Do obsługi urządzeń oprócz operatora potrzebni są także: hakowy oraz sygnalista. Regulacje dotyczące tych zawodów zawarte są w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Zawierają one wytyczne m.in. na temat warunków zatrudnienia, kwalifikacji, uprawnień oraz wymagań dotyczących wspomnianych stanowisk.  Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się więcej na temat aktualnych przepisów, a także szkoleń zawodowych oraz kursów dla sygnalisty i hakowego.

​Sygnalista i hakowy – teraz dwie różne funkcje

Od dwóch lat obowiązują nowe przepisy dotyczące pracy sygnalisty oraz hakowego. Przed zmianami obie te funkcje mogły być pełnione przez jedną osobę, która była odpowiedzialna za sprawdzenie zapięcia ładunku oraz wydawanie poleceń operatorowi urządzenia dźwignicowego. Obecnie te zadania zostały rozdzielone na dwie różne profesje. Ustawodawca wyszedł bowiem z założenia, że zachowanie bezpieczeństwa przy obsłudze żurawia jest możliwe w przypadku współdziałania pracowników zatrudnionych na trzech różnych stanowiskach. Jednocześnie należy pamiętać, że to na pracodawcy ciąży obowiązek oceny ryzyka zawodowego i wydawanie decyzji odnośnie do podziału uprawnień pomiędzy członkami załogi.

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze

​Jakich kwalifikacji wymaga się na tych stanowiskach?

Osoby chcące pracować na stanowisku hakowego lub sygnalisty muszą mieć skończone 18 lat oraz posiadać ważne badanie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia wymienionych funkcji. Przed przystąpieniem do wykonywania zadań, powinny przejść odpowiedni instruktaż. Warto zlecić przeprowadzenie takiego kursu zawodowego firmie Specjalna Strefa Szkoleń 3S, ponieważ nasi pracownicy mają olbrzymią wiedzę na temat aktualnych przepisów prawa oraz potrafią ją skutecznie przekazać. Uczestnicy zajęć zapoznają się zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz zasadami BHP Przyszły sygnalista zostaje przeszkolony między innymi z wydawanych sygnałów ręcznych oraz z elektronicznych sposobów komunikacji. Z kolei hakowy musi posiąść wiedzę z zakresu rodzajów zawiesi, metod ich sprawdzania oraz prawidłowego zapinania ładunku. Szkolenie zawodowe z obsługi urządzeń dźwignicowych składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Przepisy BHP dla sygnalistów i hakowych

Ważną kwestią jest również profesjonalne przeszkolenie pracowników pod kątem przepisów BHP. Jest to szczególnie ważne w przypadku prac o podwyższonym ryzyku, gdzie chwila nieuwagi może skończyć się nawet katastrofą budowlaną. Dlatego tak ważne jest, aby kurs zawodowy był przeprowadzony przez firmę, która ma duże doświadczenie w tej dziedzinie. Wybierając naszą ofertę, Twoi pracownicy otrzymują w zamian:

  • szkolenia zgodne z wymogami UDT,

  • dostęp do materiałów dydaktycznych,

  • unikalną wiedzę, którą dzielą się doświadczeni instruktorzy,

  • zajęcia podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną.

​Certyfikacja UDT-CERT – na czym polega?

Czasami ze względu na bezpieczeństwo i intensywność prac dobrze widziane jest posiadane przez hakowego oraz sygnalistę dodatkowych uprawnień, choć jest to całkowicie dobrowolne. Podniesienie kwalifikacji możliwe jest przez zdobycie certyfikatu UDT-CERT. Trzeba wówczas zdać egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Jednostką przeprowadzającą certyfikację jest Urząd Dozoru Technicznego. Jak przygotować się do zdobycia certyfikatu? Najlepiej podczas kursu obejmującego wiedzę z zakresu:

  • zawieszania i odpinania ładunku,

  • sprawdzenia osprzętu dźwigowego,

  • przekazywania sygnału do operatora dźwigu,

  • obsługi urządzeń elektronicznych,

  • przepisów BHP.

Nasi instruktorzy doskonale wiedzą, jak przygotować uczestników szkoleń do egzaminu, aby zakończyli go z wynikiem pozytywnym.

​Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Jak zatem widzisz praca na stanowisku sygnalisty oraz hakowego wymaga od osób pełniących te funkcje specjalistycznej wiedzy. Koniecznie zatem skorzystaj z naszych kursów zawodowych, które najlepiej przygotują obsługę dźwigu do wykonywania zadań. Działamy na rynku już ponad 10 lat i przez ten czas przeszkoliliśmy wielu wykwalifikowanych pracowników. Współpracujemy z UDT oraz na bieżąco zapoznajemy się ze zmianami w prawie, dlatego dokładnie wiemy, jakie są wymagania na poszczególnych stanowiskach. Jeśli masz więcej pytań, skontaktuj się z nami

The form you have selected does not exist.