Zastosowane podestów ruchomych jest bardzo szerokie. Są one wykorzystywane w różnych sektorach przemysłu, budownictwie, usługach oraz ratownictwie. Jeśli chciałbyś zdobyć uprawnienia do obsługi tego typu urządzenia, musisz przejść praktyczne szkolenie zawodowe zakończone egzaminem. W trakcie kursu poznasz najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną pracą na stanowisku operatora podestów ruchomych. Zapoznaj się z treścią artykułu, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czym są podesty ruchome przejezdne?

Zaliczane są do urządzeń transportu bliskiego, a ich główną funkcją jest przemieszczanie osób wraz z narzędziami w poziomie i pionie. Podesty ruchome składają się z kosza albo gondoli, które przymocowano do wysięgnika lub zawieszono na cięgniku. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby przemieszczanie pracowników oraz przedmiotów odbywało się w sposób bezpieczny i sprawny. Ze względu na konstrukcję tego rodzaju dźwignice można podzielić na:

 • wiszące  – zbudowane z platformy zawieszonej na linach nośnych i asekuracyjnych, połączonych ze sobą za pomocą wciągarek,

 • przejezdne – często montowane są na specjalnych konstrukcjach przystosowanych do holowania, ale mogą również posiadać własny napęd. Składają się z platformy roboczej, podwozia i części nośnej,

 • masztowe – składają się z jednego lub dwóch masztów, platformy roboczej, a także podwozia, czyli wózka przeznaczonego do holowania.

Z kolei ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej, która podpiera platformę roboczą, można wyróżnić następujące podesty ruchome:

 • nożycowe,

 • przegubowe,

 • teleskopowe,

 • przegubowo-teleskopowe.

Jeszcze inne kryterium podziału opiera się o rodzaj zastosowanego napędu. Biorąc pod uwagę sposób zasilania urządzeń, można je podzielić na: ręczne, spalinowe i elektryczne.

Kto i jak może uzyskać uprawnienia operatora?

Każdy, kto chce pracować jako operator podestów ruchomych musi odbyć specjalistyczny kurs zakończony egzaminem UDT. Po zdobyciu stosownych uprawnień możesz starać się o zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki: budownictwie, przemyśle oraz usługach. Skorzystaj więc na naszej propozycji wykładów i zajęć praktycznych. W Strefie Szkoleń 3S zyskasz nowe, pożądane na rynku pracy kwalifikacje. Jeśli chcesz wykonywać zawód operatora, oprócz wymaganego świadectwa musisz mieć:

 • przynajmniej podstawowe wykształcenie,

 • ukończone 18 lat,

 • odpowiedni stan zdrowia.

operator podestów ruchomych

Czego można się nauczyć na szkoleniu zawodowym?

W trakcie kursu poznasz najważniejsze zagadnienia związane z bezpieczną i prawidłową obsługą podestów ruchomych. Nasze zajęcia obejmują część teoretyczną prowadzoną w formie wykładów oraz praktyczne szkolenia zawodowe, dlatego bardzo gruntownie przygotowują do egzaminu UDT. Oferujemy ćwiczenia z profesjonalnymi szkoleniowcami, którzy mają doświadczenie w efektywnym przekazywaniu wiedzy. Program kursu obejmuje m.in. następujące zagadnienia.:

 • ogólne informacje o urządzeniach transportu bliskiego,

 • rodzaje stosowanych podestów ruchomych,
 • budowa podestów,
 • czynności operatora przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu pracy
 • wiadomości z zakresu BHP,

 • zajęcia praktyczne,
 • podstawowe informacje o dozorze technicznym.

Jakie zagadnienia obejmuje egzamin na operatora podestów ruchomych?

Głównym celem naszego kursu jest przekazanie jego uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat bezpiecznej obsługi podestów ruchomych. Ponadto zajęcia znakomicie przygotowują również do egzaminu na operatora tego typu urządzeń. Organizowany przez UDT sprawdzian wiedzy obejmuje zagadnienia związane z budową sprzętu, przyszłymi obowiązkami służbowymi i zasadami BHP. Natomiast egzamin praktyczny polega na ocenie umiejętności posługiwania się sprzętem oraz wykorzystania go w konkretnych sytuacjach. Po pomyślnym jego zaliczeniu otrzymujesz zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów ruchomych.

Wybierz praktyczne kursy w Strefie Szkoleń 3S!

Jeśli chcesz pracować jako operator podestów ruchomych i rozwijać swoje kwalifikacje w tym zakresie, skorzystaj z praktycznych szkoleń zawodowych. Nasza doświadczona kadra znakomicie przekaże Ci niezbędną wiedzę oraz przygotuje do państwowego egzaminu. Stawiamy na indywidualne podejście do uczestników kursów i dużą wagę przywiązujemy do zagadnień związanych z bezpieczną obsługą urządzeń. Wybierają ofertę Strefy Szkoleń 3S zyskujesz więc bardzo wiele!

The form you have selected does not exist.