Procedura zgłoszenia się do egzaminu UDT. INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Jeśli chcesz zgłosić się do egzaminu państwowego UDT na własną rękę, bądź chcesz zgłosić pracowników do takiego egzaminu, poniżej opisuje krok po kroku co i jakie dokumenty musisz złożyć.

Na początku:

1. Miejsce do którego złożysz dokumenty z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu

Musisz
wiedzieć do którego dozoru technicznego będziesz składać prośbę
o wyznaczenie dla Ciebie terminu egzaminu.

Co
to oznacza?

Egzamin
na obsługę lub konserwację urządzeń dźwignicowych możesz
zdawać w trzech jednostkach:

 • Urząd
  Dozoru Technicznego
 • Transportowy
  Dozór Techniczny
 • Wojskowy
  Dozór Techniczny

Zadasz
pytanie, ok, to do którego dozoru ja mam się zgłosić?

Sprawdź,
która jednostka odbiera urządzenie dźwignicowe na którym będziesz
zdawać egzamin i wtedy wiesz, gdzie się zgłosić.

Najczęściej
będzie to jednak Urząd Dozoru Technicznego. W Polsce jest
kilkadziesiąt oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawdź, z
jakiego miasta przyjeżdża dozór na badania urządzenia, na którym
będziesz zdawać egzamin i tam też złóż dokumenty do egzaminu.

2. Opłata egzaminacyjna

Jak
już będziesz wiedzieć do którego dozoru należy złożyć
dokumenty, sprawdź na stronie www.udt.gov.pl
nr konta bankowego oddziału, w którym będziesz zdawać egzamin.

Kolejnym
krokiem jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej przelewem. W tytule
wpłaty wpisz: Egzamin z zakresu np. obsługi wózka + imię i
nazwisko.

Jeśli
zgłaszasz kilka, kilkanaście osób (być może jesteś pracodawcą)
wtedy wpisz w tytule nr pisma przewodniego (o tym za moment) i dopisz
2/3 nazwiska.

3. Potwierdzenie wpłaty

Wydrukuj potwierdzenie wpłaty za egzamin, ponieważ trzeba je dołączyć do wszystkich dokumentów.

4. Egzamin UDT: wniosek egzaminacyjny

Wypełnij wniosek egzaminacyjny – możesz go pobrać zapisując się na mój newsletter. Na wniosku jest wszystko dokładnie napisane, postępuj zgodnie ze wskazówkami. Jeśli sam siebie zgłaszasz to swoje dane wypełniasz w punkcie C. W przypadku jeśli jesteś pracodawcą i zgłaszasz pracowników do egzaminu, wypełniasz ze swoimi danymi punkt B a pracownik punkt C.

W punkcie D wpisujesz adres, gdzie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu przez Komisję UDT/WDT/TDT (w zależności, gdzie będziesz składać wniosek).

5. Zgody

Masz już wpłatę i wniosek, teraz kolej na 2 zgody – wzory dokumentów możesz pobrać zapisując się na mój newsletter.

Pierwsza zgoda to zgoda firmy, w której będziesz zdawać egzamin, na przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Tu pamiętaj, iż w miejscu, w którym będziesz zdawać egzamin musi znajdować się pomieszczenie, w którym będzie można przeprowadzić egzamin teoretyczny.

Druga
zgoda
to
zgoda właściciela urządzenia lub osoby upoważnionej do
przeprowadzenia egzaminu praktycznego na konkretnym urządzeniu. Na
zgodzie należy wpisać typ urządzenia i nr ewidencyjny, który
został nadany przez dozór techniczny. Koniecznie sprawdź, czy to
urządzenie ma ważną
decyzję

wydaną przez dozór techniczny.

6. Pełnomocnictwo

Kolej
na Pełnomocnictwo

jeśli sam się zgłaszasz do egzaminu, ten punkt Cię nie dotyczy.

Jeśli
natomiast w imieniu firmy zgłaszasz pracowników, są oni
zobowiązani do podpisania Tobie pełnomocnictwa, iż wyrażają
zgodę na to, abyś reprezentował ich przez dozorem technicznym.
Wtedy to Ty zostaniesz poinformowany o terminie egzaminu i będziesz
zobowiązany do poinformowania wszystkich zainteresowanych osób.

Wzór pełnomocnictwa możesz pobrać zapisując się na mój newsletter.

7. Pismo Przewodnie

Teraz pozostało Ci napisanie pisma przewodniego, czyli prośby o wyznaczenie terminu egzaminu.

Wzór pisma przewodniego możesz pobrać zapisując się na mój newsletter.

Jeśli
do egzaminu zgłaszasz kilka osób, pamiętaj, aby na sam koniec
pisma, wypisać nazwiska osób, które przystąpią do egzaminu.

Koniecznie
podpisz się i zostaw swój numer telefonu oraz adres e-mail, aby
odpowiedni dozór mógł się z Tobą skontaktować w celu
poinformowania Cię o terminie egzaminu.

8. Podsumowanie

Chcąc zgłosić się do egzaminu należy:

Napisać
pismo przewodniego a do niego dołączyć:

 • wypełniony wniosek egzaminacyjny
 • potwierdzenie wpłaty
 • zgodę na przeprowadzenie w danym miejscu egzaminu teoretycznego i
  praktycznego
 • zgodę na skorzystanie z urządzenia na część praktyczną
 • pełnomocnictwo – dotyczy sytuacji kiedy Ty jako pracodawca
  zgłaszasz jedną lub więcej osób

Teraz
pozostaje zapakować wszystkie dokumenty do koperty, zaadresować do
odpowiedniego dozoru i wysłać pocztą (polecam listem poleconym
priorytetowym) lub złożyć osobiście i czekać na wyznaczenie
terminu egzaminu.

Jeśli masz pytania, wątpliwości dotyczące tego jak zgłosić się do egzaminu, zapraszam do kontaktu.

The form you have selected does not exist.