Wypadek w trakcie wykonywania czynności służbowych może skutkować w pierwszej kolejności ogólną paniką. Dlatego najważniejszym zadaniem świadków zdarzenia jest opanowanie emocji i realizowanie niezbędnych procedur, które pomogą ustabilizować poszkodowanego i zabezpieczyć miejsce wypadku. Procedury poznasz lub poznałeś na praktycznych szkoleniach zawodowych przy okazji zdobywania uprawnień. W tym artykule przypominamy, jak teoretyczne założenia przenieść na rzeczywistość i prawidłowo zareagować na miejscu wypadku. Czytaj dalej!

Spis treści

Jakie są procedury po wypadku w pracy?

Podstawą do zrozumienia wszystkich procedur bezpieczeństwa, które każdy operator maszyn musi bezwzględnie znać, jest poznanie definicji wypadku przy pracy. To zdarzenie losowe, następujące w sposób nagły i wywołane przyczyną wewnętrzną. Skutkuje ono uszczerbkiem na zdrowiu pracownika, odniesionym w trakcie wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Zgodnie z przepisami, które poznasz lub poznałeś w trakcie nauki na egzamin UDT, osoby znajdujące się najbliżej miejsca wypadku są zobowiązane do wykonania szeregu działań. Mają one na celu przede wszystkim udzielenie niezbędnej pomocy osobie poszkodowanej, wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia, a także ustalenie okoliczności po ustabilizowaniu sytuacji. Przyjrzyjmy się temu, co konkretnie musisz zrobić jako świadek nieszczęśliwego incydentu.

Udziel pierwszej pomocy poszkodowanemu

Jako świadek wypadku przy pracy w pierwszej kolejności musisz oczywiście pomóc osobie poszkodowanej na miarę swoich możliwości. Na każdym kursie w Strefie Szkoleń 3S uczymy przede wszystkim trzech głównych zasad pierwszej pomocy. W praktyce są to następujące czynności:

  • zatamowanie krwawienia, jeżeli występuje, 
  • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
  • wezwanie pomocy służb ratowniczych.

Wykonanie wszystkich trzech etapów skutecznej pomocy w pierwszej kolejności przekłada się na ustabilizowanie stanu zdrowia osoby, która uległa wypadkowi. Musisz przy tym zwrócić uwagę na to, że okoliczności mogą utrudniać opanowanie sytuacji. Jeśli w okolicy nie ma osoby decyzyjnej przejmij kontrolę nad sytuacją i wskazuj konkretnym osobom zgromadzonym dokładnie określone zadania do wykonania, czyli na przykład wykonanie telefonu na pogotowie czy przyniesienie apteczki. Jeżeli inny współpracownik przejmie taką rolę, wypełniaj zadania, nawet jeżeli nie jest Twoim bezpośrednim przełożonym. Pomoc poszkodowanemu i unormowanie sytuacji są w tej chwili najważniejsze. 

pierwsza-pomoc

Zabezpiecz miejsce wypadku

Przyczyny wypadku w trakcie wykonywania obowiązków służbowych mogą być różne – wynikają zazwyczaj z błędu ludzkiego, usterki urządzenia lub po prostu nieszczęśliwego splotu wydarzeń. Pomoc poszkodowanemu jest zawsze na pierwszym miejscu, ale należy pamiętać również o tym, że incydent może przyczynić się do stworzenia bardzo niebezpiecznego środowiska, w którym łatwo będzie o kolejne wypadki.

Twoim obowiązkiem jako osoby udzielającej pomocy jest z tego względu dokładne zabezpieczenie miejsca zdarzenia, by nikomu więcej nie stała się krzywda. Jeśli obowiązkiem poszkodowanego była na przykład obsługa wózka jezdniowego podnośnikowego, powinieneś sprawnie opuścić widły, skierować je do dołu i wyłączyć maszynę. 

Postępowanie powypadkowe

Pracodawca jest zobowiązany do podjęcia działań wyjaśniających przyczyny zdarzenia. Zespół powypadkowy, złożony między innymi z pracownika służby BHP i inspektora pracy, zajmuje się drobiazgowym zbadaniem wszystkich okoliczności: sprawdzeniem stanu technicznego urządzeń, a także zebraniem wyjaśnień od świadków, operatorów maszyn i wszystkich innych pracowników. Celem podjętych działań jest stworzenie kompletnej i szczegółowej dokumentacji. Sporządzony protokół trafia do poszkodowanego i pracodawcy.

Egzamin UDT tylko ze Strefą Szkoleń 3S!

Jeśli myślisz o przystąpieniu do egzaminu UDT, w Strefie Szkoleń 3S zdobędziesz całą niezbędną wiedzę na temat tego, jak używać wybranego sprzętu w sposób nie tylko efektywny, ale też bezpieczny. W trakcie praktycznych szkoleń zawodowych przygotujemy Cię do pracy na wybranym stanowisku i zapoznamy z wszystkimi procedurami związanymi z BHP. Skorzystaj z naszej oferty i sprawnie nabywaj nowe umiejętności!

The form you have selected does not exist.