Wszelkie działania mające na celu usprawnienie działania urządzenia transportu bliskiego lub przywrócenie go do stanu, w którym funkcjonowało właściwie, powinny zostać przeprowadzone zgodnie z ustalonymi procedurami. Są one wieloetapowe, lecz nieskomplikowane, dlatego warto zapoznać się z ich przebiegiem. Przygotowując się do egzaminu UDT, aby zdobyć uprawnienia do obsługi UTB, możesz skorzystać z nieocenionego wsparcia, gwarantowanego przez praktyczne szkolenia zawodowe na Śląsku organizowane przez Strefę Szkoleń 3S. Zapoznaj się z podstawami zawartymi w artykule i przygotuj się do egzaminu UDT z profesjonalistami już dziś!

Spis treści

Przepisy UDT odnośnie do naprawy i modernizacja

Na wstępie należy zaznaczyć, że wszelkie naprawy i modernizacje wykonywane na urządzeniach transportu bliskiego zawsze podlegają Urzędowi Dozoru Technicznego. Bez uzgodnienia oraz przeprowadzenia odpowiednich procedur, przeprowadzenie tego rodzaju działań może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla osób odpowiedzialnych za nadzór nad sprzętem w firmie. Kroki, jakie należy podjąć, wymagają przede wszystkim złożonej dokumentacji, która zależy od planowanego zadania. Przygotowując się do egzaminu UDT z pewnością warto zapoznać się z tymi procedurami, dlatego omawiamy je poniżej. 

Różnica pomiędzy modernizacją a naprawą

Kluczowym aspektem przed przystąpieniem do kompletowania dokumentacji jest rozróżnienie dwóch podstawowych pojęć. Naprawa urządzenia polega na przywróceniu go do stanu sprzed wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Wówczas jest ono ponownie zdatne do użytku i działa na takiej samej zasadzie jak poprzednio. Modernizacja natomiast ingeruje w konstrukcję sprzętu poprzez zastosowanie innych materiałów, zmianę parametrów technicznych lub automatyki zabezpieczającej w przypadku maszyn ciśnieniowych. Szersze rozwinięcie różnic wraz z przykładami poznasz w czasie praktycznych szkoleń zawodowych w Strefie Szkoleń 3S.

Dokumentacja dołączona do wniosku

Zawartość wymaganej dokumentacji różni się w przypadku modernizacji i naprawy. Do zmiany parametrów urządzenia niezbędne są:

 • opis sprzętu,
 • zakres planowanych prac,
 • wykaz dokumentów odniesienia,
 • rysunki techniczne zawierające urządzenie oraz elementy umożliwiające ocenę planu modernizacji,
 • wykaz modernizowanych komponentów,
 • obliczenia wytrzymałościowe w przypadku zmiany konstrukcji, parametrów lub wykorzystanego materiału,
 • wyniki prób umożliwiające sprawdzenie wybranych elementów,
 • dokumentacja techniczno-ruchowa,
 • wykaz urządzeń zabezpieczających oraz ich typów,
 • szereg dokumentów wyszczególnionych w przepisach UDT, jeżeli modernizacja dotyczy urządzenia ciśnieniowego.

Znacznie łatwiejsze jest przygotowanie dokumentacji do naprawy. Wówczas należy przygotować:

 • opis urządzenia,
 • zakres naprawy,
 • rysunek techniczny urządzenia i elementów umożliwiających ocenę planowanej naprawy,
 • wykaz elementów wymagających naprawy,
 • obliczenia wytrzymałościowe,
 • wyniki prób i dane technicznie, dzięki którym można sprawdzić dobór elementów,
 • dokumentację techniczno-ruchową,
 • wykaz urządzeń zabezpieczających i ich typów.

Ponadto należy złożyć wniosek o uzgodnienie naprawy, zawierający: ogólny opis urządzenia, zakres prac, technologie wykorzystywane do naprawy, metody i zakres badań.

Rozróżnienie tych przypadków oraz wiedza o niezbędnych dokumentach może okazać się niezwykle istotna w trakcie egzaminu UDT.

naprawa-utb

Jak wygląda dopuszczenie do eksploatacji

Ostatnim aspektem, o którym należy pamiętać podczas całej procedury, jest otrzymanie dopuszczenia do eksploatacji. Uzyskuje się je po przeprowadzeniu doraźnego badania technicznego przez inspektora UDT i potwierdzeniu sprawności urządzenia. Kontrola dopuszczająca urządzenie do ponownej eksploatacji wymagana jest zarówno po modernizacji, jak i po naprawie.

Praktyczne szkolenia zawodowe w Strefie Szkoleń 3S

Już dziś zaplanuj przystąpienie do egzaminu UDT, przygotowując się w czasie praktycznych szkoleń zawodowych w Strefie Szkoleń 3S. Postaw na sprawdzonych wykładowców i instruktorów i zdobądź niezbędną wiedzę, by rozwinąć swoją karierę. Sprawdź harmonogram kursów, wybierz terminy, które Ci odpowiadają i skontaktuj się z nami, aby wszystko uzgodnić. Uzyskaj niezbędne uprawnienia, aby pracować w zawodzie, który oferuje doskonałe perspektywy. Zajęcia prowadzone przez specjalistów są w zasięgu ręki. Skorzystaj z nich!

The form you have selected does not exist.