Jeżeli w swojej pracy zajmujesz się przewożeniem towarów po zakładzie pracy i masz imienne uprawnienia, to być może wiesz już, jakie zmiany w przepisach dotyczą Ciebie. Wewnątrzzakładowy kurs obsługi wózków jezdniowych pozwalał do tej pory wydawać imienne zezwolenia na pojazdy bez konieczności przystępowania do egzaminu UDT. Choć te upoważnienia zachowują ważność jeszcze przez pewien czas, to każdy operator powinien wiedzieć, że od 2019 roku zniknęła możliwość uzyskania uprawnień wewnątrz swojego zakładu pracy. Z czym dokładnie się to wiąże?

Spis treści

Kończą się terminy wewnątrzzakładowych uprawnień

Działające dotychczas uprawnienia imienne, które wydane zostały bezterminowo, można podzielić na trzy grupy. Osoby, które odbyły kurs obsługi i uzyskały pozwolenie na poruszanie się jezdniowymi wózkami widłowymi przed końcem 2004 roku, zachowują swoje zezwolenia do końca 2023 roku. Uprawnienia wydane przed końcem 2014 roku ważne są do końca roku 2026. Ostatnia grupa to dokumenty wydane od 2015 roku – z tych można korzystać do końca 2027. Po upływie tego czasu operator będzie zobowiązany do wyrobienia państwowych uprawnień potwierdzonych zaliczonym egzaminem UDT.

Sytuacja prawna – co się zmieniło?

Najważniejszą zmianą wchodzącą w życie wraz z przepisami z 2019 roku jest usunięcie możliwości uzyskania imiennych uprawnień, które do tej pory były wydawane przez zakłady pracy. Już niedługo do pracy z urządzeniami transportu bliskiego niezbędne będzie uzyskanie zezwoleń, o której ubiegać musi się indywidualnie każdy operator wózka i innych urządzeń. Egzamin UDT staje się jedynym potwierdzeniem zdolności pracownika i jego rezultat zadecyduje o możliwości uzyskania dokumentów pozwalających na dalszą pracę.

Warto skorzystać z prowadzonego przez Strefę Szkoleń 3S praktycznego kursu obsługi sprzętu oraz teoretycznych szkoleń, aby zdobyć wszelkie informacje niezbędne do wymiany swoich imiennych uprawnień na powszechnie akceptowane zezwolenia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Sprawdź, do kiedy jest ważne Twoje uprawnienie

Wspomnieliśmy wcześniej o datach ważności wydawanych dotychczas uprawnień imiennych. Pierwsza grupa pracowników, która traci swoje zezwolenia, będzie musiała uporać się z formalnościami już przed końcem 2023 roku i od tamtego momentu zacznie ich obowiązywać nowe prawo.

Operator wózków jezdniowych po zaliczeniu egzaminu UDT otrzyma nowe zezwolenie na 5 lub 10 lat, zależnie od rodzaju obsługiwanego sprzętu. Podobnie sprawa wygląda z konserwatorami tych maszyn. Krótszy okres dotyczy wózków jezdniowych specjalizowanych, czyli sprzętów posiadających mechaniczny napęd i wyposażonych w wysięgnik oraz tych, które unoszą operatora wraz z ładunkiem. Są to też suwnice specjalne, ruchome podesty przejezdne, wciągarki czy żurawie – z wykluczeniem wariantów stacjonarnych. 10-letnie zezwolenie dotyczy natomiast prostych pojazdów bez wysięgników, podestów ruchomych, czy suwnic ogólnego przeznaczenia. Więcej szczegółów można uzyskać w czasie prowadzonych przez nas praktycznych szkoleń, które skutecznie przygotowują do egzaminu UDT.

wozek-widlowy-uprawnienia-imienne

Podnieś swoje kwalifikacje i przystąp do egzaminu UDT

Zadbaj o swoją karierę i przyszłość w zawodzie już dziś! Przygotuj się do przedłużenia uprawnień na obsługę urządzeń transportu bliskiego. Warto zaznaczyć, że obecnie zakłady pracy straciły już możliwość wydawania imiennych zezwoleń, dlatego każdy zaczynający pracę operator wózka musi mieć uprawnienia wynikające z przystąpienia do egzaminu UDT. Sam wewnątrzzakładowy kurs obsługi to za mało, aby legalnie pracować przy konserwacji lub kierowaniu urządzeniami.

Praktyczne szkolenia zawodowe w Strefie Szkoleń 3S

Niezależnie od tego, czy chcesz rozwijać się w swoim obecnym zawodzie, czy odkryć nowe możliwości, skorzystaj z atrakcyjnej oferty praktycznych szkoleń zawodowych organizowanych przez Strefę Szkoleń 3S. Dowiesz się u nas wszystkiego, co niezbędne w przyszłej pracy lub poszerzysz swoją wiedzę o nowe informacje i aktualne przepisy. Wybierz profesjonalny kurs obsługi wózków jezdniowych, a także dowiedz się, jakie przepisy musi znać każdy aspirujący operator przystępujący do egzaminu UDT. Zajrzyj również do naszego sklepu, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały, takie jak materiały wideo, przykładowe pytania na egzaminie oraz pomocne piktogramy. Zapraszamy!