zarówno operator podestów ruchomych wolnobieżnych i montowanych na pojeździe, wózków jezdniowych specjalizowanych, suwnic, wciągników i wciągarek, jak i konserwator urządzeń dźwignicowych mogą liczyć na ćwiczenia i wykłady z profesjonalnymi szkoleniowcami, którzy mają doświadczenie w przekazywaniu wiedzy teoretycznej. Odznaczają się również kompetencjami przy obsłudze urządzeń dźwignicowych i od lat sprawdzają się jako najlepsi instruktorzy.

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator podestu ruchomego przejezdnego wydane przez Dozór Techniczny.

ZAPEWNIAMY:

✔ zajęcia z doświadczonym instruktorem
✔ zajęcia z doświadczonym wykładowcą
✔ solidne materiały szkoleniowe
✔ wyznaczenie terminu egzaminu UDT
✔ powtórka teoretyczna przed egzaminem
✔ naszą obecność i wsparcie podczas egzaminu
✔ przerwy kawowe
✔ zajęcia w przyjemnej atmosferze
✔ perfekcyjne przygotowanie do egzaminu UDT
✔ podniesienie kwalifikacji zawodowych

PROGRAM:

Wiadomości o dozorze technicznym
Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
Typy stosowanych podestów
Budowa podestów
Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
Czynności operatora w czasie pracy z podestami
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Wiadomości z zakresu BHP
Zajęcia praktyczne

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

✔ solidną dawkę potrzebnej Ci wiedzy
✔ praktyczne umiejętności obsługi urządzenia
✔ materiały szkoleniowe, do których zawsze będziesz mógł wrócić
✔ fachowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do państwowego egzaminu UDT 
✔ pewność bardzo dobrego przygotowania do egzaminu
✔ GWARANCJĘ PODNIESIENIA KWALIFIKACJI – aktywne uczestnictwo w kursie i powtórce przed egzaminem gwarantuje Ci zdanie egzaminu
✔ po zdanym egzaminie ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE UDT

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286