Narażenie pracownika na wiele zagrożeń wynikających z niebezpiecznej pracy zawsze oznacza dla pracodawcy duże wymagania względem zagwarantowania mu odpowiednio wyspecjalizowanych środków ochrony osobistej. Nie jest to dzieło przypadku. Zagrożenia wynikające z pracy bywają bardzo niebezpieczne, dlatego odpowiedzialny pracodawca, który działa w pełni zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, powinien podejść do tej kwestii z dużym zaangażowaniem. Przed ostatecznym wdrożeniem środków ochrony warto przeprowadzić analizę miejsca pracy, wykorzystując metody oceny ryzyka zawodowego. Sprawdź, na czym polega to zagadnienie.

Spis treści

Rodzaje metod oceny ryzyka zawodowego

Ryzyko zawodowe ocenia się zawsze na podstawie aktualnej sytuacji w danym przedsiębiorstwie względem bezpieczeństwa każdego stanowiska pracy. Wykorzystuje w tym celu kilka znanych metod i analiz. Ich dobór jest kluczowy względem dalszych etapów bezpieczeństwa. Wielu pracodawców podejmuje decyzję na temat dokładnego podziału wszystkich stanowisk w danej firmie, po czym sklasyfikowania każdej osoby jako narażonej na zupełnie odrębne zagrożenia. To żmudna, lecz dająca najlepsze rezultaty praca, która zapewnia skuteczną ochronę większości pracowników przed wybranymi zagrożeniami.

Jakościowe

To metoda oceny ryzyka zawodowego polegająca na ocenie subiektywnej. Opiera się jednak nie na własnych przekonaniach osoby odpowiedzialnej za analizę, a na dostępnych wykresach, grafikach oraz statystykach i przeprowadzonych badaniach. Metodę można dodatkowo podzielić na trzy kolejne – matrycowe, wskaźnikowe oraz grafy ryzyka. Dopiero połączenie ich wszystkich daje zdecydowanie najlepsze rezultaty.

Ilościowe

W tym przypadku ryzyko zawodowe ocenia się na podstawie dotychczasowych wypadków przy pracy w trakcie wykonywania obowiązków na takim samym stanowisku, lecz przez inne osoby. Dane te zestawia się później z wieloma informacjami dotyczącymi dotychczas osób zatrudnionych, w tym z czasem ich pracy, jak i stażem, doświadczeniem czy nawet wiekiem. Siłą rzeczy to rodzaj metody oceny ryzyka zawodowego, który sprawdzi się wyłącznie w przypadku firm zatrudniających bardzo wiele osób.

Indukcyjne

To metoda polegająca tak naprawdę na hipotezach, zatem na eksperymentach i obserwacjach, dzięki którym później można wysnuć pewne wnioski, a w ostatecznym rozrachunku także zasady funkcjonowania w danej firmie. Wśród metod indukcyjnych warto wyróżnić HAZOP, FMEA, drzewo zdarzeń oraz precyzyjną analizę kompletnego bezpieczeństwa pracy.

ryzyko-zawodowe

Dedukcyjne

To metody oceny ryzyka zawodowego, polegające na sprecyzowaniu ogólnikowych stwierdzeń i informacji na temat wybranego ryzyka. Specjalista wówczas tworzy pewne wnioski na podstawie różnych zmiennych i dostosowuje je bezpośrednio do oceny różnorodnych zdarzeń, które mogą wystąpić na danym stanowisku pracy. 

Dobieranie metod oceny ryzyka zawodowego

Dobieranie metody oceny ryzyka zawodowego jest kluczowym aspektem, mającym bardzo duży wpływ na powodzenie dalszych prac i dostosowanie środków ochrony do konkretnej osoby pracującej na danym stanowisku. Przede wszystkim należy zdecydować, czy ocenie ma podlegać mierzalne zagrożenie, w tym hałas, zapylenie czy zbyt niska bądź zbyt wysoka temperatura, czy może kwestie niemierzalne, które znacznie ciężej sklasyfikować w jakikolwiek sposób. Sprawdzić się może metoda Risk Score, czyli subiektywna ocena zagrożeń wynikających z pracy na danym stanowisku lub norma PN-EN 18002.

Chcesz wiedzieć więcej? Zgłoś się do Strefy Szkoleń 3S!

W Strefa Szkoleń S3 możesz dowiedzieć się na temat oceny ryzyka dosłownie wszystkiego – udzielimy na temat zagrożeń mnóstwa ciekawych informacji i odpowiemy na trudne pytania związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem i higieną pracy. W naszej firmie doskonale znamy ryzyko zawodowe oraz wpływ działań pracodawcy na zdrowie i życie wszystkich pracowników, dlatego z radością rozwiejemy wszelkie wątpliwości. W ten sposób z całą pewnością ochrona indywidualna zostanie prawidłowo dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy, wynikających z niej zagrożeń oraz kwestii pobocznych.