Każdy operator wózka widłowego przed uzyskaniem uprawnień zawodowych przechodzi niezbędne szkolenie z zasad obsługi sprzętu – pod względem technicznym i BHP. Zdobyta wówczas wiedza po latach pracy może okazać się jednak niewystarczająca. Chcąc zapewnić w swoim zakładzie efektywny przebieg wszystkich procesów oraz bezpieczeństwo, zadbaj więc o regularne szkolenia dla pracowników, które tę wiedzę będą na bieżąco uzupełniać.

Spis treści

Ciągła nauka to ustawiczny rozwój zawodowy

Obsługa wózków widłowych jest bardzo odpowiedzialnym i trudnym zadaniem. Operatorzy takich urządzeń muszą bowiem wykazać się nie lada umiejętnościami, aby transportować ciężkie ładunki w wąskich przestrzeniach hali w taki sposób, aby nie uszkodzić elementów zakładowej infrastruktury, albo – co gorsza – nie spowodować wypadku skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu innych pracowników.

Umiejętności sprawnego manewrowania wózkiem widłowym każdy operator zdobywa podczas kursu przygotowującego do egzaminu UDT. Osoby, które uzyskały w ten sposób uprawnienia po 2019 r., muszą je odnawiać co 5 lat. Dla pozostałych są one ważne bezterminowo, co oznacza, że tacy pracownicy mogą wykonywać swoje obowiązki na podstawie uprawnień zdobytych bardzo dawno temu.

Wiedza zdobyta przed wielu laty z oczywistych względów może okazać się niewystarczająca. Powodem są choćby zmiany w przepisach, czy też w budowie i sposobie obsługi nowych modeli wózków. Aby pracownik nadążał za takimi zmianami, należy go więc regularnie doszkalać.

Szkolenia to szansa na lepszą optymalizację procesów

Wielu pracodawców uważa, że dodatkowe szkolenia dla pracowników są zbędnym kosztem. Niestety takie podejście może odbić się negatywnie na całym przedsiębiorstwie. Nietrudno sobie wyobrazić, że słabo wykwalifikowany personel może sobie zwyczajnie nie radzić ze wspomnianymi wyżej zmianami. W konsekwencji może więc popełniać szereg błędów i opóźniać realizację poszczególnych zadań, zaburzając tym samym przebieg procesów w firmie, a to prowadzić może do spadku wyników finansowych.

Regularne szkolenie pracowników powinieneś więc traktować tak naprawdę jak inwestycję. Poprzez podnoszenie kwalifikacji swojego personelu łatwiej Ci będzie bowiem zarządzać przedsiębiorstwem oraz osiągać konkretne cele biznesowe.

szkolenie wozek widlowy

Regularne szkolenie to mniejsze ryzyko wypadków

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, operowanie wózkami widłowymi na terenie zakładu generuje duże ryzyko wypadków, które mogą skutkować poważnymi szkodami nie tylko na mieniu firmy, ale też zagrażać bezpieczeństwu pracowników. Jak pokazują statystyki, większość z nich jest efektem zaniedbań i błędów ludzkich. Wielu właścicieli firm zapomina natomiast, że do podstawowych sposobów na zapobieganie takim zdarzeniom należą przede wszystkim:

  • dbanie o sprawność techniczną wózków widłowych,
  • właściwa organizacja ruchu na terenie przedsiębiorstwa,
  • regularne szkolenie pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za powyższe kwestie odpowiedzialny jest zakład pracy, a więc konkretnie osoby, które nim zarządzają. To właśnie ich zaniedbania w tym zakresie są zatem pierwotną i najważniejszą przyczyną wypadków na terenie przedsiębiorstwa.

Szkolenia, które warto odnawiać

Już chyba nie masz wątpliwości, że warto inwestować w regularne szkolenia dla pracowników. W przypadku operatorów pojazdów używanych do transportu wewnętrznego odnawiać należy przede wszystkim:

  • kurs na wózki widłowe – dotyczy to w szczególności pracowników, którzy uprawnienia UDT zdobyli przed wieloma laty;
  • kurs BHP – najlepiej powtarzać go co rok dla całej załogi.

Warto pamiętać, że ważny jest też właściwy wybór szkoleń. Chodzi o to, aby przekazywały one aktualną wiedzę, a więc uwzględniającą zmiany w przepisach i rozwiązaniach technicznych. Poza tym dobry kurs dla operatorów wózków widłowych powinien także obejmować zajęcia praktyczne, ponieważ właśnie one mają największą wartość edukacyjną.

Szukasz wartościowych kursów dla pracowników? Skorzystaj z oferty Strefy Szkoleń 3S!

Decyzja o przeprowadzaniu regularnych szkoleń dla pracowników na pewno zaowocuje wieloma pozytywnymi zmianami w Twoim przedsiębiorstwie. Jeśli zależy Ci na efektach takiej inwestycji, wybierz profesjonalne i wartościowe kursy dla operatorów wózków widłowych. Znajdziesz je w ofercie naszej firmy Strefa Szkoleń 3S. Przy ich przygotowaniu kładziemy bowiem nacisk na ich praktyczne aspekty oraz aktualne potrzeby pracodawców.