PIERWSZA POMOC – SZKOLENIE

STACJONARNIE

Szkolenie pierwsza pomoc poziom podstawowy Zabrze Marta Polko

PIERWSZA POMOC – POZIOM PODSTAWOWY

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Zapoznanie uczestnika z zasadami udzielania tak ważnej pierwszej pomocy, gdy na miejscu wypadku nie ma jeszcze ekipy medycznej, co w następstwie może uratować poszkodowanemu życie.
Szkolenie to jest nastawione w głównej mierze na warsztat praktyczny. Szkolenie prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego.

Szkolenie pierwsza pomoc poziom rozszerzony Zabrze Marta Polko

PIERWSZA POMOC – POZIOM ROZSZERZONY

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Zapoznanie uczestnika z zasadami udzielania tak ważnej pierwszej pomocy oraz rozszerzenie jej o istotne elementy, gdy na miejscu wypadku nie ma jeszcze ekipy medycznej, co w następstwie może uratować poszkodowanemu życie. Szkolenie to jest nastawione w głównej mierze na warsztat praktyczny. Szkolenie prowadzimy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego.

Szkolenie pierwsza pomoc poziom rozszerzony Zabrze Marta Polko

PIERWSZA POMOC NIEMOWLĘTOM I DZIECIOM

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

  • rodziców
  • nauczycieli przedszkolnych i szkolnych
  • opiekunów pracujących w żłobkach
  • wychowawców i opiekunów
  • każdego, kto chce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy niemowlętom i dzieciom
Szkolenie pierwsza pomoc poziom rozszerzony Zabrze Marta Polko

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

I. Dla osób pracujących w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, takich jak:
✔️Państwowa Straż Pożarna,
✔️Ochotnicza Straż Pożarna,
✔️Ratownicy wodni,
✔️Ratownicy GOPR,
✔️Ratownicy TOPR,
Te osoby muszą zrobić recertyfikację co 3 lata.

II. W kursie może wziąć udział również każda osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma wykształcenia medycznego – wówczas musi realizować cały kurs co 3 lata.

CHCESZ OTRZYMAĆ DARMOWE I WARTOŚCIOWE MATERIAŁY?

ODWIEDŹ NASZĄ STREFĘ WIEDZY!