Które urządzenia mogę obsługiwać na podstawie konkretnej kategorii zaświadczeń kwalifikacyjnych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych mamy następujące rodzaje urządzeń, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem kwalifikacyjnym.

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze

Przy wózkach mamy 2 kategorię uprawnień.

Pierwsza kategoria uprawnień – ważne na 10 lat to:

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Druga kategoria uprawnień – ważne na 5 lat to:

wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

(na podstawie tej kategorii, która jest najwyższą kategorią uprawnień na wózki możemy obsługiwać również pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia)

SUWNICE

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze szkolenie

Pierwsza kategoria uprawnień – ważne na 10 lat to:

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

(w tym przypadku egzamin zdajesz na suwnic n. z poziomu 0 a możesz obsługiwać suwnicę hakową ogólnego przeznaczenia sterowaną z poziomu roboczego 0 lub z kabiny, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia)

Druga kategoria uprawnień – ważne na 5 lat to:

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

(aby zdobyć te uprawnienia, egzamin praktyczny musisz zdać na jakiejkolwiek suwnicy specjalnej, np. czerpakowej lub chwytnikowej. Na podstawie tego zaświadczenia kwalifikacyjnego możesz obsługiwać suwnicę hakową ogólnego i specjalnego przeznaczenia sterowaną z poziomu roboczego 0 lub z kabiny, wciągniki i wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia)

Ważne: aktualna kategoria uprawnień na suwnice nie obejmuje możliwości obsługi żurawików warsztatowych.

Jeśli chcesz obsługiwać żurawiki to należy podejść do odrębnego egzaminu.

Poniżej opisana jest kategoria uprawnień na żurawie.

ŻURAWIE

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze szkolenia

Podział uprawnień na żurawie ze względu na rodzaj urządzeń:

1. Żurawie stacjonarne (dawne żurawiki warsztatowe) – uprawnienia na 10 lat

2. Żurawie przewoźne i przenośne – uprawnienia na 10 lat

(na podstawie takiego zaświadczenia kwalifikacyjnego możesz obsługiwać żurawie samojezdne, przewoźne i przenośne oraz wspomniane powyżej żurawie stacjonarne)

3. Żurawie samojezdne – uprawnienia na 5 lat

(na podstawie tych uprawnień możesz obsługiwać żurawie samojezdne, przewoźne i przenośne oraz stacjonarne)

4. Żurawie szynowe – uprawnienia na 5 lat

5. Żurawie wieżowe i szybkomontujące – uprawniena na 5 lat

(na podstawie powyższych uprawnień możesz obsługiwać żurawie wieżowe i szybkomontujące oraz szynowe)

6. Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych – uprawnienia na 5 lat

7. Żurawie pokładowe – uprawnienia na 5 lat

8. Żurawie pływające – uprawnienia na 5 lat

(mając uprawnienia na tego typu żurawie możesz obsługiwać żurawie pływające i pokładowe)

PODESTY RUCHOME

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze podesty ruchome

1. Podesty ruchome stacjonarne – uprawnienia na 10 lat

2. Podesty ruchome wiszące – uprawnienia na 10 lat

(na podstawie tego zaświadczenia możesz obsługiwać podesty ruchome wiszące oraz stacjonarne)

3. Podesty ruchome masztowe – uprawnienia na 10 lat

możesz obsługiwać podesty ruchome masztowe oraz stacjonarne)

4. Podesty ruchome przejezdne – uprawniena na 5 lat

(w tej kategorii zawarte są podesty dawniej nazywane wolnobieżnymi, nożycowymi i montowanymi na pojeździe)

5. Podesty na pojazdach kolejowych – uprawnienia na 10 lat

DŹWIGI

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze dźwigi szkolenie

1. Dźwigi budowlaneuprawnienia na 10 lat

(uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych towarowych i towarowo – osobowych oraz wyciągów towarowych)

2. Dźwigi towarowo – osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne – uprawnienia na 10 lat

(uprawnienia do obsługi dźwigów towarowo – osobowych ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny)

WCIĄGNIKI I WCIĄGARKI

kategorie uprawnień na urządzenia dźwignicowe Zabrze wciągniki wciągarki

W przypadku tych urządzeń można posiadać uprawnienia na:

1. Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – uprawnienia na 10 lat

2. Wciągniki i wciągarki specjalnego przeznaczenia – uprawnienia na 5 lat

(uprawniają również do obsługi wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia)

Pamiętaj, że teraz zaświadczenia kwalifikacyjne mają termin ważności. Należy minimum 3 miesiące przed upływem terminu ważności uprawnienia złożyć w odpowiednim oddziale dozoru technicznego wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Wzór tego zaświadczenia znajdziesz pod tym linkiem: WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Jeśli jesteś osobą, która posiada zaświadczenie wydane z dozoru bez terminu ważności (zdawałeś – zdawałaś egzamin przed 2019 rokiem), to też jesteś zobowiązany – zobowiązana złożyć powyższy wniosek. Zrób to najlepiej pod koniec 2023 roku.

Masz pytania, wątpliwości – napisz, zadzwoń.

The form you have selected does not exist.