PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE DO EGZAMINU UDT NA WÓZKI

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs dedykowany Operatorom wózków jezdniowych podnośnikowych, którzy posiadają praktykę, ale nie posiadają uprawnień wydanych przez Urząd Dozoru Technicznego.
Kurs dla osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy teoretycznej, aby zdać z wynikiem pozytywnym egzaminu UDT.

DLACZEGO, JEŚLI CHCESZ PRACOWAĆ JAKO OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO, MUSISZ POSIADA UPRAWNIENIA UDT?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym po 10 SIERPNIA 2018 r., jeśli do tego czasu nie wydano Ci uprawnień wewnatrzzakładowych musisz podejść do egzaminu UDT.

Według Rozporządzenia osoby, które posiadaja Imienne Zezwolenie wydane przez Pracodawcę mają je ważne do:

§ 18. Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):
1) wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
2) wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
3) wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

ZAPEWNIAMY:

✔ zajęcia z doświadczonym wykładowcą
✔ solidne materiały szkoleniowe
✔ wyznaczenie terminu egzaminu UDT
✔ powtórka teoretyczna przed egzaminem
✔ naszą obecność i wsparcie podczas egzaminu
✔ przerwy kawowe
✔ zajęcia w przyjemnej atmosferze
✔ perfekcyjne przygotowanie do teoretyczne egzaminu UDT
✔ podniesienie kwalifikacji zawodowych

PROGRAM:

Wiadomości o dozorze technicznym
Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
Typy stosowanych wózków jezdniowych
Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych
Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Wiadomości z zakresu BHP

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

✔ solidną dawkę potrzebnej Ci wiedzy
✔ materiały szkoleniowe, do których zawsze będziesz mógł wrócić
✔ fachowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do państwowego egzaminu UDT
✔ pewność bardzo dobrego przygotowania do egzaminu
✔ GWARANCJĘ PODNIESIENIA KWALIFIKACJI – aktywne uczestnictwo w kursie i powtórce przed egzaminem gwarantuje Ci zdanie egzaminu
✔ po zdanym egzaminie ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE UDT

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286