Długo można wymieniać powody, dla których należy zadbać o właściwe przeszkolenie kadry pracowniczej. Wśród najważniejszych znajdą się bez wątpienia potencjalne konsekwencje błędów lub zaniechań podczas wykonywania codziennych zadań. Operator podestów ruchomych czy wózka widłowego musi pamiętać o wielu czynnościach, jakie muszą być wykonane dla zagwarantowania bezpieczeństwa sobie oraz współpracownikom. Odpowiednia eksploatacja maszyn to podstawa dla utrzymania wydajności i zapobiegania zagrożeniom. Przygotowując się do egzaminu UDT w czasie szkoleń zawodowych z pewnością zdobędziesz niezbędną wiedzę!

Spis treści

Niewłaściwa eksploatacja urządzeń

Wykorzystując maszyny do pracy w zakładzie produkcyjnym czy hali magazynowej należy ściśle przestrzegać instrukcji producenta oraz wszystkich przepisów. Ciężkie sprzęty mogą stanowić niemałe zagrożenie, dlatego na pracownikach spoczywa duża odpowiedzialność. Właśnie z tego powodu kierowaniem tzw. widlakiem powinien zajmować się wyłącznie przeszkolony operator wózka. Egzamin UDT sprawdza zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie do wykonywania powierzonych zadań, jednak warto co pewien czas przeprowadzać szkolenia zawodowe odświeżające wiedzę z zakresu poruszania się po obiekcie czy obsługi podestów ruchomych.

Przykładowe zaniechania, jakie mogą wystąpić w miejscu pracy, to między innymi nieprzestrzeganie przepisów związanych z poruszaniem się pojazdem po terenie zakładu lub łamanie przepisów ruchu drogowego. Ogromne zagrożenie stwarza także niewłaściwe przewożenie ładunków oraz osób. Operator wózka widłowego powinien wiedzieć, jakie jest dopuszczalne obciążenie pojazdu oraz jak zabezpieczyć pakunek. W przypadku podestów ruchomych niebezpieczeństwo może stanowić brak czytelnych oznaczeń informujących o właściwej eksploatacji urządzenia lub praca pomimo widocznej usterki sprzętu.

Co się dzieje w przypadku nieprzestrzegania przepisów?

O konsekwencjach niedopilnowania regulaminów można dowiedzieć się wiele w czasie przygotowania do egzaminu UDT. Skutki mogą dotyczyć zarówno samego pracownika, jak i całej firmy. Najmniej dotkliwe okażą się kary finansowe, kiedy zaniechania zostaną zidentyfikowane w czasie kontroli przez dozór. Znacznie większym zagrożeniem są wypadki skutkujące utratą zdrowia czy nawet życia przez pracowników. Niewłaściwa eksploatacja wózka widłowego czy podestów ruchomych przez operatora może zakończyć się trudną do opanowania sytuacją.

Czy zaświadczenie kwalifikacyjne może być cofnięte?

Warto pamiętać, że po wykryciu błędów czy niestosowania się do przepisów, Urząd Dozoru Technicznego ma prawo cofnąć zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi konkretnego sprzętu. Dla operatora podestów ruchomych lub wózka jezdnego to dotkliwa kara, ponieważ przez pewien czas nie ma możliwości wykonywania swojej pracy, a ponadto musi zapłacić za odbycie kursu oraz przystąpienie do egzaminu UDT. Łączny koszt to nawet kilkaset złotych. Z tego powodu tak ważne jest kontrolowanie, czy pracownicy stosują się do ustalonych zasad oraz wykorzystują urządzenia zgodnie z instrukcją.

Te pytania mogą pojawić się na egzaminie UDT!

Przed przystąpieniem do egzaminu UDT warto zapoznać się z bazą pytań, które aspirujący operator wózka czy podestów ruchomych może zobaczyć w czasie teoretycznej części testu. Bazę z pytaniami egzaminacyjnymi można bez trudu znaleźć w sieci lub poznać w czasie prowadzonych przez 3S praktycznych szkoleń zawodowych i kursów doszkalających. Z przygotowanych zestawów możesz między innymi dowiedzieć się, że:

  • nieprzestrzeganie przepisów przez eksploatującego skutkuje grzywną lub ograniczeniem wolności;
  • w przypadku nieszczęśliwego wypadku eksploatujący ma obowiązek powiadomić UDT;
  • zaświadczenie kwalifikacyjne może być cofnięte przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego;
  • niebezpieczne uszkodzenie urządzenia to uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub eksploatacja stanowi zagrożenie;
  • właściwa obsługa i konserwacja urządzenia powinna być zapewniona przez eksploatującego.

Nawet ucząc się wyłącznie odpowiedzi do zagadnień, które mogą pojawić się w czasie egzaminu, zdobędziesz wiedzę niezbędną do pracy. Weryfikacja zapamiętanych informacji odbędzie się także w czasie części praktycznej, która pozwoli zweryfikować, czy wiesz, w jaki sposób używać danej maszyny.

Postaw na praktyczne szkolenia zawodowe na Śląsku

Wybierając wsparcie Strefy Szkoleń 3S zyskasz pewność, że odpowiednio przygotujesz się go egzaminu UDT oraz rozpoczniesz swoją karierę, jako profesjonalny operator wózka widłowego czy podestów ruchomych. Skorzystaj z naszej oferty szkoleń i kursów, aby zdobyć niezbędną wiedzę oraz poszerzyć już posiadane umiejętności. Zadbaj o swoje kwalifikacje z pomocą profesjonalnych instruktorów już dziś!