Prowadząc szkolenia zawodowe, w tym dla przyszłych operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych, często spotykam się z pytaniem „Jak wygląda egzamin UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe?”. Dlaczego dzisiaj chciałam opisać więcej o tym egzaminie.

Na czym polega egzamin UDT?

Skrót UDT oznacza Urząd Dozoru Technicznego i to właśnie najczęściej Inspektorzy z UDT egzaminują naszych kursantów.

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Część teoretyczna
 2. Część praktyczna

Część teoretyczna egzaminu w ramach obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego polega na wypełnieniu testu.

Test składa się z 15 pytań, jest testem jednokrotnego wyboru – czyli oznacza to to, iż tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Spośród 15 pytań na 11 należy prawidłowo odpowiedzieć aby zaliczyć część teoretyczną.

Czego dotyczą pytania egzaminacyjne UDT?

Na teście są pytania dotyczące:

 • dozoru technicznego – przepisów
 • towaroznawstwa
 • przepisów bhp
 • przepisów dotyczących zaświadczeń
 • budowy wózka (część elektryczna, mechaniczna, hydraulika)
 • wymagań, które musi spełnić operator
 • wymagań, które musi spełnić kandydat na operatora
 • diagramów udźwigu

BARDZO WAŻNE!
Na testach jest zwykle 5 pytań dotyczących diagramów udźwigu. Zazwyczaj osoby, które mają problemy z diagramami, mają trudność, aby zaliczyć test, ponieważ można mieć tylko 4 błędy.

Dlatego na naszych szkoleniach zwracamy szczególną uwagę na moduł z zakresu diagramów udźwigu, tak aby każdy rozumiał i potrafił odczytywać parametry diagramów.

Poniżej przykład diagramu:

Okazuje się, że kiedy do egzaminu podchodzą doświadczeni operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych, (bez wcześniejszego przygotowania teoretycznego)to mają spore problemy, aby zaznaczyć prawidłową odpowiedź na teście.

Dlatego tak ważne jest, aby podejść do egzaminu po wcześniejszym przygotowaniu się do niego.

Poniżej przedstawiam przykładowe pytanie, które często pojawia się na testach egzaminacyjnych.

Jakie jest przykładowe pytanie egzaminacyjne UDT?

URZĄDZENIE TECHNICZNE OBJĘTE DOZOREM TECHNICZNYM MOŻE BYĆ EKSPLOATOWANE NA PODSTAWIE:
a) zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
b) ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
c) oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
d) deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

 

Znasz odpowiedź? Jeśli tak, gratuluję 🙂

Jak wygląda część praktyczna egzaminu UDT?

Część praktyczna egzaminu polega na poprawnym wykonaniu manewrów zadanych przez Komisję egzaminacyjną.

Zwykle należy prawidłową podjąć paletę, zrobić z paletą „Ósemkę” między pachołkami tyłem bądź przodem i odstawić prawidłową paletę we wskazane miejsce.

Podczas praktyki ocenianych jest wiele elementów, m.in.:

 • czy kandydat na operatora prawidłowo wsiadł na wózek
 • czy kandydat na operatora zapiął pasy bezpieczeństwa
 • czy kandydat na operatora potrafi płynnie posługiwać się wózkiem, na którym zdaje egzamin
 • czy kandydat na operatora prawidłowo podejmuje i odstawia paletę
 • i inne…

Tych elementów jest sporo, ale jeśli jesteś dobrze przygotowany/przygotowana do części praktycznej, nie masz się czego obawiać.

Pamiętaj, że spokój podczas egzaminu jest bardzo ważny!

Czy już dzięki temu artykułowi wiesz, jak wygląda egzamin UDT na wózki jezdniowe podnośnikowe?

Jestem przekonana, że jeśli jesteś dobrze przygotowana/przygotowany zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej do egzaminu, to będzie to dla Ciebie sama przyjemność i tego właśnie Ci życzę! A jeśli potrzebujesz wsparcia w tym zakresie, zapraszam na przygotowanie teoretycznie do egzaminu UDT na wózki lub na szkolenia UDT.

Zostań ze mną w kontakcie!

The form you have selected does not exist.