SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC NIEMOWLĘTOM I DZIECIOM

Szkolenie pierwsza pomoc poziom podstawowy Zabrze Marta Polko

Czas trwania:

4 godziny

PROGRAM:

Pokazujemy i uczymy jak:
✔️postępować przy zadławienie i zachłyśnięciu
✔️rozpoznać zatrzymanie krążenia i wdrożyć resuscytację krążeniowo
oddechową
✔️użyć automatycznej defibrylacji zewnętrznej
✔️postępować podczas drgawek, padaczki
✔️tamować krwotoki
✔️postępować przy urazach
✔️ułożyć dziecko w zależności od stanu poszkodowanego

CEL SZKOLENIA

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do udzielenia pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia życia.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

  • rodziców
  • nauczycieli przedszkolnych i szkolnych
  • opiekunów pracujących w żłobkach
  • wychowawców i opiekunów
  • każdego, kto chce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom

PROWADZĄCY:

Ratownicy medyczni, instruktorzy pracujący w Państwowym Ratownictwie Medycznym (szpitale, pogotowia, izby przyjęć). Nasi trenerzy są też certyfikowanymi instruktorami wielu organizacji ratowniczych posiadający uprawnienia pedagogiczne.

ZAPEWNIAMY:

✔ praktyczny warsztat
✔ wzmocnienie pewności siebie podczas udzielania pierwszej pomocy
✔ wiedzę teoretyczną
✔ zajęcia z doświadczonymi ratownikami
✔ ćwiczenia na najlepszym sprzęcie
✔ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
✔ atmosferę na szkoleniu sprzyjającą zdobywaniu nowych umiejętności
✔ zawsze możesz pytać, pytać i jeszcze raz ĆWICZYĆ 🙂

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286