Jeżeli chcesz zająć się pracą ze sprzętem wykorzystującym zaawansowane mechanizmy i technologie, warto dowiedzieć się, z czym związana będzie eksploatacja tego rodzaju urządzeń. Jednym z kluczowych aspektów działania Urzędu Dozoru Technicznego jest dozór techniczny, czyli działania zapewniające bezpieczne funkcjonowanie urządzeń. Formą dozoru technicznego są badania, które regulują sprawne funkcjonowanie maszyn. Wiedza na temat form dozoru będzie przydatna między innymi, gdy planujesz pracę jako operator wózka, suwnic czy podestów ruchomych, ponieważ takie zagadnienia mogą pojawić się na egzaminie UDT. Na praktycznym szkoleniu zawodowym w Strefie Szkoleń 3S profesjonalnie przygotujemy Cię do egzaminu UDT!

Spis treści

Dozór techniczny urządzeń

W zakres pracy Urzędu Dozoru Technicznego wchodzi wiele różnych zadań, m.in. dozór nad naprawami i modernizacją, uprawnianie zakładów, uznawanie laboratoriów czy poświadczanie kwalifikacji. W poniższym artykule skupimy się wyłącznie na formach dozoru technicznego. W myśl ustawy przeglądem objęte są sprzęty takie jak:

  • urządzenia ciśnieniowe,
  • urządzenia transportu bliskiego,
  • urządzenia do odzyskiwania par paliwa.

W przypadku urządzeń transportu bliskiego to na osobie eksploatującej spoczywa zgłoszenie się do właściwej jednostki UDT, wraz z niezbędną dokumentacją. 

To wiedza, którą powinna posiadać każda osoba przygotowująca się do egzaminu UDT i przechodząca przez szkolenia na suwnice, z obsługi wózków jezdniowych czy kurs na operatora podestów ruchomych. Praktyczne szkolenia zawodowe przeprowadzane przez Strefę Szkoleń 3S pomagają zdobyć niezbędne informacje.

Pełny dozór techniczny

Badanie musi być przeprowadzone już przed pierwszym uruchomieniem maszyny. Po wysłaniu zgłoszenia do UDT i przeprowadzeniu odbioru wydana zostaje decyzja zezwalająca na eksploatację. Ponadto sprawdzone powinny być zaświadczenia osób obsługujących sprzęt oraz jego konserwatorów. Po pełnej kontroli wykonywane są także okresowe oraz doraźne badania techniczne, mające na celu potwierdzenie sprawności urządzenia.

Tego rodzaju kompleksowe sprawdzenie dotyczy między innymi dźwigów budowlanych, żurawi szynowych, podestów ruchomych, wózków jezdniowych czy wszelkich suwnic z napędem innym niż ręczny.

Ograniczony dozór techniczny

Z ograniczonym dozorem technicznym wiążą się procedury analogiczne do tych, związanych z pełnym dozorem. Konieczne zatem jest zgłoszenie maszyny do UDT, pełna kontrola przed pierwszym uruchomieniem, czyli tzw. badania odbiorcze oraz potwierdzenie kwalifikacji operatora maszyny i jej konserwatora. Jedyną różnicę stanowi fakt, że w tym wypadku pomijane są badania okresowe, natomiast nadal przeprowadza się badania doraźne. Dzielą się one na:

  • badania eksploatacyjne po zgłoszeniu przez właściciela urządzenia,
  • badania kontrolne w terminach określonych przez rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego,
  • badania poawaryjne lub powypadkowe, wykonywane po niebezpiecznym uszkodzeniu lub wypadku, mającym miejsce podczas eksploatacji.

Wśród urządzeń objętych ograniczonym dozorem znajdują się między innymi stacjonarne podesty ruchome, dźwigi stałe i przewoźne, wyciągi towarowe, wózki jezdniowe sterowane zdalnie czy suwnice z napędem ręcznym. 

egzamin-udt-suwnice

Uproszczony dozór techniczny

W tym wypadku badanie jest przeprowadzane wyłącznie przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Na podstawie wydanego zezwolenia sprzęt może być używany i konserwowany przez osoby, które przeszły odpowiednie kursy i szkolenia praktyczne oraz zdały niezbędny egzamin. Kiedy już inspektor UDT wyda zgodę na działanie maszyny, operator może pracować bez przeszkód przez cały czas, jako że uproszczony dozór pomija konieczność badań okresowych.

Przygotuj się do egzaminu UDT ze Strefą Szkoleń 3S!

Oferujemy profesjonalne wsparcie każdej osobie planującej przystąpienie do egzaminu UDT. Przeprowadzimy szkolenia na suwnice, przygotujemy do pracy przy podestach ruchomych oraz zorganizujemy kurs obsługi wózków jezdniowych. Praktyczne szkolenia zawodowe w Strefie Szkoleń 3S to pierwszy krok do zdobycia niezbędnych uprawnień. Wybierz nową ścieżkę kariery i dowiedz się, jak wiele możesz zyskać, zostając fachowym operatorem maszyn!

The form you have selected does not exist.