Przestrzeganie zasad BHP w każdej pracy jest bardzo ważne. W przypadku osób wykonujących obowiązki magazynowe z użyciem maszyn jest to szczególnie istotny aspekt, który należy opanować nie tylko przed egzamin UDT, ale także podczas codziennych zajęć. Jest to także obligatoryjny element szkoleń zawodowych na Śląsku przeprowadzanych przez firmę Strefa Szkoleń S3.

Spis treści

Poznaj podstawowe zasady BHP w magazynie

Każdy, kto chce pracować jako operator urządzeń technicznych, musi zdobyć odpowiednie uprawnienia. Egzamin UDT składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W tej pierwszej kategorii mieszczą się podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy związane z:

  • ścieżkami ewakuacyjnymi w magazynie,
  • alejami transportowymi i przejściami,
  • wyposażeniem technicznym składu,
  • warunkami panującymi w przestrzeni magazynowej,
  • ochrony przeciwpożarowej,
  • wysokim składowaniem towarów.

Odpowiednie przygotowanie do egzaminu powinno obejmować także aspekt teoretyczny BHP. Wybierając szkolenia zawodowe na Śląsku, warto sprawdzić, czy ich program zawiera dokładne omówienie takich zagadnień, jak odpowiednie oświetlenie, poziom hałasu czy też temperaturę panującą w przestrzeni składowej.

Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie BHP?

Do zadań przedsiębiorcy należy zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy. Podchodząc do egzaminu UDT trzeba posiadać wiedzę o tym, jakie obowiązki muszą zostać w tych zakresie spełnione przez pracodawcę. Podstawowe wymagania wobec zatrudniającego obejmują:

  • dostosowanie miejsca pracy do przepisów BHP,
  • reagowanie na potrzeby pracowników w tym zakresie,
  • wykonywanie wszelkich zaleceń wydawanych przez organy nadzoru.

Zgodnie z kodeksem pracy nieprzestrzeganie przez pracodawcę przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jest objęte karą od 1 000 do 30 000 zł. Jednak nie wszystkie obowiązki leżą po stronie osoby zatrudniającej, z tego względu wykładowcy podczas szkoleń zawodowe wskazują także te elementy, których przestrzeganie leży po stronie pracownika. 

Wymagania, które powinien spełniać pracownik

Pracownik musi mieć świadomość, jak zachowywać się w trakcie pracy, by nie działać niezgodnie z przepisami BHP. Wiedza tę musi posiadać już przed egzaminem UDT, gdyż zostanie ona sprawdzona w trakcie egzaminu. Kodeks pracy nakłada na pracownika różnego rodzaju obowiązki, których musi przestrzegać podczas wykonywania zadań. Podstawowym wymaganiem jest znajomość przepisów oraz stałe uaktualnianie tej wiedzy poprzez kursy i instruktaże.

Wszyscy pracownicy mają także obowiązek stosowania przepisów podczas pracy. Szkolenia zawodowe przygotowujące do egzaminu UDT mają w swoim programie wiadomości z zakresu BHP oraz informacje o tym, jak dbać o należyty stan maszyn i urządzeń, a także jak stosować środki ochrony zbiorowej oraz indywidualnej dla pracowników.

strefa-szkolen-3s

Jakich pytań odnośnie do BHP możesz się spodziewać?

Na egzaminie UDT niektóre pytania często się powtarzają. W odniesieniu do zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy najczęściej może to być zadanie, które będzie skupiało się na tym, czego nie może robić osoba obsługująca urządzenie. Przykładowe pytanie: wymień kilka czynności zabronionych operatorowi wózka zgodnie z BHP wózka widłowego albo jakich czynności stanowczo nie może wykonywać operator podestów ruchomych na podstawie przepisów BHP.

Pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą także dotyczyć wszelkich aspektów ochrony osobistej czy indywidualnej. Rzetelnie ukończone szkolenie zawodowe na Śląsku sprawi, że kursant będzie miał odpowiednią wiedzę, która pozwoli mu na bezproblemowe zdobycie kwalifikacji do obsługi urządzeń technicznych.

Strefa Szkoleń 3S – profesjonalne przygotowanie do egzaminu UDT

Praca w branży przemysłowej lub budowlanej często wiąże się z koniecznością posiadania uprawnień operatora wózków widłowych czy suwnic. Zdobycie takich kompetencji poprzedza egzamin UDT. Żeby zdać testy — teoretyczne oraz praktyczne — należy zdobyć odpowiednią wiedzę z zakresu budowy urządzenia, czynności operatora oraz zagadnień BHP. Profesjonalne przygotowanie zapewni odpowiedni kurs. Szkolenia zawodowe na Śląsku oferowane przez firmę Strefa Szkoleń S3 przygotowują nie tylko do egzaminu, ale także przekazują umiejętności, które pozwolą znaleźć lepiej płatną pracę i zyskać większą stabilność życiową.

The form you have selected does not exist.