Obsługa, konserwacja i naprawa to kluczowe elementy funkcjonowania urządzeń i instalacji energetycznych. Żeby móc wykonywać prace z tym związane trzeba mieć uprawnienia elektryczne. W dzisiejszych czasach dbałość o te systemy jest podstawą funkcjonowania większości ludzi. Dowiedz się, jakie są podstawy prawne przyznawania takich kompetencji oraz jakich zagrożeń może się spodziewać elektryk i jak ich uniknąć.

Spis treści

Podstawa prawna – co warto wiedzieć?

Przepisy określające między innymi rodzaj uprawnień elektrycznych zostały ustanowione poprzez Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych Dz.U. 2019 poz. 1830 – rozporządzenie obowiązuje od 25 września 2019 r.

Zostały także ustanowione rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji wymagane jest potwierdzenie kompetencji. Wyróżniamy trzy grupy:

  • G1 — uprawnienia elektryczne,
  • G2 — uprawnienia cieplne,
  • G3 — uprawnienia gazowe.

Na podstawie tego rozporządzenia powoływane są specjalne komisje, które funkcjonują przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. Od skrótu tej jednostki pochodzi branżowa terminologia uprawnienia sepowskie. Otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego od 1 lipca 2022 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska jest uzależnione od wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Kandydat powinien przedstawić stosowane świadectwa i dyplomy potwierdzającego jego kwalifikacje zawodowe, np. dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego czy dyplom mistrzowski. Możliwe jest także potwierdzenie swojej wiedzy poprzez zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające nabyte doświadczenie zawodowe i staż pracy.

Poznaj podstawowe zasady BHP

Praca osób posiadających uprawnienia elektryczne może być bardzo niebezpieczna, jeśli pracownik nie będzie przestrzegał odpowiednich norm. Z tego względu bardzo ważne jest poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku elektryka. Przed rozpoczęciem pracy należy odpowiednio przygotować stanowisko. Bałagan w miejscu pracy nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem i prędzej czy później spowoduje zagrożenie zdrowia lub życia.

Następnym krokiem przed rozpoczęciem pracy jest dobór odpowiedniego ubioru, który będzie zgodny z przepisami BHP. Osoba wykonująca obowiązki na stanowisku wymagającym posiadania uprawnień elektrycznych musi posiadać okulary, rękawice i obuwie przeznaczone do wykonywania czynności pod napięciem. Buty są jednym z najważniejszych czynników chroniących pracownika, oprócz wygody, powinny być elektroizolacyjne.

Obligatoryjnym elementem wyposażenia osób pracujących na wysokościach jest także kask ochronny. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy są to prace monterskie, naprawcze czy remontowe — odpowiednie nakrycie głowy musi być. Warto wspomnieć, że o pracy na wysokości mówimy w przypadku, gdy jest wykonywana co najmniej metr nad poziomem podłogi lub ziemi.

elektryk-szkolenia

Jakie są potencjalne zagrożenia?

Wykonując zawód, który obliguje pracownika, by miał uprawnienia elektryczne, można natrafić na kilka potencjalnych zagrożeń. Najczęściej wymieniane jest porażenie prądem, do którego może dojść poprzez dotknięcie niezabezpieczonego przewodu. Taka sytuacja może spowodować śmierć osoby wykonującej prace pod napięciem.

Równie często spotykanym zagrożeniem jest upadek z wysokości. Dotyczy to w głównej mierze pracowników, którzy korzystają z drabin w celu montażu czy naprawy instalacji znajdującej się na suficie. Brak odpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy oraz środków ochrony osobistej pracownika może w tym przypadku być powodem nieodwracalnych zmian zdrowotnych.

Zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej to podstawowe elementy omawiane na kursie, który pozwala zdobyć uprawnienia elektryczne. Profesjonalne przekazanie wiedzy i sumienne jej przyswojenie pozwoli uniknąć wypadków w pracy oraz potencjalnych zagrożeń, do których takowe mogą prowadzić.

Ze Strefą Szkoleń 3S zdobędziesz uprawnienia energetyczne

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest koniecznością na rynku pracy. Pozwala nie tylko zdobyć nowe umiejętności, ale także podwyżkę, awans czy lepiej płatne zajęcie. Już dziś sprawdź, czy możesz uczestniczyć w kursie, aby zdobyć uprawnienia elektryczne.

The form you have selected does not exist.