Spis treści

Osoba pracująca jako operator wózka widłowego musi zachować szczególne środki ostrożności. Przed uruchomieniem silnika powinna sprawdzić pojazd, ocenić jego stan wizualny i w razie potrzeby uzupełnić płyny. Do jej obowiązków należy również pozostawienie pojazdu w wyznaczonym miejscu po zakończonej pracy. O tym wszystkim dowiesz się na szkoleniu zawodowym organizowanym na Śląsku przez Strefę Szkoleń 3S. Sprawdź, co jeszcze musisz wiedzieć na temat bezpiecznej obsługi wózka jezdniowego.

Podstawy bezpiecznej pracy jako operator wózka

Kierowanie widlakiem wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji. Przede wszystkim przyszły operator wózka musi ukończyć odpowiedni kurs zawodowy zwieńczony egzaminem UDT. Niezbędne uprawnienia możesz zdobyć, zapisując się na kurs w Specjalnej Strefie Szkoleń 3S. Nasza oferta skierowana jest do osób, które chcą zdobyć zaświadczenie kwalifikacyjne w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Ćwiczysz tak długo, aż instruktor uzna, że możesz przystąpić do państwowego egzaminu.

Kładziemy przy tym duży nacisk na kwestie związane z bezpieczeństwem i prawidłową obsługą pojazdu. Jest to bardzo ważne, ponieważ nawet drobne uchybienia mogą mieć poważne konsekwencje. Pamiętaj zatem o podstawowych zasadach, jakimi powinien kierować się operator wózka widłowego. Przede wszystkim do jego obowiązków należy:

  • ocena wizualna pojazdu przed uruchomieniem silnika,
  • sprawdzenie układu hydraulicznego i podnoszenia,
  • kontrola poziomu płynów,
  • bezpieczne odstawienie wózka na wyznaczone miejsce po zakończeniu pracy.

Zanim uruchomisz silnik – wizualna ocena pojazdu

Zacznij od ogólnej wizualnej oceny wózka widłowego. Obejrzyj dokładnie obudowę pojazdu, szukając ewentualnych pęknięć, wgnieceń oraz innych skaz. Bardzo ważny jest prawidłowy stan ogumienia. W przypadku opon pneumatycznych opaska nie może być zbyt cienka i przekraczać poziomu ostrzegawczego. Sprawdź także fotel, którego prawidłowe ustawienie wpływa na wygodę i bezpieczeństwo obsługującego pojazd.

codzienna obsługa wózka widłowego

Sprawdź mechanizmy podnoszenia i układ hydrauliczny

Ocena stanu wózka dotyczy również układu podnoszenia i hydraulicznego. Zajrzyj pod spód widlaka, upewniając się, że nie ma tam żadnych wycieków. Ponadto skontroluj działanie układu kierowniczego i hamulcowego, czyli pedałów, hamulca oraz sprzęgła. Dodatkowo sprawdź działanie oświetlenia, m.in. światła stop czy kierunkowskazów. Upewnij się też, że przewody nie mają widocznych pęknięć oraz przetarć, skąd mogłyby wydobywać się płyny.

Następnie sprawdź mechanizmy podnoszenia, przechyłu masztu i przesuwu wideł. Po uruchomieniu wózka podnoszenie wideł oraz opuszczanie powinno odbywać się łagodnie bez niepotrzebnych wstrząsów. Pamiętaj, że podnośnik nie może być uszkodzony lub zniekształcony. 

Oceń i uzupełnij poziom płynów

W dalszej kolejności musisz koniecznie sprawdzić i uzupełnić poziom płynów. W przypadku wszystkich wózków należy skontrolować stan oleju hydraulicznego. Natomiast pojazdy z napędem spalinowym wymagają dodatkowo inspekcji:

  • cieczy chłodzącej,
  • oleju silnikowego,
  • paliwa: benzyny lub gazu ciekłego.

Po zakończeniu pracy – obowiązkowe czynności kierowcy

Również po zakończeniu pracy operator musi wykonać szereg obowiązkowych czynności. Przede wszystkim wózek powinien być pozostawiony w wyznaczonym do tego miejscu. W żadnym wypadku nie mogą to być drogi ewakuacyjne oraz ścieżki, po których poruszają się inne pojazdy. Kierowca musi także opuścić widły, zaciągnąć hamulec ręczny oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki. Jeśli w trakcie pracy zauważy on jakieś niepokojące objawy związane z eksploatacją widlaka, powinien o tym fakcie powiadomić przełożonego oraz odnotować to w książce eksploatacji UTB.

Czego jeszcze dowiesz się na kursach ze Strefą Szkoleń 3S?

Pamiętaj, że sprawdzenie wózka przed rozpoczęciem pracy oraz jego prawidłowa eksploatacja jest niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa. O tym wszystkim dowiesz się na kursach organizowanych przez Strefę Szkoleń 3S. Doświadczeni instruktorzy oraz wykładowcy uczą przyszłych operatorów, jak prawidłowo obsługiwać wózki. Kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, w tym kwestie związane z oceną stanu technicznego pojazdu. Nasi kursanci pod każdym względem są przygotowani do egzaminu państwowego. Skontaktuj się z nami i zapisz się na kurs z obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego.

The form you have selected does not exist.