Spis treści

Podesty ruchome służą do przemieszczenia osób na stanowiska robocze i wykonywania prac z poziomu platformy. Mają one zastosowanie m.in. w budownictwie, przemyśle oraz w innych branżach, gdzie konieczne jest zastosowanie wysięgnika. Szczególnego znaczenia w tym przypadku nabierają kwestie bezpieczeństwa oraz szkolenia operatora, dlatego koniecznie zapoznaj się z naszymi poradami dotyczącymi prawidłowej eksploatacji tego typu sprzętu.

Co należy do obowiązków operatora podestów ruchomych?

Za prawidłową obsługę urządzenia odpowiada operator podestów ruchomych, który powinien mieć odpowiednie kwalifikacje. Można je zdobyć na praktycznych szkoleniach zawodowych, oferowanych przez naszą placówkę. Uczestnicząc w kursie, otrzymujesz solidną dawkę wiedzy, dzięki czemu bez problemu zdasz egzamin państwowy. Dowiesz się na przykład, jakie czynności należy wykonać przed, w trakcie i po zakończeniu pracy. Do obowiązków operatora należy m.in.:

 • ocena ogólnego stanu technicznego podestu na podstawie jego instrukcji,
 • zabezpieczenie urządzenia przed dostępem osób postronnych,
 • ustawienie dźwignicy na stabilnym podłożu,
 • nieprzekraczanie dopuszczalnego udźwigu oraz liczby osób pracujących na platformie,
 • przestrzeganie czasu pracy oraz regulaminu zakładu.

Ocena techniczna przed rozpoczęciem pracy – na co zwrócić uwagę?

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin maszyny i upewnić się, że stan techniczny pozwala na bezpieczne jej eksploatowanie. Codziennej kontroli powinny podlegać m.in.: urządzenia zabezpieczające, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, panel sterujący, sygnalizacja dźwiękowa oraz oświetlenie. Istotne jest również sprawdzenie mechanizmu podnoszenia, elementów odpowiedzialnych za stateczność podestu, a także układu hydraulicznego. Wszelkie widoczne usterki, w tym wycieki oleju świadczą o awarii maszyny i nie może być ona dopuszczona do eksploatacji. Przeprowadzone próby oraz testy powinny odbywać się zgodnie z instrukcją producenta, oraz odnotowane w zakładowych dokumentach. Należy również pamiętać, aby czynności kontrolne lub serwisowe odbywały się przy zachowaniu dużej ostrożności oraz zasad BHP.

podest ruchomy szkolenia udt

Zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy

Bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa jest wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z instrukcją producenta. Pamiętaj również, aby wyznaczyć specjalną strefę roboczą wokół podestu, która uniemożliwi lub utrudni zbliżenie się do maszyny osobom postronnym. Podnośnik może pracować tylko na stabilnym podłożu, które nie zapadnie się nawet pod dużym naciskiem. Pod żadnym pozorem nie można także przekraczać dopuszczalnego udźwigu oraz liczby osób znajdujących się na platformie. Ponadto obciążenie powinno być rozłożone równomiernie, a środek ciężkości powinien znajdować się w centralnym punkcie podestu. Pracowni są zobowiązani do sprawdzenia, czy wszystkie bramki wejściowe do gondoli są prawidłowo zabezpieczone. Po wejściu na platformę należy zamknąć furtkę i nałożyć uprząż bezpieczeństwa oraz przymocować ją do odpowiedniego punktu.

Bądź czujny – poznaj najczęściej występujące zagrożenia

W trakcie pracy, a także przed jej rozpoczęciem musisz zachować dużą ostrożność. Najczęściej występujące zagrożenia związane są z brakiem właściwych zabezpieczeń oraz czytelnych oznakowań. Dlatego niebezpieczną sytuację lub wypadek mogą spowodować m.in.:

 • nieoznaczone elementy sterownicze lub oznaczenia elementów sterowniczych w języku obcym,
 • przyciski wystające ponad obudowę,
 • dźwignie sterujące nieposiadające elementów ochronnych lub znajdujące się w miejscu, gdzie narażone są na przypadkowe uruchomienie,
 • brak blokady jednoczesnego sterowania z dwóch stanowisk,
 • wylot spalin skierowany w stronę operatora,
 • brak urządzenia zabezpieczającego przechylenie się platformy.

Interesują Cię uprawnienia UDT? Zaufaj profesjonalnej firmie szkoleniowej!

Praca jako operator podestów ruchomych wymaga posiadania odpowiednich predyspozycji oraz kwalifikacji. W trakcie wykonywania obowiązków istotne jest zachowanie dużych środków bezpieczeństwa oraz postępowanie zgodnie z instrukcją producenta. Strefa Szkoleń 3S oferuje praktyczne szkolenia zawodowe, gdzie poznasz zasady prawidłowej eksploatacji maszyn. Nasi instruktorzy znakomicie przygotowują do egzaminu UDT, kładąc szczególnie duży nacisk na kwestie techniczne oraz związane z bezpieczeństwem. Sprawdź naszą ofertę!

The form you have selected does not exist.