W związku ze zmianami w prawie wszystkie urządzenia transportu bliskiego należące do firmy muszą mieć obliczony tzw. resurs. Jest to wyrażony w odpowiednich jednostkach czas pracy, w którym gwarantowana jest sprawność maszyny oraz bezpieczeństwo jej operatora. Jego dokładna lub szacunkowa wartość dotyczy wszystkich UTB, które podlegają kontroli przeprowadzanej przez Urząd Dozoru Technicznego. Jeśli chcesz wiedzieć, dlaczego należy określać resurs oraz jak wykonuje się jego obliczanie, zapoznaj się z treścią naszego artykułu.

​Czym jest resurs urządzenia?

Resurs to czas eksploatacji urządzenia transportu bliskiego wyrażony w odpowiednich dla niego jednostkach. Wyznacza graniczne parametry stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego maszyny. Określony jest on liczbą cykli pracy, a w przypadku mechanizmów – liczbą godzin w prognozowanym okresie eksploatacji z uwzględnieniem obciążenia nominalnego. Stopień wykorzystania resursu szacuje się dla urządzeń, nad którymi sprawuje nadzór Urząd Dozoru Technicznego.

Dlaczego dla UTB określa się resurs?

Pewnie się zastanawiasz, dlaczego w ogóle wprowadzono resurs dla UTB? Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo operatora oraz przepisy BHP. Maszyny w trakcie użytkowania zużywają się i po pewnym czasie należy wymienić je na nowe. Trzeba tylko wiedzieć, kiedy to zrobić. Z pewnością nie należy czekać do momentu, aż urządzenie całkowicie się popsuje, ponieważ już wcześniej może stwarzać zagrożenie lub pracować z niską wydajnością. Natomiast w momencie, gdy znany jest resurs UTB można w odpowiednim momencie zastąpić starą maszynę nową lub przeprowadzić niezbędne działania serwisowe w celu ponownego dopuszczenia jej do eksploatacji. Z pewnością pomocne w tym zakresie są nasze specjalistyczne szkolenia, które podnoszą kwalifikacje pracowników, dzięki czemu zdobywają oni wiedzę na temat prawidłowej konserwacji oraz obsługi urządzeń dźwignicowych.

​Na czym polega obliczanie resursu?

Każde urządzenie może być w różnym stopniu obciążane, co przekłada się bezpośrednio na jego awaryjność i żywotność. Danych niezbędnych do obliczenia resursu należy szukać przede wszystkim w dokumentacji producenta, świadectwach, certyfikatach oraz na tablicach znamionowych UTB. Jeśli jednak dostęp do tych informacji jest utrudniony lub wręcz niemożliwy, przy kalkulacji należy wziąć pod uwagę m.in.:

  • liczbę i długość cykli pracy,

  • fachową ocenę stanu technicznego urządzenia,

  • wielkość obciążenia,

  • specyfikację techniczną innych urządzeń.

Znając ten wszystkie parametry, można z dużą dokładnością obliczyć resurs urządzenia transportu bliskiego. W przypadku niepełnych danych należy oszacować jego wielkość.

Kto odpowiada za określenie stanu technicznego UTB?

Istotne jest również, aby resurs UTB został obliczony przez osobę kompetentną, która ma niezbędną wiedzę na temat budowy oraz eksploatacji maszyn. Ponadto wymagana jest od niej znajomość przepisów prawa oraz obowiązujących norm. Taki pracownik lub specjalista z firmy zewnętrznej powinien również stale monitorować urządzenia pod kątem zużycia komponentów i po dokładnym sprawdzeniu kluczowych funkcji, wydać orzeczenie na temat stopnia wykorzystania resursu.

W Specjalnej Strefie Szkoleń 3S proponujemy szkolenia dla operatorów i konserwatorów, którzy są zobowiązani do przestrzegania zasad prawidłowej obsługi maszyn. Nasze kursy są dostępne w formie stacjonarnej oraz online i znakomicie przygotowują pracowników do wykonywania obowiązków. Stawiamy przede wszystkim na wysoką jakość materiałów dydaktycznych oraz profesjonalną kadrę. Przeprowadzamy również instruktaż stanowiskowy w firmie, podczas którego przyszli pracownicy zapoznają się z zasadami BHP oraz uczą się prawidłowej obsługi urządzeń.

U nas znajdziesz najlepsze szkolenia dla operatorów I konserwatorów UTB!

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze

Z całą pewnością określenie resursu UTB pozwala lepiej zaplanować procesy i zwiększa wydajność pracy. Dzięki niemu wiadomo, kiedy maszyna wymaga remontu lub wymiany na nową. Pamiętaj również o kursach dla pracowników, które poprawiają efektywność i bezpieczeństwo, pozwalając osiągnąć wyznaczone cele. U nas znajdziesz specjalistyczne, najlepsze szkolenia dla operatorów i konserwatorów urządzeń dźwignicowych dla firm. Naszą ofertę kierujemy do klientów z różnych branż: zakładów produkcyjnych, przedsiębiorstw budowlanych oraz handlowych. Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły!

The form you have selected does not exist.