SZKOLENIA DLA KONSERWATORÓW

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Kurs jest dedykowany osobom, które chcą zajmować się konserwacją urządzeń dźwignicowych.

Oferujemy szkolenia w zakresie:
– konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych
– konserwator suwnic
– konserwator układnic magazynowych
– konserwator podestów
– konserwator żurawi

ZAPEWNIAMY:

✔ zajęcia z doświadczonym instruktorem
✔ zajęcia z doświadczonym wykładowcą
✔ solidne materiały szkoleniowe
✔ wyznaczenie terminu egzaminu UDT
✔ powtórka teoretyczna przed egzaminem
✔ naszą obecność i wsparcie podczas egzaminu
✔ przerwy kawowe
✔ zajęcia w przyjemnej atmosferze
✔ perfekcyjne przygotowanie do egzaminu UDT
✔ podniesienie kwalifikacji zawodowych

PROGRAM:

Wiadomości o dozorze technicznym – przepisy 
Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego – przepisy
Typy stosowanych urządzeń
Budowa urządzenia
Czynności konserwatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
Czynności konserwatora w czasie pracy
Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
Wiadomości z zakresu BHP
Zagadnienia elektryczne
Zagadnienia mechaniczne

Część praktyczna

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU?

✔ solidną dawkę potrzebnej Ci wiedzy
✔ praktyczne umiejętności konserwacji urządzenia
✔ materiały szkoleniowe, do których zawsze będziesz mógł wrócić
✔ fachowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do państwowego egzaminu UDT
✔ pewność bardzo dobrego przygotowania do egzaminu
✔ możliwość spotkania z konserwatorem o bogatym doświadczeniu zawodowym
✔ GWARANCJĘ PODNIESIENIA KWALIFIKACJI – aktywne uczestnictwo w kursie i powtórce przed egzaminem gwarantuje Ci zdanie egzaminu
✔ po zdanym egzaminie ZAŚWIADCZENIE KWALIFIKACYJNE UDT

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286