Osoby obsługujące i dozorujące sieci elektroenergetyczne szczególnie narażone są na niebezpieczeństwa związane z porażeniem prądem czy wybuchem pożaru w swojej pracy. Nasze praktyczne szkolenia zawodowe pomogą Ci zdobyć wiedzę, jak uchronić się przed zwarciami instalacji i urządzeń, a także dowiedzieć się, jakie przepisy BHP są obowiązujące. Już dziś możesz odpowiednio przygotować się do egzaminu UDT, by uzyskać uprawnienia elektryczne i w bezpieczny sposób wykonywać swoją pracę. 

Spis treści

Najczęstsze powody pożarów instalacji

Od właściwie zaprojektowanej i zamontowanej instalacji elektroenergetycznej zależy bezpieczeństwo i komfort użytkowników budynku. Odpowiedni dobór materiałów, komponentów oraz ułożenie kabli to gwarancja, że prąd będzie docierał do urządzeń bez zakłóceń, a w instalacji trudno będzie o zwarcia. Natomiast osoby obsługujące, konserwujące i naprawiające instalacje, sieci i urządzenia powinny wiedzieć, jak wygląda prawidłowa eksploatacja sprzętów, a także znać zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Niezbędne informacje oraz umiejętności możesz zdobyć podczas naszych praktycznych szkoleń zawodowych przygotowujących do egzaminu UDT.

W czasie prowadzonych kursów dowiesz się więcej na temat tego, w jaki sposób powstają zwarcia i dlaczego są zagrożeniem. Warto jednak już tutaj zaznaczyć, że głównymi powodami wyładowań, a w efekcie pożarów i porażeń, są:

  • uszkodzenia instalacji,
  • zgniecenia oraz zagięcia przewodów,
  • niedokręcone gniazda, luźne przyłącza oraz wszelkiego rodzaju styki stwarzające ryzyko rozłączenia elementów,
  • uszkodzenia i naruszenia instalacji wynikające z jej zużycia lub przeciążenia.

Prąd zwarciowy i jego znaczenie dla bezpieczeństwa

Zwarcie jest jednym z najczęstszych skutków awarii lub błędów w wykonaniu instalacji elektrycznej. Osoba posiadająca uprawnienia elektryczne powinna zdawać sobie sprawę, jak łączyć przewody oraz które bezpieczniki zastosować, aby uniknąć kłopotów związanych z pojawieniem się zbyt dużego prądu. Warunki zwarciowe prowadzą do gwałtownego wzrostu temperatury, co skutkuje zapłonem izolacji przewodu, a w konsekwencji również wszystkiego, co znajduje się w pobliżu.

Pracownicy z uprawnieniami elektrycznymi powinni wiedzieć, co to są metody pasywnego i aktywnego ograniczania prądu zwarciowego. Rozwiązanie pasywne polega na zaprojektowaniu układu o wyższej impedancji zwarciowej (jest to uogólnienie oporu elektrycznego, dla którego wartości występują warunki zwarciowe). Metoda aktywna polega natomiast na montażu urządzenia, które zapobiega osiągnięciu w instalacji prądu zwarciowego, wymuszając wygaszenie pojawiającego się łuku elektrycznego.

uprawnienia-elektryczne

Wyłącznik różnicowoprądowy

Kolejne z powszechnie stosowanych rozwiązań stanowi skuteczną ochronę przed wystąpieniem pożaru w wyniku zwarcia, ale także zabezpiecza przed porażeniami, wynikającymi zarówno z pośrednim, jak i bezpośrednim kontaktem z prądem. Wyłącznik różnicowoprądowy stale analizuje prąd wpływający i wypływający – sprawdza, czy całość energii pozostaje w instalacji. Jeżeli jest inaczej i dochodzi do tzw. zwarcia doziemnego, to układ zostaje rozłączony. 

Możemy rozróżnić trzy rodzaje wyłączników różnicowoprądowych. Wysokoczułe stosuje się w miejscach szczególnie narażonych na pożar. Średnioczułe wyłączniki można spotkać np. na placach budowy, natomiast te niskoczułe wykorzystywane są jako główny wyłącznik instalacji elektrycznej. 

Przeciwpożarowe detektory iskrzenia

Bezpieczeństwo instalacji i sieci elektroenergetycznych mogą zapewnić przede wszystkim skuteczne i uniwersalne rozwiązania. Każda osoba posiadająca uprawnienia elektryczne z pewnością wie, czym jest detektor iskrzenia. To urządzenie chroni przed porażeniami czy przetężeniami. Detektory służą do wykrywania zwarć łukowych pomiędzy przewodami na podstawie analizy częstotliwości przebiegających prądów. Tego rodzaju sprzęt sprawnie zapobiega wysokoenergetycznym wyładowaniom.

Przygotuj się do egzaminu ze Strefą Szkoleń 3S!

Poznaj naszą ofertę kursów i dowiedz się, jak łatwo możesz zdobyć wiedzę niezbędną do zaliczenia egzaminu UDT. Poszerzaj swoje kompetencje w czasie praktycznych szkoleń zawodowych i już dziś postaw pierwszy krok w kierunku uzyskania uprawnień elektrycznych. Zdobądź wiedzę, której potrzebuje wyspecjalizowany pracownik!

The form you have selected does not exist.