Każdy operator wózka widłowego powinien znać przepisy BHP dotyczące prawidłowego użytkowania takiego pojazdu. Od tego zależy bowiem zarówno jego bezpieczeństwo, jak i pozostałych pracowników zakładu. Poznaj więc najważniejsze regulacje w tym zakresie, o których po prostu musisz wiedzieć, aby zdobyć uprawnienia zawodowe oraz by potem pracować na wózku widłowym. 

Spis treści

Czyim obowiązkiem jest dbanie o przestrzeganie przepisów BHP?

Przestrzegania odpowiednich przepisów BHP mają obowiązek wszyscy pracownicy danego zakładu pracy, a pracodawcy mają prawo to od nich egzekwować. Wynika to bezpośrednio z uregulowań Kodeksu pracy. Zgodnie z art. 211 tego aktu prawnego pracownik powinien m.in.:

 • zaznajomić się z przepisami BHP, biorąc udział w stosownym szkoleniu,
 • potwierdzić znajomość takich regulacji na piśmie lub jeśli to konieczne także poprzez poddanie się egzaminowi,
 • stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych.

Osoby obsługujące wózki widłowe powinny znać przepisy BHP szczególnie dobrze, ponieważ operowanie takimi pojazdami transportu wewnętrznego generuje wiele różnych zagrożeń. Ich znajomość jest niezbędna także do zdobycia uprawnień do wykonywanego zawodu, ponieważ należy je potwierdzić podczas egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Co mówią przepisy BHP o ocenie stanu technicznego wózka widłowego?

Przepisy BHP regulują wiele kwestii związanych z obsługą wózków widłowych. Przede wszystkim narzucają obowiązek oceny stanu technicznego takiego pojazdu przed rozpoczęciem pracy z jego wykorzystaniem. W szczególności należy tutaj sprawdzić takie elementy jak:

 • układ kierowniczy, hamulcowy i napędowy, 
 • mechanizmy podnoszenia oraz osprzętu, 
 • oświetlenie i sygnalizację.

W przypadku wózków akumulatorowych konieczne jest również sprawdzenie baterii np. pod kątem ewentualnych wycieków. Z kolei przy wózkach zasilanych gazem, weryfikacji wymaga butla, zwłaszcza pod względem szczelności i prawidłowego podłączenia. 

Co mówią przepisy BHP o bezpieczeństwie w trakcie obsługi wózka?

Zgodnie z przepisami przed rozpoczęciem pracy z pojazdem jako operator wózka widłowego powinieneś zapoznać się z instrukcją jego obsługi, a także z zasadami ruchu panującymi w zakładzie pracy np. w zakresie dopuszczalnej prędkości na poszczególnych odcinkach tras przejazdu. 

Podczas operowania wózkiem musisz też przestrzegać kilku zasad:

 • zachować ostrożność przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju manewrów,
 • dostosować prędkość do warunków pracy,
 • unikać gwałtownego ruszania, skręcania, a także hamowania.

W trakcie przejazdu bez ładunku widły zawsze musisz opuszczać do pozycji transportowej, a maszt przechylić na siebie. Z kolei chcąc podnieść ładunek umieszczony na palecie, najpierw należy do niego wolno podjechać, a potem ostrożnie umieścić widły w prowadnicach palety. Po powolnym podniesieniu ładunku musisz jeszcze przechylić maszt na siebie, tak aby uniemożliwić zsunięcie się transportowanego towaru. 

przepisy bhp wozek widlowy

Co mówią przepisy BHP o jeździe tyłem wózkiem widłowym?

Chcąc przestrzegać przepisów BHP, musisz pamiętać, że jazda do tyłu wózkiem widłowym jest dopuszczalna jedynie w następujących sytuacjach:

 • podczas manewrów, jeśli transportowany ładunek zasłania widok do przodu,
 • przy zjeżdżaniu z ładunkiem z pochyłości,
 • w trudno dostępnych przestrzeniach.

W obu przypadkach jako operator pojazdu musisz zachować szczególną ostrożność, a przede wszystkim sprawdzić, czy z tyłu nie znajdują się ludzie lub jakieś przeszkody. 

Co mówią przepisy BHP o podejmowaniu ładunków z półek?

Według zasad BHP przed podjęciem ładunków z półek za pomocą wózka widłowego jego operator powinien najpierw sprawdzić, czy ich masa jest odpowiednia dla danego pojazdu. Dopiero po takiej weryfikacji można wsunąć widły w konstrukcję palety i powoli ją podnieść, pamiętając, by nie zaczepić półek lub innych elementów konstrukcji regału. Kolejnym krokiem powinno być przechylenie masztu oraz odjechanie od regału na bezpieczną odległość. Wtedy można już opuścić ładunek oraz rozpocząć jego transport pojazdem. 

Chcesz wiedzieć więcej o przepisach BHP przy operowaniu wózkami widłowymi? Zapisz się na kurs do Strefy Szkoleń 3S!

Powyżej opisaliśmy jedynie najważniejsze zasady BHP obowiązujące przy operowaniu wózkami jezdniowymi z mechanicznym napędem podnoszenia. Jeśli chcesz je poznać gruntownie, zapisz się na kurs, jaki organizuje Strefa Szkoleń 3S. Nasze szkolenia na wózki widłowe zapewniają nie tylko solidną dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej, ale też skutecznie przygotowują do egzaminów UDT.