W Polsce z każdym rokiem rośnie popyt na błękitne paliwo, którym zasilane są m.in. fabryki, biurowce, szkoły czy instytucje publiczne. Wiąże się to z coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów potrzebnych do obsługi instalacji gazowych. Muszą oni mieć wiedzę na temat urządzeń, popartą uprawnieniami G3. Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się, w jaki sposób poprawnie i bezpiecznie eksploatować instalacje gazowe.

Spis treści

Prawidłowa eksploatacja instalacji gazowej

Należy pamiętać, aby instalacje gazowe były właściwie oznakowane, a pomieszczenia, w których się one znajdują, były dostępne tylko dla osób upoważnionych. Ponadto zwróć uwagę, aby w trakcie prowadzenie prac serwisowych urządzenia oraz rury były:

  • wyłączone z ruchu,
  • wolne od czynników stwarzających ryzyko wybuchu,
  • zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i odpowiednio oznaczone.

Osoby zajmujące się instalacjami powinny mieć stosowne kwalifikacje, które można zdobyć na specjalnych kursach zakończonych egzaminem państwowym. Strefa Szkoleń 3S oferuje pełną pomoc w tym zakresie. Organizujemy praktyczne szkolenia zawodowe na Śląsku, które kończą się zdobyciem uprawnień gazowych G3. Uczestnicy naszego kursy nie muszą szukać ośrodków egzaminacyjnych, ponieważ wszelkie formalności dopełnią w jednym miejscu.

Jakie zagrożenia mogą wystąpić?

Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji gazowej zależy głównie od prawidłowego jej:

  • zaprojektowania,
  • wykonania,
  • użytkowania.

Na każdym z tych etapów nawet drobne uchybienie może mieć bardzo poważne konsekwencje. Podczas projektowania błędem jest np. zaplanowanie zbyt skomplikowanej instalacji, zaproponowanie złej jakości materiałów czy zbyt małej średnicy przewodów. Wykonawca powinien przestrzegać rozwiązań technicznych wynikających z przyjętej dokumentacji. Zagrożenie stanowi także niedbałe lub nieprawidłowe wykonanie połączeń gazowych. Niebezpieczeństwa mogą wystąpić również podczas użytkowania instalacji. Szczególne ryzyko stanowią samowolne przeróbki oraz zaniedbywanie okresowych kontroli technicznych.

Ważne jest, aby wszelkie nieprawidłowości zostały wykryte najpóźniej na etapie odbioru. Koniecznie należy wtedy sprawdzić pod kątem szczelności wszystkie przyłącza, gazomierze, reduktory czy przewody doprowadzające gaz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad muszą one zostać niezwłocznie usunięte.

Czynności zabronione

Podczas eksploatacji urządzeń i instalacji gazowych musisz zachować szczególne środki ostrożności. Bezwzględnie zabronione jest przede wszystkim:

  • dokonywanie zmian zabezpieczeń przez osoby nieupoważnione i nieposiadające stosownych uprawnień,
  • nieprawidłowe przechowywanie i użytkowanie butli gazowych,
  • eksploatowanie urządzeń i instalacji, które nie są w pełni sprawne lub nie przeszły odbioru,
  • niestosowanie odpowiednich środków ochrony i zabezpieczeń podczas konserwacji sieci gazowej.
eksploatacja instalacji

O czym jeszcze warto pamiętać?

Na stan sieci gazowej mogą mieć wpływ także inne czynniki. Przeciekające rury z wodą mogą na przykład prowadzić do korozji, a w konsekwencji rozszczelnienia instalacji zawierającej metan lub propan-butan. Wszelkie urządzenia powinny znajdować się w odpowiednio do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach, które mają odpowiednią wysokość, kubaturę oraz wentylację. Pamiętaj również, że uprawnienia gazowe oraz świadectwo kwalifikacji ważne są 5 lat. Po upływie tego czasu należy odświeżyć swoją wiedzę i ponownie przystąpić do egzaminu. W tym celu koniecznie skorzystaj z oferty Strefy Szkoleń 3S. Nasza wykwalifikowana kadra zapozna Cię z bieżącymi zagadnieniami związanymi z tematem bezpiecznej pracy praz prawidłowej eksploatacji urządzeń.

Chcesz zdobyć uprawnienia gazowe? Zgłoś się do Strefy Szkoleń 3S!

Jeśli chcesz wykonywać przyszłościowy zawód, na który stale rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy, koniecznie skorzystaj z naszej oferty. Strefa Szkoleń 3S prowadzi praktyczne szkolenia zawodowe, po których ukończeniu można zdobyć uprawnienia gazowe. W trakcie kursu doświadczeni wykładowcy w jasny i zrozumiały sposób omawiają aktualne przepisy oraz wymagane zasady bezpieczeństwa. Zdobędziesz więc olbrzymią wiedzę, dzięki czemu bez problemu zdasz egzamin. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Chętnie na nie odpowiemy i przedstawimy szczegóły oferty.

The form you have selected does not exist.