Ochrona pracowników to fundament zaufania zatrudnionego względem przedsiębiorcy, lecz także jego obowiązek, którego niespełnienie może wiązać się z wieloma różnorodnymi karami ze strony inspekcji prawa pracy. Obecnie funkcjonująca dyrektywa 89/656/EWG precyzyjnie określa to, co można uznać za środki ochrony indywidualnej oraz to, jakimi kryteriami należy się kierować w razie ich wyboru. Niestety niewielu przedsiębiorców ma na ten temat pojęcie, przez co rozpoczynając swoją działalność raczej błądzą we mgle. W artykule wyjaśniamy, czym są środki ochrony osobistej, co wchodzi w jej skład i w jakim celu służą.

Spis treści

Jaka jest definicja środków ochrony indywidualnej?

Kwestię skutecznego zabezpieczenia pracowników przed wpływem czynników zewnętrznych typowych dla danego stanowiska warto rozpocząć od zapoznania się z definicją środków ochrony indywidualnej. Wyżej przytoczona dyrektywa precyzyjnie określa ten termin jako formę zabezpieczenia zatrudnionych przed wpływem niekorzystnych warunków pracy na zdrowie psychiczne oraz fizyczne, poprzez zagwarantowanie im wszystkich niezbędnych w tym celu środków.

Środki powinny zostać dostosowane zarówno do cech fizycznych danego pracownika, w tym jego wzrostu, wagi czy preferencji względem rozmiarów ubrań, jak i do obejmowanego stanowiska pracy. Inna ochrona indywidualna będzie przeznaczona dla pracownika huty lub zakładu wytwórstwa, a inna dla pracownika ochrony.

Co zalicza się do środków ochrony indywidualnej?

Wszystkie środki ochrony indywidualnej są przeznaczone do skutecznej ochrony każdego pracownika, diametralnie różnią się jednak pomiędzy sobą w zasadzie wszystkim – od konstrukcji, poprzez zastosowanie, aż na stylistyce kończąc.

Absolutnie podstawowym wyposażeniem każdego zatrudnionego jest oczywiście ochrona fizyczna ciała przed zgubnymi warunkami pracy, w tym:

 • obuwie ochronne,
 • okulary ochronne,
 • szelki do pracy na wysokościach,
 • hełmy,
 • kombinezony specjalistyczne.

Warto wiedzieć, że do powyższej grupy nie można zaliczyć standardowych środków ochrony osobistej i odzieży roboczej o typowym przeznaczeniu, w tym spodni, butów bądź czapek chroniących przed chłodem. Ponadto środki ochrony osobistej nie obejmują również akcesoriów do samoobrony czy też wyposażenia sportowców i wielu innych artykułów.

Jak można podzielić środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej dzielą się na wiele pojedynczych grup, dzięki którym ich klasyfikacja jest stosunkowo prosta oraz, jak się okazuje, bardzo ułatwia wszelkie prace związane z wyborem odpowiednich przedmiotów przez pracodawcę. Wśród wielu grup warto wymienić środki ochrony:

 • głowy,
 • oczu,
 • kończyn,
 • twarzy,
 • słuchu,
 • układu oddechowego,
 • specjalistyczne, w tym izolujące ciało od promieniowania rentgenowskiego,
 • przeznaczone do prac na wysokościach.

Warto wiedzieć, że ochrona indywidualna to dość elastyczny termin, który opisuje zupełnie różnorodne środki o ścisłym przeznaczeniu. Rzadko są wymienne – każdy pracownik wymaga zastosowania zupełnie odrębnych przedmiotów i odzieży.

Środki ochrony indywidualnej

Kiedy stosować i jak dobrać środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej należy bezwzględnie stosować w przypadku, gdy eliminacja wszelkich zagrożeń wynikających z pracy w niesprzyjających warunkach jest niemożliwa lub wiązałaby się z wieloma utrudnieniami także dla pracownika. Oznacza to sytuację, w której zastosowanie środków ochrony zbiorowej nie przynosi żadnych wymiernych skutków lub skutki te nie są zadowalające. Przed ostatecznym wdrożeniem środków ochrony osobistej należy ocenić oczywiście ryzyko panujące w danym zakładzie. To obowiązek pracodawcy, który powinien zlecić zewnętrznej firmie ocenę ryzyka poprzez precyzyjną analizę.

Ochrona indywidualna to szerokie pojęcie, a jego spełnienie jest bardzo istotne dla każdego pracodawcy. Konsekwencje są bardzo duże. Pracodawca może otrzymać dużą finansową karę za brak zagwarantowania odpowiednich środków swoim pracownikom, a pracownik – za zrezygnowanie z ich noszenia mimo ewidentnego obowiązku w danym zakładzie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapisz się na jeden z kursów Strefy Szkoleń 3S!

Koniecznie zapisz się na kurs, w którym poznasz z bliska wszystkie środki ochrony osobistej. Wybierz Strefę Szkoleń 3S i osiągnij na ten temat pełną wiedzę niezbędną do prowadzenia biznesu zgodnie z prawem.