Jeśli jesteś ciekaw jak zdobyć uprawnienia energetyczne z grupy 3, czyli uprawnienia gazowe, jaka instytucja je wydaje, kto i po co powinien posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne z tej grupy, to zapraszam do przeczytania artykułu. Na te oraz inne zagadnienia dotyczące uprawnień gazowych odpowiadam poniżej.

Uprawnienia gazowe należą do grupy uprawnień energetycznych, w których wyróżniamy uprawnienia z Grupy 1 – jeśli jesteś ciekaw co to za uprawnienia, to zapraszam do lektury

Uprawnienia z Grupy 2 – tu możesz o nich przeczytać.

oraz Uprawnienia z Grupy 3, czyli gazowe.

Bardzo często powyższe uprawnienia nazywa się
uprawnieniami SEP, co nie do końca jest poprawnym nazewnictwem.
Dlaczego?

Ponieważ skrót
SEP oznacza Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Jest to jedno z wielu Stowarzyszeń, które w Polsce może egzaminować i nadawać zaświadczenia kwalifikacyjne w ramach uprawnień energetycznych, do których należą uprawnienia elektryczne, uprawnienia gazowe i cieplne.


ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA ENERGII z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach
energetycznych określa Kto
może wykonywać czynności związane z gazem.

Odpowiedź: Osoba uprawniona to osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm)

RODZAJ I ZAKRES WNIOSKOWANYCH UPRAWNIEŃ Z GRUPY 3 (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z późn. zm.)

Grupa 3 Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:


1)
urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;


3)
urządzenia do magazynowania paliw gazowych;


4)
sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
(gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);


5)
sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi,
stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);


6)
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;


7)
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;


8)
przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;


9)
turbiny gazowe;


10)
aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,
urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych.


Eksploatacja
urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno– pomiarowych


Tak
wygląda wniosek egzaminacyjny z zakresu eksploatacji – na
szkoleniu jest szczegółowo omawiany.


Oczywiście,
jeśli będziesz potrzebował zaświadczenie w zakresie uprawnień
dozorowych, otrzymasz odpowiedni wniosek.

Jeśli chcesz pozostać ze mną w kontakcie, gorąco zachęcam Cię do zapisu do mojego Newslettera.


Jak
widzisz, na wniosku są punkty od 1-10, zachęcam Cię, abyś przed
egzaminem dowiedział się u pracodawcy, które punkty powinieneś
mieć zaznaczone na wniosku.


Jeśli
jesteś Przedsiębiorcą i sam wykonujesz czynności związane z
instalacjami gazowymi to myślę, że doskonale wiesz, jaki
potrzebujesz zakres na zaświadczeniu kwalifikacyjnym.


Nie
martw się, jeśli nie do końca jesteś przekonany, które punkty i
jaki zakres (tu masz do wyboru: obsługę, konserwacje, remonty,
montaż i czynności kontrolno-pomiarowe) powinieneś mieć
zaznaczony.

Po to jest szkolenie, aby te kwestie skonsultować z inżynierem prowadzącym spotkanie, a który jest ekspertem jeśli chodzi o wszystkie grupy uprawnień energetycznych.

Uprawnienia gazowe: Kto może przystąpić do egzaminu?


Na
pewno osoba pełnoletnia oraz taka, która potrzebuje zaświadczenia
kwalifikacyjnego.

Jeśli jesteś pracownikiem lub właścicielem firmy zajmującej się instalacjami gazowymi – KONIECZNE – abyś posiadał uprawnienia gazowe.

Jeśli jesteś np. kontrolerem instalacji gazowych, które co roku obowiązkowo muszą zostać przeprowadzone w budynkach mieszkalnych – PAMIĘTAJ – potrzebujesz uprawnień gazowych G3.


Wykonując
podstawowe czynności, wystarczą Ci uprawnienia w zakresie
EKSPLOATACJI.


Jeśli
jednak kontrolujesz czynności wykonane przez kogoś innego lub sam
podpisujesz się na protokołach, potrzebujesz uprawnień z zakresu
DOZORU.

Wobec powyższego, ktoś może mieć uprawnienia G3-E, oznacza to, że ma uprawnienia gazowe z zakresu eksploatacji.

Z kolei G3-D, oznacza, że są to uprawnienia gazowe z zakresu dozoru.


Oczywiście,
możesz być posiadaczem uprawnień G3 E+D, czyli zarówno uprawnień
eksploatacyjnych jak i dozorowych.

Zobacz, tak wygląda zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu uprawnień G3 – Eksploatacja (to oczywiście przykład, Ty możesz mieć na swoim zaświadczeniu inne punkty):


W
dziedzinie uprawnień energetycznych nieustannie dokonywane są
zmiany, dlatego warto być na bieżąco.

TERMIN WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ:


1.
Uprawnienia na 5 lat dla osób, które wykonują swoje czynności w
różnych miejscach.


Przykład:


Prowadzisz
firmę z zakresu instalacji gazowych, wobec czego świadczysz te
usługi u różnych klientów, w różnych miejscach – co 5 lat
należy weryfikować uprawnienia.


2.
Uprawnienia bezterminowe – dla osób, które są zatrudnione na
stanowisku, na którym wykonują czynności cały czas te same i w
tym samym miejscu.


Bezterminowość
uprawnień ma zostać zniesiona, wobec czego każdy będzie
zobowiązany do weryfikowania uprawnień.


Jeszcze
nie wiadomo, kiedy przepis zostanie uchwalony, ale jeśli to się
stanie, to na pewno poinformuję o tym fakcie.

Jeśli chcesz w tym roku zdobyć bądź zweryfikować uprawnienia, zapoznaj się z najbliższymi terminami naszych szkoleń i egzaminów.

The form you have selected does not exist.