Strefa szkoleń zawodowych

UDT / UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO (dawna KAT. II WJO)

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. II WJO wydane przez Dozór Techniczny.

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO z WYSIĘGNIKIEM I KABINĄ PODNOSZONĄ DO GÓRY (dawna KAT. IWJO)

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator wózka jezdniowego podnośnikowego kat. IWJO wydane przez Dozór Techniczny.

Kurs dla osób, które docelową mają obsługiwać wózek specjalizowany.

Praktykę realizujemy na wózku, który podnosi operatora w kabinie razem z ładunkiem do góry.

PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE DO EGZAMINU UDT NA WÓZKI

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs dedykowany Operatorom wózków jezdniowych podnośnikowych, którzy posiadają praktykę, ale nie posiadają uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs dla osób, które docelową mają obsługiwać wózek specjalizowany.

OPERATOR SUWNIC, WCIĄGNIKÓW I WCIĄGAREK OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego kat. IIS wydane przez Dozór Techniczny.

OPERATOR PODESTÓW RUCHOMYCH PRZEJEZDNYCH

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Operator podestu kat. IP wydane przez Dozór Techniczny.

Kurs dla osób, które potrzebują uprawnienia na obsługę podestów wolnobieżnych i montowanych na pojeździe.

KONSERWATOR URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą zajmować się konserwacją urządzeń dźwignicowych.

Oferujemy szkolenia w zakresie:

– konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych

– konserwator suwnic

– konserwator układnic magazynowych

– konserwator podestów

– konserwator żurawi

SZKOLENIE NA HAKOWEGO

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie w zakresie: Hakowy.
Po ukończonym kursie, możesz wykonywać zadania hakowego.

Realizując u nas szkolenie z zakresu obsługi suwnic, uprawnienia hakowego otrzymujesz gratis.

BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE BUTLI W WÓZKACH

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie w zakresie: Bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych podnośnikowych zasilanych paliwem gazowym.
Po ukończonym kursie, możesz wymieniać butle w wózku.
Każdy operator, który jeździ wózkiem zasilanym paliwem gazowym jest zobowiązany do ukończenia szkolenia z zakresu bezpiecznej wymiany butli.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE / KONSULTACJE

DLA KOGO?

• Jeśli nie możesz uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym, a chcesz podnieść swoje kwalifikacje i przystąpić do egzaminu UDT, możesz skorzystać z naszych materiałów, przy pomocy których przygotujesz się do egzaminu.

• Dla osób, które mają doświadczenie w praktycznej obsłudze sprzętu, na który chcą zdobyć uprawnienie, a chcą się przygotować do teoretycznego egzaminu.

• Dla osób, które nie mogą uczestniczyć w stacjonarnym teoretycznym szkoleniu, ale będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, jeśli nie mają doświadczenia w obsłudze danego urządzenia

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

DLA KOGO?

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników zajmujących się:

– eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz dla osób chcących uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;

– eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych oraz dla osób chcących uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci cieplnych;

– eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych oraz dla osób chcących uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z zakresu eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci gazowych.