Bezpieczeństwo pracy powinno być absolutną podstawą w każdym przedsiębiorstwie. Skuteczna ochrona pracowników przed wieloma zagrożeniami wynikającymi ze specyfiki danego stanowiska to klucz do sukcesu – czyli zapewnienia zatrudnionym odpowiednich warunków pracy, które będą chronić ich zdrowie i życie. W poniższym artykule wyjaśniamy, czym jest instruktaż ogólny, kto może go prowadzić, co się na nim zyskuje i z jakiego powodu stanowi prawny obowiązek każdego przedsiębiorcy, chcącego prowadzić swoją firmę w pełni zgodnie z ogólnie panującymi zasadami. Analizujemy, odpowiadamy i rozwiewamy wątpliwości.

Spis treści

Czym jest instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny to proces, w którym osoba prowadząca szkolenie przytacza uczestnikowi lub uczestnikom całą podstawową wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie może trwać krócej niż 3 godziny – to obowiązkowy i minimalny czas i żaden pracodawca nie może skrócić kursu. Musi być jednak prowadzony przez odpowiednie, wykwalifikowane osoby.

Nie zawsze jednak sam instruktaż ogólny okaże się wystarczający. Na wielu stanowiskach pracy, tych bardziej skomplikowanych i polegających na obsłudze niebezpiecznych urządzeń lub zespołów maszyn, wymagane może być zagwarantowanie operatorowi instruktażu stanowiskowego. Jego rolą jest przyswojenie przez zatrudnionego wszystkich istotnych informacji na temat swoich własnych obowiązków, których opisanie na szkoleniu ogólnym byłoby w praktyce niemożliwe.

Jednym zdaniem – kurs ogólny wstępny muszą przejść wszyscy nowozatrudnieni, podczas gdy szkolenie stanowiskowe – tylko wybrani pracownicy.

Kto może prowadzić instruktaż ogólny?

Osoby lub instytucje, które mogą zgodnie z prawem przeprowadzić instruktaż ogólny, są określone bardzo precyzyjnie przez aktualnie obowiązujące prawo. Może to być przede wszystkim:

  • wewnętrzny pracownik służby BHP w danym zakładzie, co z reguły obejmuje głównie te większe przedsiębiorstwa,
  • jeden, wyselekcjonowany pracownik (po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów), 
  • firma z zewnątrz.

Co jednak jest bardzo ciekawe, szkolenie ogólne może także przeprowadzić sam pracodawca. To doskonałe rozwiązanie w mikro- oraz małych przedsiębiorstwach, w których wydzielenie służby BHP oraz zatrudnienie osób odpowiedzialnych za jej wdrożenie byłoby zupełnie nieuzasadnione ekonomicznie. Nie jest to jednak rozwiązanie dostępne dla wszystkich pracodawców.

Kiedy pracodawca może prowadzić instruktaż ogólny?

Samodzielne pełnienie służby BHP przez pracodawcę jest rozwiązaniem spotykanym coraz częściej. Wynika to w głównej mierze z bardzo dużych oszczędności, lecz nie tylko – równie istotna dla wielu osób jest także pewność prawidłowej realizacji swoich obowiązków, jak i brak potrzeby wprowadzania do swojej niewielkiej firmy kolejnej osoby.

Pracodawca może prowadzić instruktaż ogólny, jeśli:

  • zatrudnia do 10 osób,
  • zatrudnia do 50 osób w przypadku działalności sklasyfikowanych jako trzeci lub niższy poziom ryzyka pracy;
  • odbędzie szkolenie BHP dla pracodawcy,
  • uzyska zaświadczenie o jego ukończeniu.

To wygodne rozwiązanie, korzystne cenowo i niezbyt mocno angażujące, wymaga jednak nieco zaangażowania ze strony pracodawcy, który musi uzyskać odpowiedni certyfikat i posiadać wiedzę, która zwiększy poziom bezpieczeństwa w firmie.

instruktaz

Do kogo skierowany jest instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny w większości przedsiębiorstw stanowi podstawową formę ochrony pracowników przed wszelkimi warunkami pracy. Muszą go przejść wszyscy nowozatrudnieni pracownicy chwilę po rozpoczęciu stosunku pracy, czyli tuż po podpisaniu umowy z pracodawcą. Podczas tego procesu pracownik pozna zagadnienie zasad poruszania się w danym miejscu, środki ochrony osobistej, jak i wiele innych kwestii związanych np. z zachowaniem się w razie wypadku.

Chcesz prowadzić instruktaż ogólny? Zgłoś się do nas!

Zapisz się już dziś na szkolenia zawodowe w naszej firmie! Po ukończeniu kursu będziesz mógł zgodnie z prawem prowadzić instruktaż ogólny w swoim własnym przedsiębiorstwie, unikając w ten sposób potrzeby zatrudniania nowych pracowników i wydzielania osobnej komórki w postaci służby BHP. Zapewniamy przekazanie ogromnej wiedzy w przystępny sposób, dlatego naszą ofertę kierujemy także do najbardziej wymagających pracodawców.