SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC – POZIOM PODSTAWOWY

Szkolenie pierwsza pomoc poziom podstawowy Zabrze Marta Polko

Czas trwania:

4 godziny

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestnika z zasadami udzielania tak ważnej pierwszej pomocy, gdy na miejscu wypadku nie ma jeszcze ekipy medycznej, co w następstwie może uratować poszkodowanemu życie.
Szkolenie to jest nastawione w głównej mierze na warsztat praktyczny. Szkolenie prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Szkolenia z pierwszej pomocy skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Ponadto program szkolenia dostosujemy do grupy odbiorców i ich potrzeb, które na co dzień są wykorzystywane w miejscu pracy jak i w życiu osobistym.

PROGRAM:

1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) osób dorosłych, obsługa AED.
3. Ułożenie sytuacyjne poszkodowanego.
4. Rany, krwotoki, zwichnięcia, skręcenia, złamania.
5. Wybrane stany nagłe.

PROWADZĄCY:

Ratownicy medyczni, instruktorzy pracujący w Państwowym Ratownictwie Medycznym (szpitale, pogotowia, izby przyjęć). Nasi trenerzy są też certyfikowanymi instruktorami wielu organizacji ratowniczych posiadający uprawnienia pedagogiczne.

ZAPEWNIAMY:

✔ praktyczny warsztat
✔ wzmocnienie pewności siebie podczas udzielania pierwszej pomocy
✔ wiedzę teoretyczną
✔ zajęcia z doświadczonymi ratownikami
✔ ćwiczenia na najlepszym sprzęcie
✔ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
✔ atmosferę na szkoleniu sprzyjającą zdobywaniu nowych umiejętności
✔ zawsze możesz pytać, pytać i jeszcze raz pytać

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286