Jak już wszyscy doskonale wiemy, wszelkie bezterminowe uprawnienia UDT stają się z dniem 1 czerwca 2019 roku terminowe, a okres ich ważności wynosi, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, 5 lat. Okres ten płynie nieprzerwanie od 1 czerwca 2019 roku, zatem wszystkie stracą ważność, oczywiście bez ich odnowienia, już 1 stycznia 2024 roku. Warto się pospieszyć, aby złożyć wniosek w najdogodniejszej dla siebie chwili. Cały proces mimo pewnych uciążliwości wcale nie jest zbyt kłopotliwy, może jednak sprawiać trudności osobom niezorientowanym w zagadnieniach prawniczych.

Warto wiedzieć, że Rozporządzenie wniosło wiele zmian nie tylko w kwestii ważności uzyskanych pozwoleń, lecz także innych, bardziej prozaicznych kwestii. Dotychczas na plakietce zaświadczającej o posiadaniu uprawnień UDT znajdował się ich numer, zakres oraz kategoria i sporo niewykorzystanej przestrzeni. Teraz jednak plakietka jest bardziej czytelna ze względu na jej zielony przeważający kolor, dzięki któremu wszystkie informacje istotne dla pracodawców i kontrolerów widoczne są już na pierwszy rzut oka. Największa zmiana dotyczy odwrotu plakietki, gdzie znajduje się obecnie również wiersz dotyczący ważności wybranych uprawnień.

Spis treści

Nowe uprawnienia UDT – kategorie urządzeń i okres ważności

Nowe uprawnienia UDT obejmują praktycznie wszystkie dotychczasowe maszyny z tym jednak zastrzeżeniem, że wybrane z nich można obsługiwać po przedłużeniu ważności przez 10 lat, a inne przez okres 5 lat.

  • Przez 10 lat można obsługiwać żurawie przenośne, przewoźne i stacjonarne, które składają się z wysięgnika o ruchu obrotowym, a także suwnice, wciągniki i wciągarki ze sterowaniem z kabiny i z poziomu roboczego. 10-letni okres ważności obowiązuje także uprawnienia na niektóre wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty stacjonarne, maszynowe, wiszące i kolejowe.
  • Przez 5 lat można obsługiwać żurawie samojezdne oraz szynowe, wieżowe, szybko montujące, na pojazdach kolejowych, a także pływające i pokładowe. Ponadto 5-letni czas ważności uprawnień obowiązuje w przypadku suwnic oraz wciągarek i wciągników ogólnego i specjalnego przeznaczenia, a także niektórych wózków jezdniowych podnośnikowych. Podobnie jest w przypadku przejezdnych podestów ruchomych.

Uprawnienia UDT bez daty ważności – czy trzeba je przedłużać?

Warto wiedzieć, że uprawnienia UDT bezterminowe i wydane przed 1 czerwca 2019 roku muszą być przedłużane co 5 lub 10 lat i wynika to bezpośrednio z ustawy. Brak spełnienia tego obowiązku jest bardzo dotkliwy, gdyż zainteresowany będzie musiał ponownie przejść egzamin UDT i uzyskać uprawnienia ponownie. Warto pilnować terminu i złożyć wniosek do 30 września 2023 roku (na 3 miesiące przed ostateczną datą 1 stycznia 2024 roku).

przedluzenie-waznosci-uprawnien-udt

Imienne zezwolenia wydane przez pracodawców do obsługi wózków jezdniowych

Certyfikaty i świadectwa o ukończeniu wybranego kursu, znane także jako zezwolenia imienne, nie są obecnie substytutem uprawnień upoważniających zainteresowanego do obsługi wózków. Pracodawcy, którzy chcieli w jakikolwiek sposób zmniejszyć obciążenie finansowe pracownika oraz firmy, wydawali zaświadczenia wewnątrzzakładowe, na podstawie których wybrany pracownik mógł – lecz wyłącznie na terenie danego zakładu – przeprowadzać prace wózkami. Teraz jednak nie ma takiej możliwości.

Pracownik posiadający zezwolenie imienne może w dalszym ciągu pracować na jego podstawie, lecz tylko do ściśle określonego czasu.

  • imienne zezwolenie wydane do 31.12.2004 roku straci ważność dnia 31.12.2023 roku,
  • imienne zezwolenie wydane do 31.12.2014 roku straci ważność dnia 31.12.2026 roku,
  • imienne zezwolenie wydane po 01.01.2015 roku straci ważność dnia 31.12.2027 roku.

Jeszcze inaczej wygląda kwestia operatorów wózków widłowych, którzy uzyskali uprawnienia upoważniające do ich obsługi przed 2004 rokiem.

Skorzystaj z naszych kursów na strefaszkolen3s.pl i ciesz się z ważnych uprawnień UDT!

Uzyskanie uprawnień UDT wymaga nieco zachodu, podobnie jest w kwestii przedłużenia tych, które były przed 1 czerwca 2019 roku wydane bezterminowo. W strefaszkolen3s.pl możesz z łatwością odbyć kurs i w dalszym ciągu pracować w swoim zawodzie, bez żadnych przestojów oraz długiego załatwiania spraw formalnych. Duża pomoc specjalistów z całą pewnością okaże się bardzo istotna.