OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PODNOŚNIKOWEGO (DAWNA KAT. II WJO)

PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE DO EGZAMINU UDT NA WÓZKI

Osoby, dla których obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego i innych wózków specjalistycznych, jest czynnością znaną i mają doświadczenie praktyczne w tym sektorze mogą swoje umiejętności potwierdzić przez egzamin udt, po usystematyzowaniu wiedzy teoretycznej. Operator bez wymaganych obecnie przez przepisy prawa kompetencji, które są udokumentowane odpowiednimi kwalifikacjami, może liczyć na dawkę teorii niezbędną do zdobycia stosownej dokumentacji, by móc w pełni legalnie obsługiwać wózki specjalizowane.

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych

Nieścisłości związane z kwalifikacjami, jakimi muszą odznaczać się pracownicy tego sektora, doprowadziły do usystematyzowania przepisów prawa. Dnia 10.08.2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące bhp użytkowania wózków jezdniowych o napędzie silnikowym. Rok później Minister Przedsiębiorczości i Technologii nowelizował ustawę, by ujednolicić wymagania kwalifikacyjne. Obecnie osoby, które chcą wciąż obsługiwać tego typu sprzęt o napędzie:

  • spalinowym,

  • silnikowym,

  • elektrycznym,

  • spalinowo-elektrycznym

muszą potwierdzić swoje umiejętności przez uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Pracownicy zatrudnieni po 10.08.2018 roku nie mogą korzystać z wewnątrzzakładowych imiennych zezwoleń dotyczących obsługi pojazdów widłowych, jak to było do tej pory. Osoby zatrudnione przed tą datą również będą musiały potwierdzić swoje kwalifikacje, jako operator wózka przez egzamin udt. Pozwolenia wydane przez zakład przed wejściem w życie rozporządzenia są czasowe i muszą zostać ujednolicone w zależności od daty ich wydania, a od 2028 roku każdy użytkownik będzie musiał zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne. Kurs teoretyczny przygotowuje rzetelnie do egzaminu i jest gwarancją uzyskania odpowiednich kompetencji. Wykłady i materiały szkoleniowe są dokładnie sprecyzowane, by jako kompendium wiedzy dostarczyć wiadomości w wymaganym zakresie.

 

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe i nabyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wydane przez Dozór Techniczny.

Zaświadczenie uprawnia do obsługi wszystkich wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem dwóch typów:
1. wózka z wysięgnikiem teleskopowym
2. wózka z kabiną podnoszącą operatora do góry
Szkolenie odbywa się w komfortowych warunkach sprzyjających przyswajaniu wiedzy.

ZAPEWNIAMY:

✔ zajęcia z doświadczonym instruktorem
✔ zajęcia z doświadczonym wykładowcą
✔ zaświadczenie uprawniające Cię do wymiany butli gazowej w wózku
✔ solidne materiały szkoleniowe
✔ zajęcia praktyczne – ćwiczysz tak długo aż uznamy, że jesteś przygotowany do egzaminu
✔ wyznaczenie terminu egzaminu UDT
✔ powtórka teoretyczna przed egzaminem
✔ naszą obecność i wsparcie podczas egzaminu
✔ przerwy kawowe
✔ zajęcia w przyjemnej atmosferze
✔ perfekcyjne przygotowanie do egzaminu UDT
✔ podniesienie kwalifikacji zawodowych

PROGRAM:

Wiadomości o dozorze technicznym
Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
Typy stosowanych wózków jezdniowych
Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
Czynności operatora w czasie pracy z wózkami
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Wiadomości z zakresu BHP
Zajęcia praktyczne

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

✔ solidną dawkę potrzebnej Ci wiedzy
✔ praktyczne umiejętności obsługi urządzenia
✔ materiały szkoleniowe, do których zawsze będziesz mógł wrócić
✔ fachowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do państwowego egzaminu UDT 
✔ pewność bardzo dobrego przygotowania do egzaminu
✔ GWARANCJĘ PODNIESIENIA KWALIFIKACJI – aktywne uczestnictwo w kursie i powtórce przed egzaminem gwarantuje Ci zdanie egzaminu
✔ po zdanym egzaminie ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE UDT

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286