SZKOLENIE: PIERWSZA POMOC – POZIOM ROZSZERZONY

Szkolenie pierwsza pomoc poziom rozszerzony Zabrze Marta Polko

Czas trwania:

8 godzin

CEL SZKOLENIA

Zapoznanie uczestnika z zasadami udzielania tak ważnej pierwszej pomocy oraz rozszerzenie jej o istotne elementy, gdy na miejscu wypadku nie ma jeszcze ekipy medycznej, co w następstwie może uratować poszkodowanemu życie. Szkolenie to jest nastawione w głównej mierze na warsztat praktyczny. Szkolenie prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego.

DLA KOGO JEST TEN KURS?

Szkolenia z pierwszej pomocy skierowane są do wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Ponadto program szkolenia dostosujemy do grupy odbiorców i ich potrzeb, które na co dzień są wykorzystywane w miejscu pracy jak i w życiu osobistym.

PROGRAM:

1. Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy oraz zestawów ratowniczych.
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) osób dorosłych i dzieci, obsługa AED.
3. Ułożenie sytuacyjne poszkodowanego.
4. Wyciąganie osoby poszkodowanej z samochodu po wypadku.
5. Ściąganie kasku poszkodowanemu po wypadku.
6. Rany, krwotoki, tamowanie za pomocą różnych sposobów (opatrunek uciskowy, staza taktyczna, opatrunek hemostatyczny).
7. Zwichnięcia, skręcenia, złamania (zaopatrzenie różnymi metodami – szyna, kramera, szyna splint, chusta trójkątna).
8. Wybrane stany nagłe (zawał, spadek lub wzrost poziomu cukru, padaczka, udar itp.)

PROWADZĄCY:

Ratownicy medyczni, instruktorzy pracujący w Państwowym Ratownictwie Medycznym (szpitale, pogotowia, izby przyjęć). Nasi trenerzy są też certyfikowanymi instruktorami wielu organizacji ratowniczych posiadający uprawnienia pedagogiczne.

ZAPEWNIAMY:

✔ praktyczny warsztat
✔ wzmocnienie pewności siebie podczas udzielania pierwszej pomocy
✔ wiedzę teoretyczną
✔ zajęcia z doświadczonymi ratownikami
✔ ćwiczenia na najlepszym sprzęcie
✔ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
✔ atmosferę na szkoleniu sprzyjającą zdobywaniu nowych umiejętności
✔ zawsze możesz pytać, pytać i jeszcze raz pytać

ZAPISY TELEFONICZNIE: 792-002-286