Spis treści

Kierowanie wózkiem widłowym wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Każdy operator musi zdać egzamin UDT poprzedzony specjalistycznym, praktycznym szkoleniem. W trakcie wykonywania swoich obowiązków osoba kierująca widlakiem musi pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a także przepisach wewnątrzzakładowych oraz ruchu drogowego, jeśli pojazd porusza się po drodze publicznej. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

Jak bezpiecznie obsługiwać wózek widłowy?

W trakcie pracy operator powinien kierować się przede wszystkim zdrowym rozsądkiem i dokonać oględzin pojazdu przed uruchomieniem silnika. Należy również przestrzegać zaleceń producenta oraz obowiązujących przepisów prawa. Obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego wymaga też dużej odpowiedzialności i wyobraźni. Pod żadnym pozorem nie możesz przekraczać dopuszczalnej prędkości, a także przewozić na widłach osób oraz nieodpowiednio zabezpieczonych ładunków.

Każdy operator wózka musi zdać również egzamin UDT. Firma Strefa Szkoleń 3S oferuje pełną pomoc w tym zakresie. Organizujemy praktyczne szkolenia zawodowe na Śląsku, które znakomicie przygotowują do zawodu. Kładziemy szczególnie duży nacisk na kwestie bezpieczeństwa i prawidłowej obsługi widlaków, dlatego nasi absolwenci znakomicie są przygotowani do wykonywania swoich obowiązków i bez problemu zdobywają konieczne uprawnienia.

Czy kierowcę wózka obowiązują przepisy ruchu drogowego?

Najczęściej wózki poruszają się na terenie zakładu, w halach produkcyjnych i magazynach. Jednak obowiązujące przepisy zezwalają również na kierowanie tego typu pojazdem na drogach publicznych. Należy jednak wtedy zachować szczególne środki ostrożności i jechać poboczem ze zdjętymi widłami. Maszyna musi być również sprawna pod względem technicznym. Sprawdź przede wszystkim działanie świateł, kierunkowskazów oraz klaksonu. Operator, gdy opuszcza zakład, powinien mieć przy sobie następujące dokumenty:

 • prawo jazdy,
 • świadectwo potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu,
 • polisę OC,
 • dokument poświadczający posiadanie uprawnień do prowadzenia wózków.

Ograniczenia prędkości, których powinieneś przestrzegać

W trakcie kierowania wózkiem jesteś zobowiązany do przestrzegania przepisów dotyczących prędkości, które wynoszą:

 • 18 km/h na drodze publicznej,
 • 12 km/h na terenach przyzakładowych,
 • 6 km/h w halach produkcyjnych i magazynowych,
 • 3 km/h w miejscach, gdzie odbywa się ruch pieszy lub jest ograniczona widoczność.

Pamiętaj również, że powinieneś dostosować swoją prędkość do przewożonego ładunku oraz aktualnych warunków atmosferycznych.

czynności operatora wózka widłowego

Przepisy BHP – najważniejsze zasady

Bezpieczna obsługa wózka jezdniowego zaczyna się jeszcze przed uruchomieniem silnika. Operator, zanim rozpocznie pracę, powinien sprawdzić m.in.: stan ogumienia, hamulców oraz innych kluczowych elementów. Wszelkie nieprawidłowości zgłoś przełożonemu oraz odnotuj w książce eksploatacji. Natomiast poruszając się pojazdem należy pamiętać o:

 • założeniu odzieży ochronnej i kasku,
 • umieszczeniu wideł w prawidłowej pozycji i odchyleniu masztu do tyłu,
 • prawidłowym wykonywaniu manewrów na terenach pochyłych,
 • przewożeniu ładunków zgodnie z zaleceniami producenta,
 • zachowaniu szczególnych środków ostrożności, szczególnie na terenach, gdzie znajdują się piesi.

O tym, jak prawidłowo i zgodnie z zasadami BHP obsługiwać wózek, dowiesz się na praktycznym kursie zawodowym w Strefie Szkoleń 3S.

Czynności zabronione – o czym musisz pamiętać?

Kierowanie wózkiem widłowym wymaga dużej rozwagi i odpowiedzialności. Operator musi przestrzegać instrukcji obsługi oraz przepisów BHP. Natomiast pod żadnym pozorem nie możesz:

 • transportować ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig,
 • podnosić lub opuszczać wideł w trakcie jazdy,
 • kierować pojazdem bez posiadania uprawnień,
 • udostępniać pojazd innym, nieupoważnionym osobom,
 • przebywać pod podniesionymi widłami.

Czego jeszcze dowiesz się na naszych kursach?

W Strefie Szkoleń 3S stawiamy przede wszystkim na praktyczne szkolenia zawodowe. W trakcie zajęć pod okiem doświadczonych instruktorów kursanci uczą się prawidłowej obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego. Intensywne ćwiczenia nie tylko znakomicie przygotowują do egzaminu UDT, ale przede wszystkim pozwalają na zdobycie pożądanych na rynku pracy umiejętności. Sprawdź szczegóły naszej oferty i zapisz się na kurs.

The form you have selected does not exist.