W każdej firmie, w której dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy jest bardzo istotna, warto sukcesywnie pogłębiać wiedzę pracowników na temat działań w nagłych, trudnych przypadkach. Wypadki, zarówno te bardzo groźne, jak i te pozornie błahe, wywołują stres, który to w połączeniu z nikłą wiedzą teoretyczną może oznaczać spore niebezpieczeństwo także dla osób zmierzających z ratunkiem. Niestety to częsta przypadłość, przez którą poszkodowani mogą stracić zarówno zdrowie, jak i życie. Szkolenie z pierwszej pomocy jest odpowiedzią na ten problem – dzięki niemu można uzyskać całą wiedzę dotyczącą tego zagadnienia i działać w sytuacji zagrożenia odpowiedzialnie i zgodnie z ogólnymi zasadami. Dowiedz się, dlaczego warto skorzystać z tego właśnie rozwiązania!

Spis treści

Dlaczego konieczna jest wiedza z zakresu pierwszej pomocy?

Przeprowadzenie pierwszej pomocy w razie potrzeby to podstawa ogólnego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Polega ona na zrealizowaniu przez osoby postronne wszystkich czynności, mogących ochronić w jakimkolwiek stopniu życie bądź zdrowie poszkodowanej osoby, zmniejszyć liczbę negatywnych następstw danego wypadku, jak i zminimalizować możliwość jego rozprzestrzenienia się. Z tego względu coraz częściej w firmach przeprowadza się szkolenia zawodowe, w tym szkolenie z pierwszej pomocy, dzięki któremu można zapobiec wielu przykrym wypadkom i ograniczyć ich skutki.

Sam zakres pierwszej pomocy jest dość szeroki. Sprowadza się do zabezpieczenia całego miejsca wypadku w taki sposób, aby chronić poszkodowanego przed kolejnymi następstwami jego wystąpienia, dokładnego przeanalizowania jego stanu, jak i wezwania pomocy. Wtedy też powinna nastąpić próba ratowania życia i ochrony zdrowia.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy?

Szczególnie duże wymagania względem pierwszej pomocy spoczywają na barkach każdego przedsiębiorcy, który w pewnym stopniu jest odpowiedzialny za zdrowie i życie zatrudnionych osób. W każdej firmie musi zatem znajdować się minimum jedna wyznaczona przez pracodawcę osoba, której celem będzie pomoc ofiarom różnego typu wypadków i losowych zdarzeń. Oczywiście liczba osób, jak i zakres ich obowiązków, może rosnąć wraz ze stopniem niebezpieczeństwa w danej firmie czy liczbą zatrudnionych.

Pracodawca zgodnie z prawem musi przeszkolić zawczasu wszystkie wyznaczone osoby, aby uzyskały wiedzę wystarczającą do udzielenia pierwszej pomocy w razie zdarzenia losowego. Istotne jest także to, że z reguły jedno szkolenie nie wystarczy – pracodawca, chcąc chronić swoich pracowników, powinien dbać o podnoszenie poziomu kwalifikacji wyznaczonej osoby i kierować ją na szkolenia dodatkowe, opcjonalne.

Jak powinno wyglądać szkolenie z pierwszej pomocy?

Szkolenie z pierwszej pomocy to proces pozornie niezbyt skomplikowany, praktyka pokazuje jednak, że jest zgoła odwrotnie. W trakcie jego trwania pracownik powinien poznać wszystkie podstawy prawne dotyczące BHP czy też sposób dbałości o swoje własne bezpieczeństwo. Przez prowadzącego przekazana zostanie także wiedza bardziej praktyczna – w tym ta dotycząca resuscytacji, ustawienia poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, czy nawet względem obsługi medycznych urządzeń, takich jak defibrylator.

Osoba odbywająca szkolenie z pierwszej pomocy dowie się także wszystkiego na temat zaopatrywania różnego typu ran czy krwotoków, jak i działań w razie sytuacji szczególnie nagłych, jak atak serca czy omdlenia. Bardzo dużym problemem są także porażenia prądem, jak i uszkodzenia ciała wynikające z pracy na wózkach i przy dźwigach.

pierwsza-pomoc

Kto powinien prowadzić szkolenie z pierwszej pomocy?

Szkolenia zawodowe i szkolenie z pierwszej pomocy zawsze powinien prowadzić wyspecjalizowany szkoleniowiec, który będzie miał odpowiednią dużą wiedzę teoretyczną oraz praktyczną i będzie w stanie przekazać ją w odpowiednio przystępny sposób. Szkoleniowiec ma fundamentalny wpływ na jakość szkolenia i jego zgodność z założeniami, dlatego jest kluczem do uzyskania przez uczestników odpowiednio dużej wiedzy.

Poznaj podstawy pierwszej pomocy w trakcie kursów zawodowych!

W naszej firmie przeprowadzamy szkolenia z pierwszej pomocy w trakcie kursów zawodowych zawsze w pełni zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, profesjonalnie i ze zwróceniem uwagi na specyfikę wykonywanych obowiązków zawodowych. Nie uznajemy na tym polu żadnych półśrodków i kompromisów, dlatego przekazujemy także wiedzę wykraczającą poza standardowe informacje. Pierwsza pomoc ma ogromne znaczenie dla zdrowia i życia każdej osoby – dowiedz się o niej wszystkiego z naszych kursów.