Procedura zgłoszenia się do egzaminu UDT. INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Jeśli chcesz zgłosić się do egzaminu państwowego UDT na własną rękę, bądź chcesz zgłosić pracowników do takiego egzaminu, poniżej opisuje krok po kroku co i jakie dokumenty musisz złożyć.

Na początku:

1. Miejsce do którego złożysz dokumenty z prośbą o wyznaczenie terminu egzaminu

Musisz wiedzieć do którego dozoru technicznego będziesz składać prośbę o wyznaczenie dla Ciebie terminu egzaminu.

Co to oznacza?

Egzamin na obsługę lub konserwację urządzeń dźwignicowych możesz zdawać w trzech jednostkach:

  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Transportowy Dozór Techniczny
  • Wojskowy Dozór Techniczny

Zadasz pytanie, ok, to do którego dozoru ja mam się zgłosić?

Sprawdź, która jednostka odbiera urządzenie dźwignicowe na którym będziesz zdawać egzamin i wtedy wiesz, gdzie się zgłosić.

Najczęściej będzie to jednak Urząd Dozoru Technicznego. W Polsce jest kilkadziesiąt oddziałów Urzędu Dozoru Technicznego. Sprawdź, z jakiego miasta przyjeżdża dozór na badania urządzenia, na którym będziesz zdawać egzamin i tam też złóż dokumenty do egzaminu.

2. Opłata egzaminacyjna

Jak już będziesz wiedzieć do którego dozoru należy złożyć dokumenty, sprawdź na stronie www.udt.gov.pl nr konta bankowego oddziału, w którym będziesz zdawać egzamin.

Kolejnym krokiem jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej przelewem. W tytule wpłaty wpisz: Egzamin z zakresu np. obsługi wózka + imię i nazwisko.

Jeśli zgłaszasz kilka, kilkanaście osób (być może jesteś pracodawcą) wtedy wpisz w tytule nr pisma przewodniego (o tym za moment) i dopisz 2/3 nazwiska.

3. Potwierdzenie wpłaty

Wydrukuj potwierdzenie wpłaty za egzamin, ponieważ trzeba je dołączyć do wszystkich dokumentów.

4. Wniosek egzaminacyjny

Wypełnij wniosek egzaminacyjny – możesz go pobrać zapisując się na mój newsletter. Na wniosku jest wszystko dokładnie napisane, postępuj zgodnie ze wskazówkami. Jeśli sam siebie zgłaszasz to swoje dane wypełniasz w punkcie C. W przypadku jeśli jesteś pracodawcą i zgłaszasz pracowników do egzaminu, wypełniasz ze swoimi danymi punkt B a pracownik punkt C.

W punkcie D wpisujesz adres, gdzie będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu przez Komisję UDT/WDT/TDT (w zależności, gdzie będziesz składać wniosek).

5. Zgody

Masz już wpłatę i wniosek, teraz kolej na 2 zgody – wzory dokumentów możesz pobrać zapisując się na mój newsletter.

Pierwsza zgoda to zgoda firmy, w której będziesz zdawać egzamin, na przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i praktycznego. Tu pamiętaj, iż w miejscu, w którym będziesz zdawać egzamin musi znajdować się pomieszczenie, w którym będzie można przeprowadzić egzamin teoretyczny.

Druga zgoda to zgoda właściciela urządzenia lub osoby upoważnionej do przeprowadzenia egzaminu praktycznego na konkretnym urządzeniu. Na zgodzie należy wpisać typ urządzenia i nr ewidencyjny, który został nadany przez dozór techniczny. Koniecznie sprawdź, czy to urządzenie ma ważną decyzję wydaną przez dozór techniczny.

6. Pełnomocnictwo

Kolej na Pełnomocnictwo jeśli sam się zgłaszasz do egzaminu, ten punkt Cię nie dotyczy.

Jeśli natomiast w imieniu firmy zgłaszasz pracowników, są oni zobowiązani do podpisania Tobie pełnomocnictwa, iż wyrażają zgodę na to, abyś reprezentował ich przez dozorem technicznym. Wtedy to Ty zostaniesz poinformowany o terminie egzaminu i będziesz zobowiązany do poinformowania wszystkich zainteresowanych osób.

Wzór pełnomocnictwa możesz pobrać zapisując się na mój newsletter.

7. Pismo Przewodnie

Teraz pozostało Ci napisanie pisma przewodniego, czyli prośby o wyznaczenie terminu egzaminu.

Wzór pisma przewodniego możesz pobrać zapisując się na mój newsletter.

Jeśli do egzaminu zgłaszasz kilka osób, pamiętaj, aby na sam koniec pisma, wypisać nazwiska osób, które przystąpią do egzaminu.

Koniecznie podpisz się i zostaw swój numer telefonu oraz adres e-mail, aby odpowiedni dozór mógł się z Tobą skontaktować w celu poinformowania Cię o terminie egzaminu.

8. Podsumowanie

Chcąc zgłosić się do egzaminu należy:

Napisać pismo przewodniego a do niego dołączyć:

  • wypełniony wniosek egzaminacyjny
  • potwierdzenie wpłaty
  • zgodę na przeprowadzenie w danym miejscu egzaminu teoretycznego i praktycznego
  • zgodę na skorzystanie z urządzenia na część praktyczną
  • pełnomocnictwo – dotyczy sytuacji kiedy Ty jako pracodawca zgłaszasz jedną lub więcej osób

Teraz pozostaje zapakować wszystkie dokumenty do koperty, zaadresować do odpowiedniego dozoru i wysłać pocztą (polecam listem poleconym priorytetowym) lub złożyć osobiście i czekać na wyznaczenie terminu egzaminu.

Jeśli masz pytania, wątpliwości dotyczące tego jak zgłosić się do egzaminu, zapraszam do kontaktu.