Każdy operator UTB, czyli Urządzeń Transportu Bliskiego, powinien dzisiaj posiadać wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa. Pozyskać ją może przede wszystkim podczas kursu, którego ukończenie jest najważniejszym etapem na drodze do zdobycia uprawnień zawodowych. Sprawdź, czym dokładnie zajmuje się ładunkoznawstwo i w jakim zakresie powinien znać tę dziedzinę operator UTB.

Spis treści

Czym jest ładunkoznawstwo?

Pojęcie ładunkoznawstwa odnosi się do dziedziny wiedzy z zakresu towaroznawstwa, która zajmuje się ładunkami. Przypomnijmy, że ładunek to nic innego jak towar, który podlega procesom magazynowania lub transportowania.

Przedmiotem badań ładunkoznawstwa jest zatem wszystko, co wiąże się z obsługą ładunków, czyli m.in. sposoby ich pakowania, znakowania, przechowywania, a także przewożenia pojazdami transportowymi.

Głównym celem zgłębiania tej gałęzi wiedzy jest natomiast pozyskanie informacji na temat tego, jak obsługiwać ładunki w zakresie ich przeładunku, transportu i składowania, aby uchronić je przed uszkodzeniem oraz nie narazić na niebezpieczeństwo innych osób.

Podstawowe umiejętności operatora UTB w zakresie ładunkoznawstwa

Nauka o ładunkoznawstwie jest dość obszerna. Operator UTB musi jednak zdobyć choćby elementarną wiedzę z tej dziedziny, ponieważ jest to mu niezbędne do właściwego wykonywania obowiązków zawodowych. W podstawowym zakresie powinien przede wszystkim wiedzieć:

  • jakie są rodzaje ładunków;
  • co to jest jednostka ładunkowa i czym charakteryzują się jej poszczególne rodzaje, czyli jednostka paletowa, pakietowa i kontenerowa;
  • na czym polega prawidłowe formowanie jednostek ładunkowych;
  •  jakie są rodzaje opakowań;
  • czym są znaki manipulacyjne widniejące na opakowaniach ładunków i jak je interpretować;
  • jakie są rodzaje magazynów oraz podstawowe sposoby składowania ładunków (statyczne i dynamiczne).

Podczas wielu szkoleń operator UTB może też oczywiście pozyskać inne cenne informacje z zakresu ładunkoznawstwa np. na jakie uszkodzenia mogą być narażone poszczególne rodzaje ładunków.

ladunkoznawstwo

Znaczenie szkoleń zawodowych w pracy operatora UTB

Jak już wspomnieliśmy wyżej, wiedza z zakresu ładunkoznawstwa jest niezwykle przydatna w codziennej pracy operatora UTB. Tak naprawdę jest wręcz niezbędna, ponieważ dzięki niej może właściwie obchodzić się z różnego rodzaju ładunkami, które często wymagają specjalnego traktowania. Przykładem są choćby ładunki niebezpieczne, które mogą oddziaływać niszcząco lub szkodliwie na ludzi, jeśli narazi się je na wpływ jakichś bodźców podczas transportu lub przeładunku.

Nauka ładunkoznawstwa pomaga zatem zachować bezpieczeństwo podczas przewozu, przeładunku i składowania ładunków. Z tego też względu jest ona obowiązkowym elementem szkoleń zawodowych dla operatorów UTB, które przygotowują do egzaminu UDT. Przypomnijmy, że zdanie takiego egzaminu jest obecnie niezbędne, aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi Urządzeń transportu Bliskiego.

Znaczenie regularnego odświeżania wiedzy przez operatorów UTB

Szkolenia dla operatorów UTB są obowiązkowe od zaledwie kilku lat i to głównie dla osób, które dopiero zdobywają kwalifikacje do wykonywania takiego zawodu. W efekcie wielu pracowników obsługujących obecnie Urządzenia Transportu Bliskiego nie posiada w ogóle wiedzy z zakresu ładunkoznawstwa lub jest ona niewystarczająca ze względu na jej zatarcie wskutek upływu lat.

Takie braki warto więc uzupełnić i najlepszym na to sposobem jest po prostu zapisanie pracowników na szkolenie. Współpracę w tym zakresie najlepiej jednak podjąć z doświadczoną firmą szkoleniową, która proponuje kursy zawodowe prowadzone przez specjalistów i obejmujące zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Wówczas pracownicy otrzymają nie tylko porcję „suchej” wiedzy, ale poznają problematykę obsługi ładunków z uwzględnieniem ich codziennych doświadczeń w pracy zawodowej.

Kurs na operatora UTB? Tylko ze Strefą Szkoleń 3S!

Chciałbyś uzupełnić swoją wiedzę z zakresu ładunkoznawstwa? A może chcesz przeszkolić w tej dziedzinie swoich pracowników w firmie? Skorzystaj zatem z oferty kursów dla operatorów UTB, jakie proponuje Strefa Szkoleń 3S. Warto to zrobić, ponieważ mamy jeden z najlepszych programów szkoleniowych, obejmujący także nauczanie przedmiotu o ładunkach i sposobie postępowania z nimi.