Osoby, które przed 1 czerwca 2019 roku uzyskały bezterminowe uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego przez odpowiedni Urząd Dozoru Technicznego, będą musiały sprostać pewnym wymogom formalnym, które weszły życie właśnie tego dnia. Obecnie wszystkie takie zaświadczenia, niezależnie od daty ich uzyskania czy urzędu wydającego, zostaną przekształcone automatycznie w pozwolenie terminowe na okres dokładnie pięciu lat. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii spowodowało na rynku nieco zamieszania. Jak się jednak okazuje, w zasadzie zupełnie bezpodstawnie.

Spis treści

Dlaczego kończy się ważność uprawnień UDT?

Okres 5-letniej ważności wcześniej bezterminowych uprawnień płynie nieprzerwanie od 1 czerwca 2019 roku, kiedy to ustawa znosząca bezterminowość wydanych pozwoleń weszła w życie, zatem utrata nastąpi 1 stycznia 2024 roku. To spory kłopot, który dla wielu osób nieznających tej ustawy może oznaczać nagłą utratę źródła ich dochodu. W tym dniu ważność stracą wszystkie bezterminowe uprawienia wydane przez:

  • UDT,
  • TDT,
  • WDT.

Aby uchronić się przed nieprzyjemnymi skutkami chwilowej utraty uprawnień, warto zawczasu zadbać o ponowne wyrobienie lub skorzystanie z usługi przedłużenia ważności, dzięki której uprawnienia uzyskają kolejny 5-letni termin przydatności. Proces ten nie jest zbyt trudny, sprowadza się tak naprawdę do odwiedzenia jednego urzędu i złożenia wniosku o przedłużenie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Brak spełnienia wymagań może oznaczać ponowny egzamin UDT.

Przedłużenie ważności uprawnień UDT – jak to zrobić?

Wszystkie bezterminowe uprawnienia UDT stracą ważność z dniem 1 stycznia 2024 roku, zatem przed tym czasem należy koniecznie zadbać o ich przedłużenie z minimum 3-miesięcznym wyprzedzeniem. Niedopilnowanie tego terminu może spowodować sporo nieprzyjemności, a już z całą pewnością stresu, który będzie towarzyszył procesowi uzyskiwania uprawnień na nowo.

Wniosek musisz złożyć do 30 września 2023 roku. Tylko w ten sposób Twoje uprawnienia ulegną przedłużeniu o czas precyzyjnie określony w ustawie, zatem na 5 lub 10 lat. Wniosek można złożyć zarówno osobiście, jak i elektronicznie lub też wysłać pocztą. Zaletą wizyty w urzędzie jest z całą pewnością możliwość zapytania się obsługi o dalsze kroki, lecz wadą – potrzeba dotarcia na miejsce, które często jest znacząco oddalone od Twojego miejsca zamieszkania. Ciekawostką jest, że każde uprawnienie wymaga złożenia odrębnego wniosku i należy mieć to na uwadze już podczas wypełniania wniosku o ich przedłużenie.

Przedłużenie ważności uprawnień UDT – jakie warunki trzeba spełnić?

Najważniejszym kryterium niezbędnym do spełnienia podczas ubiegania się o przedłużenie ważności uprawnień UDT jest oczywiście nieprzekroczenie ustawowo określonego terminu. Wnioski złożone po tym czasie nie będą rozpatrywane.

Kolejnym wymogiem, dość łatwym do spełnienia dla wszystkich aktywnych pracowników korzystających z uprawnień UDT, jest zachowanie ciągłości wykonywania zawodu. Prawo bardzo precyzyjnie określa ten czas – musisz wykonywać pracę opartą na uprawnieniach UDT przez okres 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat. To kluczowy aspekt. Kolejnym, wcale niemniej istotnym wymogiem, jest także złożenie oświadczenia o wykonywaniu tych czynności przez cały wyżej wymieniony czas. Wystarczy złożenie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

przedluzenie-waznosci-uprawnien-udt

Przedłużenie ważności uprawnień UDT – ile kosztuje?

Przedłużenie ważności uprawnień UDT jest, na szczęście zupełnie darmowe. Wynika to bezpośrednio z zapisu ustawy o Dozorze Technicznym, który nie nakłada na wnioskodawców obowiązku uiszczenia opłaty. Proces przedłużenia jest zatem bezpłatny i następuje wyłącznie na wniosek co oznacza pewne oszczędności wynikające z tego tytułu.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na drugą część naszego artykułu!

W drugiej części artykułu na naszej stronie internetowej wyjaśnimy wiele kolejnych zawiłości związanych z przedłużeniem ważności uprawnień UDT. Czynność tę, jako zupełnie bezpłatną, warto wykonać jak najszybciej, pamiętając jednak, że nie zawsze wszystko idzie w pełni zgodnie z planem. Należy pamiętać, że trzeba to zrobić najpóźniej do września 2023 roku. Pozwoli to na dalsze wykonywanie obowiązków bez większego stresu związanego z opóźnieniem w wydawaniu dokumentów czy rozpatrywania wniosków.