Dopuszczenie pojazdu transportu bliskiego do ruchu, zatem do aktywnej eksploatacji w obrębie danego przedsiębiorstwa, nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Przed tym procesem trzeba bowiem przeprowadzić rejestrację w Urzędzie Dozoru Technicznego, co z kolei nie jest możliwe bez odpowiedniego badania. Inspektor może wybrać z kilku różnych wariantów. Oczywiście rodzaj badania UDT musi być dopasowany do urządzenia transportu bliskiego i jego przeznaczenia. W naszym artykule przedstawimy wszystkie możliwości, jakie ma do dyspozycji przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego.

Spis treści

Urządzenia transportu bliskiego – jakie badania UDT mogą być wykonane przez inspektora?

Warto zacząć od tego, że badania UDT, niezależnie od ich rodzaju i sposobu wykonania, są kluczem do bezpiecznej eksploatacji wybranych urządzeń. Z tego względu proces ten powinni przeprowadzać wyłącznie najlepsi specjaliści, którzy doskonale znają zarówno ich obsługę, jak i najsłabsze oraz zdecydowanie najmocniejsze strony. Muszą mieć odpowiednie uprawnienia inspektora, upoważniające do przeprowadzenia tego typu prac.

Większość badań należy przeprowadzić przede wszystkim na urządzeniu zmontowanym i gotowym do eksploatacji, często wraz z maksymalnym znamionowym obciążeniem, który z kolei umożliwia ocenę zachowania urządzenia w trakcie próby pełnego obciążenia. Urządzenie wykazujące jakiekolwiek ślady świadczące o niebezpieczeństwie czy nieprzygotowaniu do badania, może spowodować brak możliwości jego przeprowadzenia.

Wyróżniamy cztery rodzaje badań: odbiorcze, okresowe oraz doraźne, w tym eksploatacyjne i powypadkowe (poawaryjne).

Badanie odbiorcze

To rodzaj badania UDT, które polega na dokładnej analizie danego urządzenia jeszcze przed jego oddaniem do użytkowania, zatem przed wpisaniem go do ewidencji i zarejestrowaniem. Oznacza to, że z reguły tego rodzaju analizę przeprowadza sam producent bądź importer, czyli osoba lub instytucja odpowiedzialna za wprowadzenie urządzenia na nasz krajowy, Polski rynek. Badanie jest dość skomplikowane, gdyż inspektor musi w trakcie swojej pracy ocenić w zasadzie wszystkie podzespoły, mające choćby najmniejszy wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji.

Badanie doraźne kontrolne

To badanie UDT polegające na dokładnej kontroli urządzenia podczas jego eksploatacji lub po przeprowadzeniu napraw zgodnych z ostatnim protokole wydanym podczas analizy, w którym znajdowały się usterki do obowiązkowego usunięcia. W ekspertyzie ocenie podlega cały przekrój elementów zabezpieczających, oświetlenia (jeśli występuje) oraz wielu innych parametrów danego urządzenia, jeśli wcześniej wykryto na danym polu usterkę. Badanie to jest obowiązkowe wyłącznie w przypadku urządzeń należących do grupy ograniczonego dozoru technicznego.

Badanie doraźne poawaryjne i powypadkowe

Oba rodzaje badań UDT służą do analizy mechanicznej danego urządzenia po wystąpieniu jakiegokolwiek wypadku, dużej awarii czy uszkodzenia spowodowanego np. nieumiejętnym użytkowaniem. Badanie może zlecić sam użytkownik lub inwestor, który chce poznać zakres prac niezbędnych do wykonania w celu przywrócenia urządzenia do stanu sprzed awarii.

Badania UDT urządzeń transportu bliskiego

Badanie doraźne eksploatacyjne

To badanie UDT realizowane na zgłoszenie zlecającego w przypadku, gdy inwestor chce poznać rzeczową opinię na temat wymiany niektórych podzespołów i elementów eksploatacyjnych po jakimkolwiek procesie zainicjowanym przez niego samego. Dla przykładu w razie zmodernizowania czy wymiany ogumienia. Warto także wiedzieć, że badania doraźne eksploatacyjne wykonywane są również w sytuacji zmiany miejsca pracy urządzenia, zmiany właściciela czy też modernizacji sprzętu oraz wymiany cięgien nośnych na urządzeniu.

Badanie okresowe

To badanie różniące się od doraźnego kontrolnego przede wszystkim tym, że stanowi obowiązek w ramach pojazdów należących do grupy pełnej formy dozoru technicznego. Polega na precyzyjnej ocenie całego urządzenia, jego podzespołów, zabezpieczeń czy oznaczeń, w celu zmniejszenia ryzyka powstania jakichkolwiek niebezpieczeństw w torze eksploatacji. Badania okresowe wykonywane są obowiązkowo co rok, dwa lata lub trzy lata w zależności od rodzaju urządzenia.

Przygotowujesz się do egzaminu UDT i chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z usług Strefy Szkoleń 3S!

Nasza Strefa Szkoleń 3S realizuje usługę, która przygotowuje kandydatów do egzaminu UDT. Zatrudniamy profesjonalistów, ekspertów i fachowców, a przy tym także doświadczonych inspektorów, którzy są w stanie przekazać w ramach kilku spotkań mnóstwo praktycznej i teoretycznej wiedzy. Zachęcamy do skorzystania z naszej usługi już dziś!