Spis treści

Po zakupie widlaka należy dopełnić określonych formalności związanych z jego rejestracją. Musisz przede wszystkim pamiętać o złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do UDT, który przeprowadza badanie techniczne wózków jezdniowych podnośnikowych. Po dopuszczeniu do ruchu dla każdego pojazdu powinna być prowadzona dokumentacja, w której odnotowuje się m.in. jego stan techniczny oraz przeprowadzane remonty. Zapoznaj się z treścią artykułu i dowiedz się więcej na ten temat.

Dokumentacja techniczna określona przez UDT

Z wózka widłowego nie można korzystać od razu po jego zakupie, nawet jeśli operator ma stosowne uprawnienia. Najpierw należy dopełnić określonych procedur. Najważniejszą z nich jest złożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdu jako urządzenia technicznego. Można to zrobić składając do Urzędu Dozoru Technicznego podanie wraz z następującymi załącznikami:

 • certyfikatem pochodzenia,
 • specyfikacją techniczną,
 • dokumentacją techniczno-ruchową pojazdu,
 • dokumentacją rejestracyjną lub kserokopią ostatniego protokołu i decyzji o dopuszczeniu do rejestracji,
 • instrukcją obsługi.

Jeśli urząd pozytywnie zaopiniuje dokumentację, należy złożyć kolejny wniosek, tym razem o przeprowadzenie badania UDT. Po pozytywnie zakończonej kontroli technicznej zapada decyzja komisji o rejestracji wózka widłowego.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Również w czasie korzystania z pojazdu na przedsiębiorcy lub innej wskazanej przez niego osobie ciąży obowiązek założenia i prowadzenia właściwej dokumentacji techniczno-ruchowej. Konieczne jest przede wszystkim utworzenie książki eksploatacji i dziennika konserwacji.

Księga rewizyjna natomiast wydawana jest przez Urząd Dozoru Technicznego po pierwszym badaniu technicznym dopuszczającym urządzenie do eksploatacji, czyli po tzw. badaniu odbiorczym.

Ponadto operator kierujący pojazdem musi mieć stosowane uprawnienia wydawane przez UDT. Strefa Szkoleń 3S oferuje pełną pomoc w tym zakresie. Prowadzimy kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do państwowego egzaminu.

Księga rewizyjna

Stanowi dokument potwierdzający zarejestrowanie wózka widłowego w UDT. W księdze rewizyjnej można znaleźć m.in. następujące informacje:

 • protokoły i decyzje po badaniach technicznych wózka,
 • instrukcję eksploatacji dla obsługującego i konserwującego pojazd,
 • dane techniczne widlaka,
 • deklarację zgodności.

O tym, co zawiera księga rewizyjna, dowiesz się również na naszych kursach przygotowujących do egzaminu UDT. Na naszych szkoleniach przykładamy dużą wagę nie tylko do ćwiczeń praktycznych, takich jak prawidłowa obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego, ale również zagadnień teoretycznych.

dokumentacja wózka widłowego

Książka eksploatacji

Każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać także książkę eksploatacji, która pozwala monitorować codzienną pracę wózka. Jego operator powinien w niej odnotowywać przede wszystkim:

 • stan techniczny poszczególnych układów pojazdu,
 • wygląd osprzętu,
 • stan ogumienia,
 • ewentualne awarie i uszkodzenia,
 • liczbę przepracowanych godzin.

Informacje zawarte w książce eksploatacji są bardzo istotne i pomocne podczas napraw. Pozwalają na bieżącą kontrolę wózka widłowego i szybkie wyeliminowanie usterek.

Dziennik konserwacji

Jak wskazuje na to nazwa, stanowi zbiór odnotowywanych przeglądów wózków widłowych oraz ich napraw. Dlatego każdy pojazd powinien mieć swój własny, indywidualny dziennik konserwacji. Należy zatem pamiętać o systematycznym jego prowadzeniu nie tylko ze względu na własne potrzeby serwisowe. Zawartość dziennika jest sprawdzana podczas corocznych kontroli przeprowadzanych przez inspektorów UDT, którzy mogą wstrzymać eksploatację wózka, jeśli zauważą istotne uchybienia.

Chciałbyś zdobyć uprawnienia UDT? Sprawdź kursy Strefy Szkoleń 3S

Jeśli chcesz pracować jako operator widlaka, musisz ukończyć specjalistyczny kurs, a następnie zdać egzamin UDT. Wybierając Strefę Szkoleń 3S, z pewnością osiągniesz swój cel. Sprawdź naszą ofertę i zapisz się na kurs obsługi wózków jezdniowych. Nasz program nauczania nakierowany jest na zdobycie konkretnych umiejętności. Na wykładach dowiesz się wszystkiego o dokumentacji techniczno-ruchowej oraz budowie pojazdu. Z kolei na praktycznych ćwiczeniach nauczymy Cię prawidłowo nim kierować i manewrować. Zapewniamy również pomoc podczas egzaminu państwowego. Skontaktuj się z nami i zapisz się na szkolenie!

The form you have selected does not exist.