Wiele zadań związanych z wykorzystaniem maszyn wymaga ścisłego przestrzegania zasad oraz ogromnej ostrożności podczas pracy. Powinien pamiętać o tym każdy operator podestów ruchomych, ponieważ w tym zawodzie chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie. Obsługa sprzętów służących do przenoszenia narzędzi oraz ludzi to duża odpowiedzialność, dlatego nawet po pozytywnym zaliczeniu egzaminu UDT niezbędne jest regularne odświeżanie wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności. Tylko dzięki temu możliwe jest uniknięcie wypadków w zakładach pracy czy na placach budowy. Warto zapoznać się z naszymi poradami oraz ofertą szkoleń 3S!

Spis treści

Co jest potrzebne do eksploatacji podestów ruchomych?

Wśród najważniejszych aspektów, bez których praca operatora podestów ruchomych jest niemożliwa, wymienić należy przede wszystkim zezwolenia. Mowa tutaj zarówno o dokumentach potwierdzających zdanie egzaminu i kwalifikacje samego pracownika, jak i zezwoleniach UDT dopuszczających konkretną maszynę do użytku. Ponadto niezbędne jest odpowiednie wyposażenie, które należy dostarczyć osobie obsługującej sprzęt, a także każdemu, kto będzie przebywał na podnoszonej platformie. Jest to między innymi odzież ochronna, uprzęże bezpieczeństwa czy – w razie konieczności doświetlenia – dodatkowe reflektory.

Jak bezpiecznie eksploatować podesty ruchome?

Aby właściwie korzystać z maszyn, należy zadbać o to, by w pobliżu miejsca obsługi zawsze znajdowała się instrukcja eksploatacji danego urządzenia. Choć operator podestów ruchomych powinien znać kluczowe zasady i podstawy sterowania, a także zaliczyć egzamin UDT, to praca z konkretnym modelem może okazać się czymś nowym. Dlatego wszelkie niezbędne parametry sprzętu oraz regulamin bezpieczeństwa musi zawsze pozostawać w zasięgu pracowników. Oczywiście niezbędne jest także dopilnowanie, aby użytkowane urządzenie było sprawne oraz regularnie konserwowane w ramach cyklicznych kontroli i badań okresowych. 

Kto może obsługiwać podesty ruchome?

Podobnie jak w przypadku dziesiątek innych maszyn, które można znaleźć w zakładach pracy, do obsługi podestów ruchomych należy mieć niezbędne uprawnienia. Operatorem może zostać osoba, która ukończyła odpowiednie szkolenia zawodowe, a także zdała egzamin organizowany przez UDT. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym uzyskane kwalifikacje pozwalają na wykorzystywanie wspomnianych wcześniej sprzętów, a także na ich konserwację w ramach codziennej eksploatacji. Modernizacje i naprawy pozostają natomiast w kompetencjach zakładów uprawnionych przez Urząd Dozoru Technicznego.

wyciek-z-maszyny

Stan techniczny podestów ruchomych – przygotuj się na egzamin!

Bardzo ważne jest, aby każdy operator podestów ruchomych znał zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu, na którym przewozi się innych ludzi lub ciężkie narzędzia. Taka osoba może bez przeszkód podejść do egzaminu UDT i wykazać się swoją wiedzą, aby uzyskać niezbędne kwalifikacje. W Strefie Szkoleń 3S dbamy o to, aby każdy kursant przyswoił niezbędne informacje i wiedział, jak należy obsługiwać i serwisować sprzęty w zakładach pracy. Uczęszczając na nasze zajęcia przygotowawcze, dowiesz się między innymi, że:

  • wyciek zewnętrzny oleju w układzie hydraulicznym podestu będzie dyskwalifikował urządzenie z bezpiecznej eksploatacji, gdy będą widoczne odrywające się krople z któregokolwiek elementu hydraulicznego;
  • nieszczelność w układzie hydraulicznym podestów może objawiać się przeciekiem wewnętrznym i niekontrolowanym opadaniem platformy;
  • podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator dokonuje oceny w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji, a w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy;
  • podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator sprawdza stan wyposażenia podestu, dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego podestu, a także wykonuje próby ruchowe bez obciążenia i z obciążeniem nominalnym.

Za utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzenia odpowiedzialny jest pracodawca, jednak regularna kontrola podczas eksploatacji leży po stronie operatora podestów ruchomych. Podstawowa konserwacja jest niezbędna, aby użytkowanie sprzętu było bezpieczne, a jego kondycja utrzymywała się na dobrym poziomie. W ramach przygotowania do egzaminu UDT dowiesz się także, że w przepisach uwzględniono wymóg odtworzenia historii eksploatacji urządzeń transportu bliskiego. Jest to związane z projektowanym bezpiecznym okresem użytkowania UTB, czyli tzw. resursem.

Wybierz praktyczne szkolenia na operatora podestów technicznych na Śląsku!

Zachęcamy do udziału w naszych praktycznych szkoleniach zawodowych! W czasie kursów 3S zdobędziesz nowe kwalifikacje i przygotujesz się do egzaminu UDT, ale także odświeżysz swoją wiedzę, jeżeli pracujesz już na stanowisku operatora podestów ruchomych. Dzięki profesjonalnemu wsparciu dowiesz się wszystkiego, co niezbędne, aby pracować efektywnie i bezpiecznie. Dbamy o to, aby osoby uczęszczające na nasze zajęcia posiadały niezbędne przeszkolenie oraz wykazywał się znajomością aktualnych przepisów. Zapraszamy do kontaktu!