UPRAWNIENA ENERGETYCZNE G1, G2, G3

Zadzwoń: 792-002-286

W bogatym pakiecie profesjonalnych szkoleń z zakresu energetyki umożliwiamy zdobycie uprawnień elektrycznych G1 dla osób, których praca związana jest z obsługą i dozorem sieci elektroenergetycznych. Pracownicy zajmujący się instalacją i obsługą sieci energetycznych, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają ciepło oraz wszelkich innych urządzeń biorących udział w tym procesie, potrzebują specjalnych uprawnień G2. Kolejną grupą kursantów są specjaliści od eksploatacji, instalacji i sieci gazowych, czyli wszyscy, od których wymagane są kwalifikacje G3.

Kwalifikacje elektryczne, energetyczne i gazowe

Oferta specjalistycznych szkoleń przygotowuje kursantów z zakresu obsługi, konserwacji, montażu, napraw oraz prowadzenia kontroli i pomiarów obsługiwanych sieci.

  • Uprawnienia elektryczne G1 – są dla osób, które chcą zdobyć lub przedłużyć kwalifikacje. Pozwalają na pracę przy obsłudze sieci trakcyjnych, oświetleniu miejskim, urządzeniach do elektrolizy, elektrotermicznych i zespołach prądotwórczych. Kandydaci na kursantów muszą być pełnoletni i mieć skończoną minimum szkołę średnią lub wykształcenie zawodowe kierunkowe.

  • Uprawnienia G2 są niezbędne dla pracowników, których działanie wiąże się z obsługą kotłów wodnych, parowych i turbin o mocy przekraczającej 50 kW, urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych, przemysłowych mechanizmów odbiorczych pary i gorącej wody, również od 50 kW, instalacji do sprężania powietrza i gazów technicznych powyżej 20 kW, sprzętu do składowania i rozładunku paliw o pojemności powyżej 100 Mg, pieców przemysłowych o mocy przekraczającej 50kW.

  • Uprawnienia G3, które można osiągnąć podczas szkolenia, to szansa na rozwój dla osób zajmujących się obsługą sieci gazowych przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przesyłaniu i zużywaniu paliw gazowych. Zdobywając uprawnienia, nabywa się kwalifikacje do pracy przy obsłudze urządzeń do produkcji paliw i generatorów gazu, a także uzdatniania i przetwarzania paliw gazowych i ich magazynowania, przy sieciach, instalacjach, turbinach, odbiornikach paliw gazowych i aparaturach kontrolno-pomiarowych.

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

G1: DLA KOGO SZKOLENIE?
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz dla osób chcących uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych.

 

G2: DLA KOGO SZKOLENIE? 
Szkolenie dedykowane jest dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych oraz dla osób chcących uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych.

G3: DLA KOGO SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych oraz dla osób chcących uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych.

ZAPEWNIAMY:

✔ zajęcia z doświadczonym wykładowcą
✔ materiały szkoleniowe
✔ egzamin po szkoleniu przeporwadzony przez Komisję Stowarzyszenia Elektryków Polskich
✔ przerwy kawowe
✔ zajęcia w przyjemnej atmosferze
✔ krótki czas oczekiwania na zaświadczenie kwalifikacyjne
✔ podniesienie kwalifikacji zawodowych

PROGRAM:

Informacja o aktualnym stanie przepisów
Rola i znaczenie instrukcji eksploatacji
Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej
Egzamin

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

✔ możliwość konsultacji z wykładowcą o długoletnim doświadczeniu w
branży energetycznej
✔ niezbędną wiedzę dotyczącą najnowszych przepisów
✔ wygodę – na miejsce szkolenia przyjeżdża komisja egzaminacyjna
✔ GWARANCJĘ PODNIESIENIA KWALIFIKACJI
✔ po zdanym egzaminie ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich

Cena: 220,00 zł + 301,00 zł opłata egzaminacyjna za każde uprawnienie

Harmonogram

21 kwiecień godz. 16.00
12 maj godz. 16.00
24 maj godz. 16.00
14 czerwiec godz.16.00
30 czerwiec godz. 16.00

Jeśli chcesz abyśmy zorganizowali i przeprowadzili szkolenie z egzaminem
w siedzibie Twojej Firmy, w terminie, który Tobie odpowiada, skontaktuj
się z nami.

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286

CHCESZ OTRZYMAĆ DARMOWE I WARTOŚCIOWE MATERIAŁY?