SZKOLENIE: KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

Szkolenie pierwsza pomoc poziom podstawowy Zabrze Marta Polko

Czas trwania:

66 godziny

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do udzielenia pomocy medycznej oraz ewakuacji w czasie akcji ratowniczych osób poszkodowanych do momentu przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

I. Dla osób pracujących w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, takich jak:
✔️Państwowa Straż Pożarna,
✔️Ochotnicza Straż Pożarna,
✔️Ratownicy wodni,
✔️Ratownicy GOPR,
✔️Ratownicy TOPR,
Te osoby muszą zrobić recertyfikację co 3 lata.

II. W kursie może wziąć udział również każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma wykształcenia medycznego – wówczas musi realizować cały kurs co 3 lata.

PROWADZĄCY:

✔️ratownicy medyczni
✔️lekarze systemu
✔️pielęgniarki systemu
Kadra z bogatym doświadczeniem zawodowym, zdobytym podczas dyżurów w Izbach Przyjęć, SOR-ach, Pogotowiu.
Nasi instruktorzy są również certyfikowanymi instruktorami wielu organizacji ratowniczych posiadający uprawnienia pedagogiczne.

PROGRAM:

Program zapisany w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
1. Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne
2. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
3. Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
4. Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego; badanie wstępne oraz szczegółowe
5. Poszkodowany nieprzytomny
6. Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, sytuacje szczególne)
7. Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
8. Wstrząs
9. Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie
10. Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
11. Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru
12. Taktyka działań ratowniczych – zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia
14. Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
15. Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
16. Zajęcia do dyspozycji prowadzących

CO ZYSKUJESZ, DZIĘKI UDZIAŁOWI W KURSIE

– Wiedzę teoretyczną
– Praktyczne umiejętności – szeroki wachlarz – który pozwoli Ci na udzielenie profesjonalnej pomocy osobie poszkodowanej
– Materiały szkoleniowe, które systematyzują wiedzę
– Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnym ze wzorem, zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
– Możliwość uczenia się od praktyków
– Podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych
– Szansę na zatrudnienie w jednostkach współpracujących z Państwowym Ratownictwem Medycznym
– NAJWAŻNIEJSZA WARTOŚĆ KURSU – Nabycie umiejętności RATOWANIA ŻYCIA

ZAPEWNIAMY:

✔ praktyczny warsztat
✔ wzmocnienie pewności siebie podczas udzielania pierwszej pomocy
✔ wiedzę teoretyczną
✔ zajęcia z doświadczonymi ratownikami
✔ ćwiczenia na najlepszym sprzęcie
✔ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
✔ atmosferę na szkoleniu sprzyjającą zdobywaniu nowych umiejętności
✔ zawsze możesz pytać, pytać i jeszcze raz pytać

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286