Przygotowując się do egzaminu UDT na operatora maszyn dobrze jest zdawać sobie sprawę ze wszystkich aspektów, z jakimi wiąże się wykorzystywanie urządzeń transportu bliskiego. Ogromne znaczenie pełnią kontrole i przeglądy wykonywane przez Urząd Dozoru Technicznego. Na egzaminie UDT mogą pojawić się pytania związane z przeglądami konserwacyjnymi czy gwarancyjnymi. Niezbędną wiedzę pomogą Ci zdobyć nasze poradniki i praktyczne szkolenie zawodowe. Przeczytaj artykuł i przygotuj się na egzamin już dziś!

Spis treści

Podstawa prawna dotycząca przeglądów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde urządzenie techniczne podlega obowiązkowemu dozorowi technicznemu. Jest to uregulowane wymogami, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego. Kontrolę nad systemem przeprowadzania okresowego przeglądu maszyn sprawuje Urząd Dozoru Technicznego. 

Do urządzeń transportu bliskiego, podlegających przeglądom konserwacyjnym, zalicza się między innymi:

  • żuraw przenośny lub samojezdny,
  • wózek jezdniowy podnośnikowy,
  • wyciąg towarowy,
  • podest ruchomy,
  • suwnica,
  • wciągnik lub wciągarka.

Zakres przeglądu konserwacyjnego

Podczas praktycznych szkoleń zawodowych w Strefie Szkoleń 3S doświadczeni wykładowcy i instruktorzy zwrócą szczególną uwagę na rozróżnienie między przeglądem gwarancyjnym a przeglądem okresowym, zwanym również konserwacyjnym. Obie procedury obejmują inny zakres czynności, jednak czasami mogą iść ze sobą w parze, na przykład w przypadku awarii maszyny lub niebezpiecznego uszkodzenia sprzętu.

Podczas przeglądu konserwacyjnego sprawdzany jest ogólny stan badanego urządzenia transportu bliskiego oraz jego zdolność do bezpiecznej pracy. Ogromne znaczenie ma fakt, że osoba przeprowadzająca taki przegląd powinna mieć odpowiednie uprawnienia do wykonania takiego przeglądu. Właściciel maszyny ma możliwość skorzystania zarówno z usług zewnętrznej firmy, jak i własnego zespołu serwisantów. 

Co obejmuje przegląd gwarancyjny?

W przeciwieństwie do badań konserwacyjnych przegląd gwarancyjny wykonywany jest wyłącznie w przypadku, kiedy maszyna zaczyna działać wadliwie lub doszło do jej znacznego uszkodzenia czy awarii. Ten rodzaj kontroli leży po stronie producenta i wiąże się z naprawą sprzętu, pod warunkiem, że był on wcześniej regularnie konserwowany przez osobę mającą odpowiednie uprawnienia.

Jeżeli dotrzymano wszelkich procedur, a mimo to urządzenie uległo zepsuciu, to wówczas można ubiegać się o naprawę w ramach gwarancji. Serwis obejmujący wymianę wadliwych komponentów i przywrócenie sprawności maszynie będzie wówczas przeprowadzony przez specjalistów. Mają oni za sobą liczne praktyczne szkolenia zawodowe, pozwalające na serwisowanie UTB.

obsluga-wozka-widlowego

Dodatkowe informacje o przeglądach UTB

Należy pamiętać, że wszelkie przeglądy przeprowadzane na urządzeniach transportu bliskiego muszą być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Idą za tym dotkliwe konsekwencje w postaci utraty gwarancji. Ponadto taka sytuacja może również prowadzić do nałożenia kar przez Państwową Inspekcję Pracy lub Urząd Dozoru Technicznego. Warto zatem pamiętać, aby regularnie kontrolować, czy osoby odpowiedzialne za obsługę i konserwację mają stosowne zaświadczenia.

Terminy przeglądów konserwacyjnych regulowane są przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Ich terminy są uzależnione od typu maszyny, zazwyczaj odbywają się co 60 lub 90 dni. Przykładowo wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym powinny przechodzić przeglądy co 90 dni, natomiast te z napędem mechanicznym już co 30 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz we wspomnianym rozporządzeniu. 

Strefa Szkoleń 3S – praktyczne szkolenia zawodowe

W naszej ofercie kursów znajdziesz liczne praktyczne szkolenia zawodowe, które przygotowują zarówno do egzaminu UDT, jak i codziennej pracy przy obsłudze urządzeń transportu bliskiego – od prostego ruchomego podestu, aż po podnośnikowe wózki jezdniowe czy suwnice. Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnego wsparcia wykładowców i instruktorów ze Strefy Szkoleń 3S i rozpoczęcia swojej kariery zawodowej jako doświadczony operator maszyn!

The form you have selected does not exist.