We współczesnym przemyśle wózki widłowe zdają się mieć ugruntowaną, pewną pozycję. Ich zupełnie różnorodne zastosowania tylko utwierdzają w przekonaniu, że są niezbędnym wyposażeniem każdej firmy. Czy tak jest w rzeczywistości? Zdecydowanie tak – wózki pomagają w transporcie towarów, ich składowaniu oraz obróbce, a przy tym także nie wymagają zbyt dużych nakładów na ich utrzymanie. Do ich obsługi uprawnione są wyłącznie osoby z kwalifikacjami, które zdały egzamin na wózek widłowy z pozytywnym wynikiem. Dowiedz się, jak wygląda test, jak go zdać i czego się wystrzegać.

Spis treści

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie egzaminu na wózek widłowy?

Warto zacząć od tego, że egzamin na wózek widłowy to zwieńczenie nauki – prawdziwy początek obeznania z tym urządzeniem to oczywiście kurs, który powinien kursanta przygotować do jego zdania. Organizatorem egzaminu państwowego jest UDT – Urząd Dozoru Technicznego. Wynika to bezpośrednio z ustawy, która mówi o tym, że wszystkie pojazdy wchodzące w skład kategorii Urządzeń Transportu Bliskiego i podlegające dozorowi technicznemu, mogą być użytkowane wyłącznie przez osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu przeprowadzonego przez inspektorów UDT.

Jak wygląda egzamin teoretyczny?

Na egzamin UDT teoretyczny składa się test zawierający łącznie 15 pytań – w każdym z nich znajduje się wyłącznie jedna odpowiedź poprawna. To duże ułatwienie dla kursantów. Wszystkie pytania, czego można się spodziewać, dotyczą wózków widłowych, w tym bezpieczeństwa ich użytkowania, aktualnych przepisów BHP oraz ich konstrukcji. Każde pytanie jest ważne – udzielenie niewłaściwej odpowiedzi na 5 z nich oznacza wynik negatywny. Uzyskanie pozytywnego, czyli pozytywna odpowiedź na 11 pytań, upoważnia kursanta do podejścia do egzaminu praktycznego.

Same pytania nie są nadmiernie trudne i sprowadzają się do poziomu uzyskanej wiedzy podczas kursu. Padnie z pewnością pytanie na temat warunków dozoru technicznego, okresowych badań czy parametrów znajdujących się na tabliczkach znamionowych i wiele innych. Aby ułatwić sobie uzyskanie wyniku pozytywnego, warto uczenie „na pamięć” zmienić na logiczne rozwiązywanie zadań. Najważniejsze jest zrozumieć wszystkie zagadnienia.

Egzamin na wózek widłowy

Jak wygląda egzamin praktyczny?

To dla większości osób podchodzących do egzaminu jego zdecydowanie najtrudniejszy etap. Nie bez powodu, jest bowiem stresujący, skomplikowany i bardzo istotny pod kątem dalszej pracy. Przede wszystkim warto wiedzieć, że praktyczny egzamin na wózek widłowy składa się z dwóch oddzielnych części. W pierwszej należy wykonać czynność wskazaną przez inspektora z zakresu codziennej eksploatacji i użytkowania wybranego wózka. To zadanie z pogranicza wiedzy na temat konstrukcji urządzenia, która służy głównie w celu ochrony bezpieczeństwa już w pracy. 

Po prawidłowym wykonaniu danej czynności można przejść do części drugiej. Na nią z kolei składa się wyłącznie umiejętności manualne kierowcy, w tym manewrowanie, wymijanie, zawracanie i wiele innych zagadnień. W ten sposób inspektor będzie w stanie ocenić techniczne i praktyczne umiejętności kandydata.

Czym jest zaświadczenie kwalifikacyjne?

Zaświadczenie kwalifikacyjne wieńczy pozytywnie zdany egzamin UDT, stanowiąc dokument na wzór certyfikatu lub pozwolenia. Jest ważne przez 5 lub 10 lat – zależnie od rodzaju wózka i stopnia wiedzy wymaganej do jego eksploatacji. Dla przykładu na 5 lat mogą nastawić się kandydaci do użytkowania wózków widłowych z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Cała reszta będzie musiała na trzy miesiące przed końcem obowiązywania uprawnień ubiegać się o ich przedłużenie w wydziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Chcesz zdać egzamin na wózki widłowe? Zapisz się najpierw na kurs do Strefy Szkoleń 3S!

Jak się okazuje, egzamin na wózek widłowy wcale nie musi być trudny, jednak jak nic innego liczy się poziom zdobytej wiedzy. Ten, jeśli jest zbyt mały w stosunku do rygorystycznych wymogów komisji UDT, nie wystarczy do uzyskania pozytywnego wyniku.Strefa Szkoleń 3S realizuje kursy, które przygotują każdego kandydata na egzamin UDT w sposób precyzyjny, profesjonalny i pewny, zawsze oparty na nowoczesnej i aktualnej wiedzy z zakresu prawa i technologii.