Spalinowe wózki widłowe służą do przewożenia ładunków w transporcie wewnętrznym. Ze względu na stosowane paliwo silnikowe można je podzielić na zasilane gazem lub olejem napędowym. W przypadku pojazdów napędzanych LPG operator powinien zwrócić szczególną uwagę na prawidłową eksploatację butli z propanem-butanem. W tym celu powinien odbyć szkolenie zawodowe, na którym dowie się wszystkiego na temat bezpiecznej obsługi wózków na gaz i które ułatwi zdanie egzaminu UDT. Przeczytaj poradnik i sprawdź, na co jeszcze należy zwrócić uwagę.

Co powinien wiedzieć operator spalinowych wózków widłowych?

Wózki widłowe służą do transportu wewnętrznego i podczas korzystania z nich może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego operator powinien przejść szkolenie zawodowe z obsługi widlaków ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania i wymiany butli LPG. Kierowca musi przede wszystkim znać podstawowe zagadnienia związane z BHP oraz eksploatacją pojazdów spalinowych. Do jego obowiązków należy także kontrola stanu technicznego urządzenia. W przypadku zauważenia nawet niewielkiej usterki związanej z instalacją gazową powinien to niezwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu lub innej osobie wskazanej w regulaminie pracy.

Zagrożenia związane z butlami na gaz LPG

Obsługa wózka widłowego zasilanego propanem-butanem wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Można ich jednak uniknąć lub przynajmniej zminimalizować ryzyko ich wystąpienia wysyłając pracownika na specjalistyczne kursy zawodowe. W Strefie Szkoleń 3S organizujemy zajęcia dla operatorów pojazdów silnikowych zgodne z wymaganiami UDT, przekazując niezbędną wiedzę na temat prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji butli gazowej.

Główne zagrożenia związane są z nieprawidłowym przechowywaniem oraz wymianą zasobnika LPG. Niestosowanie się do zasad BHP może skutkować wybuchem oraz pożarem, co poza stratami materialnymi może skutkować ciężkimi obrażeniami, a nawet śmiercią pracownika. Dlatego koniecznie zadbaj o bezpieczeństwo i właściwe użytkowanie wózków z napędem spalinowym.

uprawnienia gazowe

Obowiązki operatora wózka w zakresie eksploatacji butli gazowych

Operator wózków widłowych zasilanych LPG powinien zachować szczególne środki ostrożności. Dotyczy to między innymi regularnej kontroli stanu technicznego pojazdu, szczelności instalacji gazowej oraz prawidłowej eksploatacji butli. Przede wszystkim musi pamiętać, że zasobnik z gazem powinien być przymocowany stabilnie i znajdować się w pozycji poziomej. Zawór gazowy należy odkręcić tylko na czas pracy, a po jej zakończeniu trzeba go ponownie zamknąć.

Przed uruchomieniem widlaka operator powinien także sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń na butli oraz, jeśli zachodzi taka konieczność, skontrolować szczelność instalacji przy użyciu specjalnego testera. Pod żadnym pozorem nie można do tego celu stosować otwartego ognia, gdyż grozi to wybuchem. Metalowy zasobnik wrażliwy jest na wysokie temperatury, dlatego kierowca powinien upewnić się, że spaliny nie nagrzewają metalowej obudowy. Również w trakcie przewożenia ładunku musi zachować czujność, ponieważ jeśli dojdzie do wypadku, narażony jest on na dodatkowe zagrożenia.

Jak prawidłowo wymienić butlę z gazem?

Bardzo ważną kwestią związaną z bezpieczeństwem jest prawidłowa wymiana butli. Jak to zrobić? Tego dowiesz się między innymi na organizowanych przez naszą firmę szkoleniach. Przede wszystkim powinieneś trzymać się kilku podstawowych zasad:

  • ustaw wózek w bezpiecznym miejscu,

  • zaciągnij hamulec ręczny,

  • zakręć zawór butli z gazem przy włączonym silniku,

  • wyłącz zapłon,

  • odłącz przewód gazowy,

  • sprawdź legalizację nowej butli oraz jej ogólny stan techniczny,

  • przymocuj nowy zasobnik w pozycji leżącej ze skierowanym wyjściem zaworu w dół,

  • przykręć przewód gazowy,

  • odkręć zawór butli i sprawdzić szczelność połączenia.

Zapraszamy na kurs z bezpiecznego użytkowania butli w wózkach jezdniowych!

Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja butli w wózkach spalinowych jest niezwykle istotna. Dlatego nie zwlekaj i jak najszybciej zapisz się lub zgłoś swojego pracownika na kurs organizowany przez Strefę Szkoleń 3S. Na naszych wykładach oraz praktycznych ćwiczeniach dowiesz się wszystkiego na temat użytkowania butli LPG. Proponujemy szkolenia zawodowe na Śląsku oraz w innych regionach Polski. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych instruktorów oraz nauczycieli. Uczestnicy kursów z łatwością zdają przeprowadzany przez UDT egzamin na wózki widłowe.

 

The form you have selected does not exist.